Home

Declaratie de domiciliu

Documente cu care se face dovada adresei de domiciliu

 1. DECLARAŢIE DOMICILIU _____, emis la data de _____, de către _____, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar, pe proprie răspundere, că nu am domiciliul stabil pe teritoriul României și nu dețin niciun document, eliberat de autoritățile române, care.
 2. Codul CAEN al obiectului principal de activitate Telefon II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 1. Nume, prenume/ Denumire 2. Cod de identificare fiscală 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliu/sediu social
 3. tită. Declar că imobilul Microsoft Word - Declaratie de luare in spatiu locativ al proprietarului.docx Author: HORICA Created Date: 8/22/2016 12:50:33 PM.
 4. DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DINTRE URMĂTOARELE DOCUMENTE: acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; Exemple de acte privind titlul locativ: contract de vânzare - cumpărare a unui imobil tip locuință; extras de carte funciară (nu mai vechi.
 5. Măsurile adoptate sâmbătă seară în privinţa restricţiilor legate de deplasarea de la domiciliu fac referire şi la prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere necesare atunci când este nevoie de părăsirea domiciliul noaptea. În cele ce urmează vă prezentăm draftul modelului, urmând să actualizăm informaţia cu datele oficiale
 6. istratiei si Internelor la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie. Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer,
 7. PLatiti taxa de timbru 39 de lei, timbre judiciare 0,30 si mergeti cu cererea la judecatoria d ela ultimul domiciliu comun daca dv. sau sotia inca mai stati acolo. ASteptati sa va spuna in ce zi cade termenul de judecata (pe loc) sau sa vi se trimita citatie cu termenul (in functie de judecatorie)
Coronavirus: model declaratie pe proprie raspundere si

Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența. Alvaro Liniers Avocat 09:05, 23 Februarie 2012. Contactează. Diferenta resedinta- domiciliu este unul dintre aspecte a legalitatii romane foarte deosebit de curios in fata celorlalte tari europene, sau realitatii spaniola, cel putin. Si de asta m-am interesat mai de mult din cauza deformarea profesionala Declaratie iesire din casa, parasire de domiciliu in timpul crizei de cornonavirus COVID-19 Declaratie COVID-19 - Azi 24.03.2020 Presedintele Romaniei, a anuntat ca incepand cu ziua Bunei Vestiri toti cetatenii care nu se afla in carantina sau in izolare la domiciliu vor trebui sa prezinte organelor abilitate o declaratie pe proprie. Acte cu care se poate face dovada adresei de domiciliul/reşedinţă. I. Aspecte generale Domiciliul și reședința sunt atribute de identificare a persoanei fizice care o individualizează în spațiu, prin indicarea unui loc cu aceste semnificații juridice. Cetățeanul roman are dreptul să își stabilească ori șă își schimbe, în mod liber, domiciliul sau reședința, în țară.

casa (adresa domiciliu - reper 1 -reper 2 -.. - adresa loc de munca): Prin prezenta, ma oblig sa aduc la cunostinta angajatorului orice modificare aparuta in declaratia pe proprie raspundere privind traseul de deplasare la/de la seviciu (schimbare Potrivit OUG nr. 97/2005, persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor în care persoana locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic, are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public. În parcările de domiciliu, care sunt situate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor cu destinaţie de locuinţe se poate atribui contra cost, pentru folosinţă, câte un loc de parcare pentru fiecare apartament între orele 16,00 - 07,00 a zilei următoare, de luni până vineri şi de sâmbăta de la ora 07,00 până lunea la ora 07,00. cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, documentul eliberându-se de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal

ANAF: In vederea administrarii creantelor fiscale de catre organele fiscale din Romania, prin domiciliu fiscal al unei persoane fizice se intelege adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu PENTRU PERSOANELE IZOLATE LA DOMICILIU ( art. 1 alin. (3)), pentru a beneficia de concediu i indemnizatie de carantina, va completa i va transmite doar medicului de familie, pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, o DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Declaratii Carantina | Izolare Coronavirus. In atentia medicilor de familie, al persoanelor aflate sau in curs de a intra in carantina datorita Coronavirusului. Va rugam sa folositi documentele urmatoare pentru a ne informa de decizia sau situatia dvs. Declaratie word. Declaratie Carantina Institutionalizata. Declaratie Carantina Comunitate Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să îşi schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la S.P.C.L.E.P. pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia îşi stabilesc domiciliul, în vederea eliberării cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în. Declarație carantinare la domiciliu. Anexa 3 la ORDINUL nr. 622 din 14 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și.

Cum arată Declaraţia pe proprie răspundere necesară

Cererea de inregistrare a domiciliului fiscal se completeaza si se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, sau in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. Cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal, personal sau prin [ de nastere; declaratie pe propria raspundere a copilului major ca nu realizeaza venituri si se afla in intretinerea parintelui, declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei sau o adeverinta emisa de platitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia din care s Dovadă că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.188/1990, dacă este cazul; Declaratie pe propia raspundere ca nu detine garaj amplasat pe domeniul publicsi nu detine un loc repartizat intr-o alta parcare de domiciliu in Municipiul Calarasipentru autovehiculu

În primul rând, este important să contactați telefonic sau electronic angajatorul și/sau unitatea de învățământ, precum și medicul de familie pentru a-i înștiința că vă aflați în autoizolare la domiciliu.; Anunțați prietenii apropiați/rudele că intrați în autoizolare la domiciliu și solicitați-le să nu vă viziteze în următoarele 14 zile DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos) b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire in spaţiu, însoţită de unul dintre.

Declaratie intrarea in tara - Guvernul Romanie

 1. HG nr.826/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 11 august 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial nr.767 din 6 august 2021, prevede prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile pe intreg teritoriul tarii
 2. În cazul înfiinţării unui contribuabil într-un an fiscal perioada impozabilă începe: a) de la data înregistrării acestuia la registrul comerţului, dacă are această obligaţie; b) de la data înregistrării în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, dacă are această obligaţie; c) de la data încheierii sau, după caz, a punerii în aplicare a contractelor de.
 3. Fișiere atașate Anexa tabel personal.xlsx Cerere contractare 2017.docx Date contact furnizor.docx Declaratie evaluare 2017.docx Declaratie imputernicit.docx Declaratie program de lucru.docx Declaratie reprezentant legal, cf. art. 194, alin. (3) din HG 161-2016-2.docx OPIS ID 2017.doc
 4. istrul PNL ne spune că economia României are cea mai rapidă revenire după criza economică din ultima sută de ani, firmele româneşti îşi închid porţile într-un ritm nemaiîntâlnit. Astfel, potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), numărul de firme dizolvate a cr

Anunt de oferta Conditii de derulare a ofertei Decizia ASF nr. 307_01.03.2017 Declaratie de acceptare a conditiilor de derulare a ofertei Document de oferta Formular de subscriere Formular revocare BT Capital Partners, cel mai bun broker de retail in 201

d. Nu deţin permis de şedere temporară/permanentă (rezidenţă) pe teritoriul niciunui stat membru UE, SEE sau a Confederaţiei Elveţiene, alta decât ţara de domiciliu. e. Am domiciliul României. 2. Mă oblig ca în conformitate cu prevederile art. 231, lit. d) din Legea 95/200 (Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de collaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani) conform art. 49 alin. (1) lit. j) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi. DECLARAȚIE din ___ . _____201__ A.A. ANTA Prin prezenta, Întreprinderea _____ declară pe propria răspundere că îndeplinește toate condițiile. MODEL Declaratie pe proprie raspundere. ฀ deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes profesional care nu poate fi amânată Daca cel care urmeaza sa fie luat in spatiu nu are carte identitate intrucat a pierdut-o iar declaratia de luare in spatiu tocmai pentru asta ii trebuie, cum se procedeaza? Răspunde. PAL EMERIC 14 Februarie 2019. cum se competeaza formularul de luat in spatiu la schimbare de domiciliu. Răspunde

Modelul declarației pe propria răspundere pentru deplasarea în afara locuinței în intervalul orar 23.00-05.00 și modelul adeverinței de la angajator pot fi descărcate de pe site-ul stirioficiale.ro, sau accesând link-urile de mai jos. Atentie si la articolele de mai jos - cele mai recente noutati contabil-fiscale . MODEL DECLARATIE DEPLASARE ORELE 23.00-05.00 - [ in cazul in care contractul (unul din cele enumerate la punctul 1-5) este pierdut/furat/distrus dovada adresei de domiciliu se poate face cu: o copie conforma cu originalul actului din arhiva institutiei/notarului public unde a fost incheiat/autentificat sau, dupa caz, un duplicat al acestuia; un extras de carte funciara Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis sâmbătă seara ordonanța militară numărul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetățenilor care circulă între orele 22,00 și 6,00 de a prezenta autorităților, în caz de solicitare, o declarație pe proprie răspundere sau o adeverință de la angajator, care să justifice deplasarea 3. Este important să menționați adresa de izolare sau să marcați adresa de izolare cu adresa de domiciliu; 4. Veți primi un cod QR pe telefonul înregistrat în aplicație; 5. Tipăriți declarația sau scanați codul QR la ghișeul amplasat în acest scop pe fluxul sosiri și ridicați declarația de acolo; 6

Parasire de domiciliu - Răspunsuri Avocatnet

Părăsire de domiciliu soție. Intru în subiect direct. Sunt căsătorit de 5 ani și avem un copil de 3 ani. Din luna ianuarie soția nu măcinare servici și din lipsa de ocupație a început sa iasă cu fetele. Atât ziua cat și noaptea Ministerul Afacerilor Interne a facut public noul model de declaratie pe baza careia se poate iesi din casa dupa ora 20.00, in localitatile cu rata de infectare de peste 4 la mia de locuitori. Va punem la dispozitie MODELUL declaratiei pe proprie raspundere referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in intervalul. Model ITL 005. 4. Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marfa peste 12 tone - persoane fizice/juridice. Model ITL 006. 5. Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate - persoane juridice. Model ITL 014 Tags: declaratia 112, domiciliu, formularul 112, Cod de procedura fiscala Intrebare: In declaratia 112, pentru un cetatean german se va trece adresa unde locuieste in Romania? (el la biroul de Imigrari are declarat pe certificatul de inregistrare si adresa de Romania

Schimbare domiciliu - Serviciul Public Comunitar de

Livrare Declaratii pe Proprie Raspundere la domiciliu! tiparite si necompletate conforme Ordonantei Militare. 20 de declaratii A4 + pix + livrare: 15 lei Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale in doua exemplare (se pun la dispozitie gratuit de catre organul fiscal sau se pot descarca gratuit); actul de identitate (copie) act spatiu (copie) de CNP DECLARÅTIE DE INTERESE la domiciliu) 03. , c cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria räspundere: Unitatea denumirea 9i adresa — 1.1. Unitatea — denumirea i a esa Numar de identificare fiscala (NIF) la data de 31.12.2020 _____. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dezvaluirea acestora catre autoritatea fiscala competent

bunaseara ,baiatul nostru de 17ani trebuie sa iasa di romania cu profesorul de teatru dar de doua ori odata in ungaria si urmatoarea data in italia la ambasada in belgia ni sa spus ca putem face osingura declaratie ca iese din tara cu aceasi persoana si dupa aceea ni sa spus ca nu noiam facut osingura declaratie si am scris ungaria -italia si. Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri(se completeaza doar in cazul in care cladirea a fost dobandita anterior datei de 01.01.2016) 30 de zile de la data modificarii adresei de domiciliu declaratie de recunoastere a paternitatii semnata in fata ofiterului de stare civila de ambii parinti; Nota: 1) În cazul în care copilul este recunoscut de o persoana cetatean strain, acesta va prezenta în mod obligatoriu declaratia de recunoastere data în fata unui notar public român (2^1) au obligația de a se carantina la domiciliu, după caz, timp de 14 zile, precum și de a anunța medicul de familie cu privire la data de la care a început carantinarea, prin mijloace de transmitere la distanță, în vederea monitorizării stării de sănătate, acestea fiind monitorizate și controlate zilnic privind respectarea.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Ilfov. LA DOMICILIU.doc anexe ingrijiri la domiciliu.doc cerere ingrijiri la domiciliu .doc chestionar ingrijir la domiciliu.doc declaratie ingrijiri la domiciliu.doc standarde ingrijiri la domiciliu.doc taxa evaluare ingrijiri la domiciliu.doc . Informații pentru Asigurați DECLARATIE DE INTERESE de.... domiciliu nvând functia . cuíoscând prevederile art. 292 d in Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria räspundere: Unitatea — denumirea adresa — Nr. de pärti Valoarea totalä a Calitatea detinutä sociale sau pärtilor sociale i/sau a ac 'unilor de ac iuni Clet 0 Unitate NOUL model de Formular 230 Certificat situatii de urgenta Declaratia Unica valabila in 2021 facilitati in constructii, in cazul aplicarii pentru indemnizatie somaj tehnic Impozitul pe profit 2021 - calcul, declaratii, termen de plata Ghid practic pentru contabili referitor la Protectia datelor Declaratia Unica 2021 - ANAF a publicat un GHID. Romania insotita de catre un parinte rara a fi nevoie de o declaratie din partea celuilalt parinte, doar pe baza documentelor de calatorie ale copilului, dupa ce se va face dovada faptuh.!i ca minorul are domiciliul sau in tara de destinatie a calatoriei BAAR elibereaza, la cerere, un certificat de daunalitate, document care contine informatii referitoare la daunele inregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, respectiv absenta acestor daune, dupa caz.Certificatul de daunalitate este emis in limbile romana si engleza si poate fi util persoanelor care vor sa incheie asigurarea RCA in alte tari

Prin acte aditionale se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu, in functie de specificul activatii si in conformitate cu legislatia in vigoare. In situatia modificarii locului de munca la domiciliul salariatului, angajatorul are obligatia de a asigura instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu domiciliu in judetul in varsta de judetul a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui in varsta de ani, si a d-rei 'ani,cu domiciliu in localitatea MOR7€AÎ In temeiul art 85 din Codul Civil,orice persoana popte face opozitie la casatori exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite LeasePlan se angajeaza sa protejeze confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care le colecteaza si prelucreaza. Din acest motiv, practicile care asigura confidentialitatea si securitatea datelor au devenit parte integranta a Serviciilor oferite de LeasePlan, a structurii de guvernanta corporativa, precum si a responsabilitatilor si procedurilor de administrare a riscurilor Dovada adresei de domiciliu . Dovada adresei de domiciliu se poate face cu: a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit Declaratia unica in format hartie pentru depunere la ghiseu sau prin posta. In data de 9 Iulie 2019 s-a publicat in Monitorul Oficial Ordinul 1886 care aproba modelul declaratiei unice pe hartie . Formularul a fost publicat si pe site-ul ANAF in data de 11 Iulie . Descarca de aici declaratia unica initiala in format hartie si Anexa ei. Important

DOMICILIU sau RESEDINTA ? - Răspunsuri Avocatnet

4. Dacă deplasarea se face cu avionul, traseul de deplasare se va completa astfel: se va trece strada de domiciliu/reședință - aeroport de decolare - aeroport de aterizare - strada pe care se află sediul partenerului de practică. Serviciu Intern de Prevenire si Protectie . Ing Fulgy se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile după ce a lovit și tâlhărit un jurnalist. Tânărul a ales să nu stea cu părinții în tot acest timp și își duce pedeapsa la bun sfârșit într-un apartament din Rahova, de unde a făcut și ultimele mărturisiri. Fulgy a ales să. OpANAF nr.1075 din 2021 pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si 209 Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, precum si a modelului si continutului. 3. Declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale; 4. DECLARATIE pe propria raspundere ca este sau nu este incadrat incadrata la o alta institutie publica sau privata si nu se afla in situatia de carantina sau izolare la domiciliu; 5. DECLARATIE pe propria raspundere - ACTE CONFORM CU ORIGINALUL adeverinta tip carte munc

1.IMPOZIT PE CLADIRI . TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE. In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale sau in cazul in care intervin schimbari privind domiciliul fiscal al propietarului sau schimbari privind numele si prenumele acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa. Fișiere - Direcția Economică. PJ - ITL - 015 - Declaratie fiscala pt taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate.pdf. PJ - ITL - 002 - Declaratie cladirile rezidentiale-nerezidentiale-cu destinatie mixta.pdf

Declaratie COVID-19 Declaratie parasire domiciliu stare

 1. Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente: a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare; b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele prevazute la lit. a); c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de.
 2. ⚫ Declaratie pe propria raspundere ️ AMENDA. Cat este AMENDA daca nu ai modelul de declaratie pe propria raspundere completat cand iesi din casa?. Potrivit Ordonanței Militare 3, cetățenii români nu mai pot ieși din case doar dacă au asupra lor documentul de identitate și o declarație pe propria răspundere
 3. istrare Fiscalã pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicãrii prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit
 4. - isi schimba domiciliul si fac dovada adresei de domiciliu in conditiile art.27 lit.c) din O.U.G. nr.97/2005, care consta in declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa.
Descarcă de AICI noul model de declarație pentru părăsirea

Acte cu care se poate face dovada adresei de domiciliul

Video: Vrei să îţi schimbi domiciliul? Iată ce acte îţi sunt

La schimbarea domiciliului - Orade

 1. ANAF a raspuns intrebarilor legate de domiciliul fiscal
 2. Declaratii Carantina Izolare Coronavirus - Directia De
 3. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării
 4. Declarație carantinare la domiciliu - Direcția de Sănătate
 5. Diferența dintre reședință și domiciliu Expert Foru
 6. Descarcă de AICI noul model de declarație pentru părăsirea
 7. Schimbarea domiciliului fiscal

Cererea de inregistrare a domiciliului fiscal al

 1. COVID-19 Ghid pentru persoane aflate în autoizolare
 2. HG nr.826/2021: prelungire stare alerta cu inca 30 de zile ..
 3. Delia Mircea - Page 242 - Contabilitate fiscalitate
In atentia medicilor de familie- declaratii pentruDeclaratia pe propria raspundere pentru localitatile in

Contractare 2017 ingrijiri la domiciliu - furnizori no

Model de declarație de luare în spațiu Modele de

Proiect inspector resurse umane irina popaServicii si Beneficii - Directia de asistenta socialaUPDATE: Atenție, circulația rutieră, pe puncte, în timpulEXCLUSIVTrandafir criogenat roz | Magnolia