Home

Cod cpv 24455000 8

DA28415068 Hipoclorit de sodiu solutie 12,5% clor acti

  1. Coduri CPV: 24455000-8 - Dezinfectanţi Cod CPV principal: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, VA FI DE: 19 zile..
  2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ CPV ; 24455000-8. Εναλλαγή πλοήγησης. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
  3. istrativ comunicare rezultat procedură nr. 2490 din data de 21.01.2014 şi a actelor subsecvente şi, pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii contractante la reanalizarea ofertei sale pentru Lotul 2 şi Lotul
  4. obiect Dezinfectanţi, defalcată pe loturi, cod CPV 24455000-8 - Dezinfectan.
  5. achiziţia dezinfectanţilor (repetat), cod CPV - 24455000-8, conform necesităţilor IMSP Institutului Mamei şi Copilului... 59 Anunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 14/00349 din 05.03.2014 cu privire l

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, România Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 și +4 021.310.46.42 www.cnsc.ro În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziți Materiale de curatenie si intretinere cod CPV 39831200-8;39831200-8;39224300-1;39224350-6;19640000-4. Reabilitarea gradinitei cu program prelungit, nr.14, Municipiul Onesti - Servicii de proiectare - DALI Numar de referinta: nal169 Pret de catalog: 917,66 RON / Unitate de masura Unitate de masura: pachet Cod si denumire CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) Descriere: sano sapun lichid 4 lit 8x20.17, maxi jumbo 30x25.2

18/00418 Cod CPV 24455000-8 - Achiziționarea de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2018, suplimentar ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ Tribunalul Botoşani cu sediul în municipiul Botoşani, str. Maxim Gorki, nr. 8, având cod fiscal 4557919, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achizitioneze din SICAP următoarele servicii și materiale: Numar de referinta: 100/1100 Pret de catalog: 1,35 RON / Unitate de masura Unitate de masura: kg Cod si denumire CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) Descriere: Hipocloritul de sodiu solutie min 12,5% clor activ - publicat atât cu CPV 24312220-2 Hipoclorit de s... mai departe odiu (Rev.2) cât și cu CPV 24962000-5 Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2) - se prezinta sub forma de.

DA28426414 INCIDIN EXTRA N, Produs lichid fara aldehide pt

dezinfectanţi, cod CPV 24455000-8, tip de finanţare: fonduri bugetare, solicitând: - în principal să obligaţi autoritatea contractantă la anularea procedurii de licitaţie deschisă pentru loturile 2 poziţia 3 şi lotul 6, având în vedere încălcarea dispoziţiilor articolului 67 alin. (1) lit. a Cod si denumire CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev2) Descriere: Dezinfectant gel pentru maini IL TOTAL Cod DA28447874 / 23.072021 10:11 Sister-nul Electronic de Achizitii Publice, 23.072021 10:11 . Created Date Nr. 13/00192 Cod CPV. 24455000-8 Dezinfectanţi, repetat - IMSP Institutul Mamei şi Copilului.. 12 Anunturi de modificare/ anulare a concursurilor prin cererea ofertelor de preturi Anunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00192 din 26.03.2013 cu privire l Tag: CPV 24455000-8 Adevărata BOMBĂ în Scandalul Hexi Pharma. Cine sunt 'baronii mortii' din spatele afacerii (presa) Hexipharmia a cuprins intreaga tara

HYGIENIUM DEZINFECTANT UNIVERSAL MULTISUPRAFETE FARA CLOR 750 ML • Cluj-Napoca. COMUNITATE. Cetățeni Implicare socială și civică. Centrul de inovare și imaginație civică. Dezbateri publice consultarea cetațenilor. Newsletter Primăria Cluj-Napoca. Cetățeni de onoare ai municipiului Cluj-Napoca. Sugestii și reclamații aplicatia. Textul licitatiei medicale COVID, cod CPV 33140000-3; LOT II - Mănuși și mască de protecție, cod CPV 33140000-3; LOT III - Dezinfectanți, cod CPV 24455000-8 Numar de referinta:17090636/2020/13 II.1.2) Cod CPV principal: 33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Obiectul achiziției îl constituie aprovizionarea.

CPV-Online.ro - coduri CPV, lista codurilor CPV actual

Numar de referinta: 20181902017 Pret de catalog: 2.062,62 RON / Unitate de masura Unitate de masura: pachet Cod si denumire CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) Descriere: 1 DEZINFECTANT UNIVERSAL MULTISUPRAFETE FARA CLOR HYGIENIUM 750ML CU TRIGGER 20.000 FLC 20 2 SERVETE... mai departe LE UMEDE HYGIENIUM ANTIBACTERIENE 48BUC/PCS 10.000 PCH 10 3 DEZINFECTANT DE MAINI GEL HYGIENIUM 1000ML 10. Cod cpv: Data publicärii anun!ului de inten!ie; LiciLalie publicä Achizitionarea centralizatñ de dezintëctan!i (biodist.uctivi) conform neeesitñçilor IMSP pentru anul 2020. 24455000-8 e specificatá Aceastä invitatie la procedura de achizitie este urmarea anuntului de participare publicat in Buletinul Achiziti ilor Publice Nr.: 42 05.11. Data publicarii: 15.07.21: Tipul documentului: Anunt de participare: Coduri CPV : 85110000-3: Termenul limita pentru depunere: 19.07.21: Autoritate contractanta

Cod si denumire CPV: 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2) Valoare de vanzare: 43.125,00 Descriere: Dezinfectant de suprafete gata de utilizare 1000ML cu pulverizator TOTAL Valoare de vanzare: 43.125,00 RON Sistemul Electronic de Achizitii Publice Cod DA27016336 / 09.12.2020 12:40 Pagina 1 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09.12.2020 12:4 Cod si denumire CPV: 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2) Valoare de vanzare: 5.632,50 Descriere: Dezinfectant de suprafete gata de utilizare 5 L bidon TOTAL Valoare de vanzare: 5.632,50 RON Sistemul Electronic de Achizitii Publice Cod DA27156520 / 22.12.2020 12:03 Pagina 1 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 22.12.2020 12:0 Autorități contractante subordonate primăriei sau consiliului local; Inițieri de achiziții anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concesionări, concursuri de soluții; Atribuiri de achiziții la invitații sau anunțuri de participare, la proceduri simplificate, la concesionări sau concursuri de soluții; Cumpărări directe achiziții inițiate din catalogul.

Licitatia.ro - Achizitie dezinfectant

CPV kodi 2008 Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV) Galvenā vārdnīca; Papildu vārdnīcas Meklētājs: Visi > Ķīmiskie produkti > Mēslojumi un slāpekļa savienojumi > Agroķīmijas produkti > Dezinfekcijas līdzekļi (24455000-8) 03000000-1 - Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā. având ca obiect Achiziţie dezinfectanţi - 5 loturi, cod CPV 24455000-8 (Rev.2), s-a solicitat obligarea autorităţii contractante la refacerea documentaţiei de atribuire, în parte, prin includerea criteriilor prevăzute de lege pentru calificarea ofertanţilor şi Cod CPV 45000000-7 24455000-8 Suma estimativä, inclusiv TVA, 1 457 200 250 000 120 000 Perioada Procedura de achiziÿie procedurii aplicabilä de achizitie LP CAPCS LP CAPCS trim. 2-3 trim. 2-3 trim. 2-3 Dorina TIZ Cod CPV: 24455000- 8 dezinfectanti. Cod CPV ;18143000-3 material protectie; Estimarea achizitiei publice: 00 lei fara TVA. Sub sanctiunea excluderii ofertei ca inacceptabila, operatorii economici nu au dreptul de a oferta un pret unitar care sa depaseasca pretul unitar estimat de catre autoritatea contractanta

Dezinfectant lichid pentru dezinfectarea mainilor- Cod CPV: 33741300-9 - Dezinfectant pentru maini (Rev. 2); 3. Dezinfectant multisuprafete - Cod CPV: 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev. 2) « Licitatii Public Cod si denumire CPV: 24455000-8 • Dezinfectanti (Rev2) Cantitate Solicitata: 10 Ofertata: 10 Descriere: Detergent dezinfectant DOMESTOS cu clor, ambalat bidon SL TOTAL Cod DA20529449 / 05.06.2018 18:55 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21.09.2018 15:37 Data publicare: 05.062018 18:55 Data finalizare: 06.062018 10:2

Cod produs: 1806-R. Cod SEAP: CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev. 2) DEZINFECTANT DETERGENT GATA DE UTILIZARE PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR IN SALOANE DE COSMETICA, CENTRE SPA, LABORATOARE DE ANALIZE, SPITALE. RifraxSan este un dezinfectant detergent cu.. Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice. AOMEI Backupper Server - Lifetime Upgrades. Windows Backup Software. 1100.00 Lei. >> Vezi detalii Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030084, România Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42 www.cnsc.ro În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţi CPV code: Description: 03000000-1: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products. 03100000-2: Agricultural and horticultural products. 03110000-

cod CPV principal cod CPV 33696500-0. Reactivi de - CPV 24455000-8 -Dezinfectanti (Rev.2) Val min 21000 20000 val 490980 goooo 36912 30000 24500 318392 30000 63 coo 24000 320000 735 8000 9603 450000 2100 1950 3 coo unitar 2409 15.38 0.20 Den um ire prodas Si rapid pentru de (spray) de de supra fete dezirfxtia a de Total luni Cant cs 1000 1200 500 cod si denumire cpv: 24455000-8 Dúfectanti (Rea) Finantare prin fonduri comunitare: Nu Tip de contract: Furnizare Stare: Ofertare Autoritatea contractanta Denumire: TRIBUNALUL BUSOV CUI: 4688540 Adresa: Strada. 15 Noiembrie, nr. 45, Sector. -, Judet Brasw, Brasov, Cod 50009

Cod unic achizitie Denumire achizitie SEAP Ofertant Valoare achizitie RON fara TVA Cod si denumire CPV Stare Data finalizare DA26273548 Solutie dezinfectanta fara clor, pentru curatarea si dezinfectarea suprafetelor 33947443 FOR OFFICE SRL 146,25 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2) Oferta acceptata 07.09.202 cod CPV 39831240-0 respectiv Lotul 2- dezinfectanti /anunt nr cod CPV 24455000-8 , spre a putea fl identificate de autoritatea contractantä. Odata cu postarea in SICAP a pachetului de produse, operatorii economici vor atasa si Formularul de oferta si Anexa la acesta, pentru lotul/loturile ofertat(e), conform formularelor impus Cod CPV reper Notificare centralizata achizitii directe pentru perioada 01.07.2020 - 30.09.2020 DA26155387 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2) pachet produse curatenie - pachet produse curatenie. 1 pachet. 2349.08 RON.

cod CPV 24455000-8 Denumire produs Dezinfectanti entru maini Cantitate necesara 245 litri Pret unitar lei fara TVA 55 lei/litru 4.2 — Toate produsele vor fi livrate pe baza de comandä, din partea achizitorului. 4.3 — Achizitorul se obligä sä pläteascä pretul convenit în prezentul contract pentru produsel Cod si denumire CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) Data finalizare: 10.06.2020 13:27 Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 09.06.2020 13:18 Tip de contract: Furnizare Data de raspuns a autoritatii contractante: 10.06.2020 13:2 Cod/Coduri cpv:- -cod CPV cpv 33696500-0. dc (Rev.2) • cod CPV 24455000-8 TVA VI. AnunVInvitatie de participare: ADV de 6200/17.032021 de de si si contract de 6352/19-03.2021 fast de Marius Nasta la data de la de Reactivi s Cod CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2), 24322510-5 Alcool etilic (Rev.2) Sursa de finantare: Buget local Valoarea totalä estimatä este 36.775 lei färä TVA Valoare estimatä lot I Dezinfectant de mâini: 31 , 760.00 lei färä TVA Valoare estimatä lot 2: Alcool sanitar: 5,015.00 lei färä TVA Termen de derulare a contractului: I lun Cod CPV reper Notificare centralizata achizitii directe pentru perioada 01.04.2020 - 30.06.2020 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2) DEZINFECTANT: UNIVERSAL BACTISEPT 5L - DEZINFECTANT UNIVERSAL BACTISEPT 5L 2: bucata 125.88: RON.

4. Obiectul invitatiei: Furnizare si livrare dezinfectanti de suprafete si de tegumente, cod CPV 24455000-8 I Dezinfectanti (Rev.2) 5. Termenul de finalizare sau durata contractului este de maxim 7 de zile de la data semnarii lui. 6. Valoarea maxima de ofertare va fl exprimata in lei in baza documentatiei atasate prezentei fise de date. 7 Cod CPV: 24455000-8 2 | octombrie 2020 Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii SA M-INTER-FARMA (denumirea completä a întreprinderii, asocialiei, organi:aliei) reprezentatä prin director Morozov Maria (functia, numele, prenumele) care actioneazä in baza statutului (statut. regulament, hotärire etc. 4.1. - Furnizorul se obligä sä furnizeze sa livreze antiseptice si dezinfectante (COD CPV 24455000-8 - Dezinfectanti), in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 4.2. — Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate. 4.3

Vor fi consultate urmatoarele coduri CPV: 24455000-8 Dezinfectanti. Valoarea estimata totala a achizitiei: 52800 lei fara tva. Ofertantii interesati isi pot inregistra oferta pe cod CPV: 24455000-8 Dezinfectanti, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail : andreea.negrau@oradea.r Cod CPV: 24455000-8, 30192000-1,22852000-7, 19521100-5,30192000- Il. Conditii de participare Ofertantul trebuie sä fie autorizat la Registrul Comertului pentru domeniul de activitate care face obiectul cererii de ofertä. Pentru efectuarea achizitiei, produsele vor fi listate pe SEAP. 111. Caracteristici tehnic Coduri CPV by Mihai Andronic - issuu. Codurile CPV. 47. Cod CPV Descriere 24430000-7 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală 24440000-0 Diverse tipuri de îngrăşăminte 24450000-3. LOT 111 - Dezinfectanti, cod CPV 24455000-8 Valoare totalä LEI TVA 7.500,oo 7.500,oo Produsul Dezinfectanti pentru mâini TOTAL CONTRACT Articol 6 Durata contractului Cantitate Unitate Pret unitar 150 de mäsurä litri LEI färä TVA 50,00 6.1 — Durata prezentului contract este 60 de zile de la data semnarii lui de cätre ambele pärti, dup

DGASPC Valcea organizeaza achizitie directa, in data de 05.07.2021, ora 07:30, conform anunt ADV1224088/30.06.2021, care are ca obiect furnizare pastile clorigene, cod CPV 24455000-8, Valoarea estimată: 12.000,00 lei fără TVA; Data limita postare oferta in SEAP: 05.07.2021, ora 07:30 inclusiv Cod CPV: 24455000-8 Dezinfectanti Cod CPV: 33741300-9 Dezinfectanti pentru maini. Obiectul achizitie: Dezinfectanti ( produsele, descrierea si cantitatile estimate le regasiti in documentul atasat prezentei). Achizitia directa se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006, privin Institutul Clinic Fundeni, cu sediul in Bucuresti, Sos. Fundeni nr.258, sectorul 2, cod fiscal RO 4204003, organizeaza''Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in vederea atribuirii contractului de materiale necesare testarii pacientilor suspecti sau confirmati covid-19 Obiectul achizitiei: furnizare materiale necesare testarii pacientilor suspecti sau. Cod CPV 33741300-9; 24455000-8; 24312220-2, eșalonat, la solicitarea achizitorului, pe toată durata contractului, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract şi documentele lui

lot. 1 - echipamente de protecȚie ,cod cpv- 18143000-3 lot 2 - dezinfectanȚi ,cod cpv- 24455000-8 lot 3 - echipamente medicale , cod cpv - 33100000-1 lot 4 -ÎmbrĂcĂminte de protecȚie Și de securitate,cod cpv-35113400-3 lot 5 - echipament de dezinfectare, cod cpv - 39330000-4 lot 6- echipament de decontaminare ,cod cpv- 42924720- ΣΕΦΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ΢ ΓΙΑ «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΑ (CPV: 24455000-8)». Γενικοή όροι απολυμαντικών. Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης. Αριθμός καταχώρησης και έγκρισης του. Cod CPV: 24455000-8 - Dezinfectanti Numar contract si data atribuirii: 7623 /12.09.2011 Castigator: HEXI FARMA S.R.L. (CUI RO 16912275) cod CPV dezinfectanti si nu Biocide cum eronat prezinta jurnalistul, dealtfel in codurile CPV nici nu exista o astfel de categorisire

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Astfel, la realizarea raportului, cele două instituții ar fi folosit coduri CPV diferite. Ministerul Sănătății a avut în vedere achizițiile autorităților contractante prin folosirea codului CPV 33631600‐8 - Antiseptice și dezinfectante (Rev. 2), în timp ce Agenția pentru Agenda Digitală a României a realizat raportul pe baza altui cod: CPV 24455000‐8 -Dezinfectanți (Rev. Cod CPV: 90921000-9 Servicii de dezinfecție și de dezinsecție (Rev.2), Cod CPV: 90923000-3 Servicii de deratizare (Rev.2) actualizat 12.02.2020, 10.02.2020 răspuns la solicitare clarificări: 19: 02.03.202 11.2.2) Cod(uri CPV suplimentare Cod CPV principal: 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2) Cod CPV suplimentar: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) 11.2.3) Locul de executare Cod NUTS: R0213 Iasi Locul principal de executare

Achiziţionare de servicii pentru evenimente cod CPV 79952000-2 21 March 2017 Admin 1 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. nr.037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru. Cod unic achizitie Denumire achizitie Ofertant Valoare estimata Valoare Cod si denumire CPV Data publicare Stare Data finalizare DA25333129 Dezinfectant concentrat pentru suprafete BIONET A 15 RO38548516 CONFERMET INDUSTRIAL 450 450 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2) 20.03.2020 09:25 Conditii refuzate 20.03.2020 10:02 DA25335242 Dezinfectant. Cod si denumire cpv: 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2) Cod DA28465287 / 27.07.2021 12:10 Cantitate Solicitata: 5500 Ofertata: 5500 Sistemul Electronic de Achlzitii Publice, 28.072021 09:39 . e Licitatie Sistemul Electronic de Achizitii Public An Cod CPV Denumire CPV Valoare (RON) Valoare (EUR) Numar de achizitii Plafon 2020 03413000-8 Lemn de foc (Rev.2) 26523 5484,60 2 Nu 2020 15981100-9 Apa minerala plata (Rev.2) 910 187,30 1 Nu 2020 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) 2771,72 570,52 2 Nu 2020 30124000-4 Piese si accesorii pentru masini de birou (Rev.2) 72 14,82 1 N

Consiliul Național De Soluționare a Contestațiilo

ANUNT DE ATRIBUIRE - Achizitia de Dezinfectanti, cod CPV 24455000-8 a fost atribuita catre S.C. FARMEC S.A., conform cerintelor prevazute in Caietul de sarcini. ANUNT DE ATRIBUIRE - Achizitia de Computere de birou, cod CPV 30213300- CPV:18143000-3, Cod CPV: 24455000-8, de cätre Spitalul General CF Galati, declar pe proprie räspundere cä în ultimii 3 ani: a) nu mi-am încälcat obligatiile stabilite potrivit aft. 51 din Legea nr. 98/2016 Cod CPV: 24455000-8 Dezinfectanti Obiectul achizitiei: alcool sanitar pentru dezinfectarea mainilor — 2000 litri, Conditii de participare: pot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca acestia detin sau nu cont in SEAP. Descrierea podusului: Alcool sanitar pentru dezinfectarea mainilo > 70% alcool, produ cod CPV 24455000-8, spre a putea fl identificate de Ofertele care nu contin toate produsele sau sunt transmise dupa termenul limita pentru depunerea ofertelor anterior mentionata nu vor fi luate în considerare de autoritatea contractanta Furnizarea la sediul unitatii contractante a următoarelor cantități din fiecare lot: - cod CPV - 35113400-3 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate -cod CPV - 18143000-3 Mănuși de unică folosintă - cod CPV - 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2), conform caietului de sarcini

MATERIALE DE CURATENIE cod CPV 39831200-8;24312220-2

15 alcool sanitar 24455000-8 468.97 Buqetul de stat 01.01.2020 30.06.2020 16 Obiectul achiziţie directi e Cod CPV Valoare estimată lei Sursa de finanţare Anunţ de intentie (daca este cazul) Procedura care urmează să fie aplicată Modalitatea de derular a COD CPV:18143000-3 Echipamente de protectie COD CPV:24455000-8 Dezinfectanti . I. Introducer e Caietul de sarcini face parte integrantä din documentatia de atribuire constituie ansamblul cerintelor pe baza cärora se elaboreazä de cätre fiecare ofeftant propunerea tehnicä si financiarä. Caietul de sarcini contine, specificati Cod unic achizitie Denumire achizitie Ofertant Valoare estimata Valoare Cod si denumire CPV Data publicare Stare Data finalizare DA26716556 gem caise/prune RO 8017008 PACO PROD SERV S.R.L. 18,32 18,32 15332290-3 - Dulceturi (Rev.2) 02.11.2020 13:32 Oferta acceptata 02.11.2020 13:38 DA26716508 salata de sfecla rosie RO 8017008 PACO PROD SERV S.R.L

Cod unic achizitie Denumire achizitie Ofertant Valoare estimata Valoare Cod si denumire CPV Data publicare Stare Data finalizare DA26793720 Carti tiparite+audiobook RO11648548 DIRECT CLIENT SERVICES 258,95 258,95 22110000-4 - Carti tiparite (Rev.2) 11.11.2020 13:18 Oferta acceptata 11.11.2020 14:38 DA26776440 Pachet soft educational RO17099996. cod CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2), 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2) 1. Introducere conditii generale Caietul de sarcini face parte integrantä din documentatia de atribuire ii constituie ansamblul cerintelor pe baza cärora se elaboreazä de cätre fiecare ofertant propunere furnizare având ca obiect Achiziţie produse dezinfectante, cod CPV 24455000-8, organizată de autoritatea contractantă SPITALUL JUDEŢEAN REŞIŢA, cu sediul în municipiul Reşiţa, str. Făgăraşului nr. 18, judeţul Caraş-Severin, s-a solicitat refacerea documentaţiei de atribuire. În baza documentelor depuse de părţi cod CPV principal: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) Drept urmare, ofertantii interesati sunt invitati să depuna oferta pentru procedura mai sus menţionata la adresa de email scjo.achizitii@yahoo.com pana la data de 02.10.2020, ora 10.00

Cod CPV Sursa de finanţare Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie Data (luna) estimată pentru iniţierea 24455000-8 18424300-0 33772000-2 625 BAS 01.02.16 31.12.16 39224000-8 833,33 BAS 01.02.16 31.12.16 modif rev 1 30234300-1 30234400-2 30237400-3 30237400-3 30141200- TAGS: alegeri locale 2016 cpv cpv 24455000-8 cpv 33631600-8 dorin cocos dumitru nicolae hexi pharma institutul clinic fundeni ministerul sănătăţii niro pulbere hemostatica seap spitalul clinic de psihiatrie alexandru obregia spitalul clinic de urgenta bagdasar arseni spitalul universitar de urgenta bucurest cod cpv lei 20.01.01 30197210-1 20.01.02 24455000-8 alte materiale 20.01.03 ÎncĂlzire, forŢa motrice, gaz metan, energie electricĂ 09121200-5 09310000-5 20.01.04 41110000-3 90511000-2 90470000-2 20.01.05 bonuri carburanŢi 09134200-9 09132000-3 09134200-9 lubrefianŢi (uleiuri) 09211100-2 20.01.08 64110000-0 64115000- An Cod CPV Denumire CPV Valoare (RON) Valoare (EUR) Numar de achizitii Plafon 2019 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) 44,90 9,44 1 Nu 2019 24952000-2 Plastiline (Rev.2) 4266 897,16 2 Nu 2019 30121100-4 Fotocopiatoare (Rev.2) 16150 3396 1 Nu 2019 30125000-1 Piese si accesorii pentr An Cod CPV Denumire CPV Valoare (RON) Valoare (EUR) Numar de achizitii Plafon 2020 39531000-3 Covoare (Rev.2) 524,48 108,35 1 Nu 2020 39831200-8 Detergenti (Rev.2) 1461,85 300,02 1 Nu 2020 39831240-0 Produse de curatenie (Rev.2) 2115,34 437,79 1 Nu 2020 42996100-5 Pulverizatoare (Rev.2) 151,36 31,06 1 Nu 2020 44192000-2 Alte materiale de.

15 alcool sanitar 24455000-8 468.97 Buqetul de stat 01.01.2020 30.06.2020 16 Obiectul achiziţie directi e Cod CPV Valoare estimată lei Sursa de finanţare Anunţ de intentie (daca este cazul) Procedura care urmează să fie aplicată Modalitatea de derular a Obiectul achiziției directe Cod CPV 10 Materiale de protecție/dezinfectanți SPC 24455000-8 2.500 Bugetul de stat Martie Decembrie 11 Materiale pentru reparații curente (birouri, grupuri sanitare) 31531000-7 44111400-5 1.700 Bugetul de stat Martie Decembri cod CPV 24455000-8 Aprobat. OR Nr.crt Caietul de sarcini face partc integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor minimc si obligatorii pe baza carora se inaintcaza de catre fie-care ofertant propunerca tehnica si financiara. 1. Tabel produse , cantitati si specificatii tehnice : Denumire produs Betadina 30 m Informatii suplimentare: Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codurile CPV: 24455000-8 cu denumirea Dezinfectanti ,cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email est

3. Cod CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) 4. Tip achizitie: Achizitie directa; 5. Data limita de depunere oferte: 1204.2019, ora 14,00. 6. Propunerile financiare se vor completa pentru fiecare reper in parte, dar si la total. 7.CriteriuI de atribuire: Pretul cel mai scazut Cod si denumire CPV: 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) 202024455000-8 Dezinfectanti (Rev.2)2Furnizare364,28 76,27 Nu Cod si denumire CPV: 24911200-5 Adezivi (Rev.2 Informatii suplimentare: Ofertantii interesati isi pot inregistra ofertele cu codurile CPV: 24455000-8 cu denumirea Dezinfectanti ,cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016, trimitand si o informare catre Serviciul Achizitii Publice prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots Cod CPV Val.estimata fara TVA (RON) Val.estimata fara TVA (Euro medie 2013) Euro = 4,4190 lei Procedura aplicata Data estimata pentru inceperea procedurii estimata 24 Dezinfectanti 24455000-8 50,000 11315 25 Materiale de laborator 33790000-4 130,000 29418 26 Imprimate si produse conexe 22000000-0 50,000 1131 Tenders Electronic Daily (TED) − the European public procurement journal. 489143-2020 - Romania-Vaslui: Disinfectant