Home

Recurs in interesul legii

We would like to show you a description here but the site won't allow us

Procurorul General al Romaniei a declarat recurs in interesul legii. Procurorul General al Romaniei a declarat recurs in interesul legii. This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used Recurs în interesul legii având ca obiect problema de drept referitoare la interpretarea și aplicarea art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată - 23 mai 2019

Recursul în interesul legii este mijlocul procesual prin intermediul căruia se urmăreşte să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii, atunci când se constată că prin hotărâri judecătoreşti definitive, aceeaşi dispoziţie legală (problemă de drept material sau procesual) a fost interpretată şi soluţionată în mod diferit de către instanţele de judecată. Soluţionând un recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie desfăşoarăo activitate care este parte integrantăa procesului de aplicare a dreptului. În acest context se ajunge la o confuzie de planuri în sensul în care interpretarea genera RECURS IN INTERESUL LEGII PE TAXA DE TIMBRU - Au considerat ca fiind scutite de taxa judiciara de timbru astfel de cereri accesorii RIL PE DREPTURILE TITULARILOR DE LIBRETE CEC - Nu se justifica invocarea unui tratament discriminatori

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:I. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie1.La data de 23 septembrie 2019, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu soluţionarea recursului în interesul legii privind următoarea problemă de drept: dacă criticile de recurs ce vizează exclusiv. Potrivit site-ului oficial (www.scj.ro), în ședința din 22 iunie 2020, Înalta Curte s-a reunit pentru a dezbate o sesizare privind un recurs în interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 472 şi art. 491 din Codul de procedură civilă c) Problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, conform evidenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, consultate la data de 21 noiembrie 2013. 4. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drep

Tot referitor la obiectul recursului în interesul legii, în practică s-a arătat faptul că se impune indicarea expresa a unei/unor reglementari susceptibile de interpretări diferite, fiind respins astfel ca inadmisibil un recurs în interesul legii prin care se urmărea examinarea practicii neunitare vizând rezolvarea diferită a. Examinand sesizarea cu recurs in interesul legii, rapoartele intocmite in cauza de judecatorii-raportori, precum si dispozitiile legale ce se solicita a fi interpretate in mod unitar, se constata urmatoarele: 26. Potrivit art. 515 din Codul de procedura civila, recursul in interesul legii este admisibil numai daca se face dovada ca problemele.

Dispoziţiile art. 471 alin. (3) din Codul de procedură penală prevăd că cererea de recurs în interesul legii trebuie să fie însoţită, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă, de copii ale hotărârilor judecătoreşti definitive din care rezultă că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în. Cererea de recurs în interesul legii solicită interpretarea art. 11 din Statutul cadrelor militare ca și când acest articol ar avea vreo legătură cu acordarea pensiei suplimentare. Publicat Huhu Rezea at sâmbătă, mai 15, 2021. Share This: Facebook Twitter Google+ Pinterest Linkedin whatsapp Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din presedintele, presedintii de sectii din cadrul acesteia, precum si 20 de judecatori, din care 14 judecatori din sectia in a carei competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii

recursuri în interesul legii centralizator decizii de

Examinand sesizarea cu recurs in interesul legii, rapoartele intocmite de judecatorii-raportori, precum si dispozitiile legale ce se solicita a fi interpretate in mod unitar, se constata urmatoarele: 117. Potrivit art. 515 din Codul de procedura civila, recursul in interesul legii este admisibil numai daca se face dovada ca problemele de. Examinand sesizarea cu recurs in interesul legii, raportul intocmit de judecatorii-raportori, precum si dispozitiile legale ce se solicita a fi interpretate in mod unitar, se constata urmatoarele: 37. Completul competent sa judece recursul in interesul legii a fost legal sesizat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj care, potrivit.

recurs in interesul legii Romanian to English Law

În ședința din data de 9 decembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a soluționat recursul în interesul legii privind incompatibilitatea judecătorului în materie penală prin Decizia nr. 32, în dosarul nr. 2470/1/2019. În materie de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 64, alin. (3) din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casație [ Lumea Juridica prezinta Decizia 22/2019 prin care Completul ICCJ pentru solutionarea recursurilor in interesul legii a fost investit prin sesizarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu recursul in interesul legii in materie civila ce vizeaza problema de drept privind interpretarea si aplicarea prevederilor art. 19 din Legea contenciosului. Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv de art. 47 alin (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și anume stabilirea înțelesului termenului nevăzător - 11 mai.

RECURS ÎN INTERESUL LEGII. În ședința din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două recursuri în interesul legii, fiind pronunțate următoarele soluţie (1)Asupra cererii de recurs in interesul legii completul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se pronunta prin decizie . (2)Decizia se pronunta numai in interesul legii si nu are efecte asupra hotararilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese Cererea de recurs în interesul legii trebuie să fie însoţită, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă, de copii ale hotărârilor judecătoreşti irevocabile din care rezultă că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod diferit de instanţele judecătoreşti învestite cu soluţionarea. recurs În interesul legii în vederea stabilirii calităţii procesuale a Fondului pentru protecţia victimelor străzii (art.251 din Legea nr.32/2000) şi a posibilităţii obligării acestuia, în cadrul procesului penal, la despăgubiri civile către persoanele păgubite prin accidente de vehicule neasigurate pentru răspundere civilă Comunicatul ÎCCJ referitoare la recursurile în interesul legii analizate în ședința de luni: În şedinţa din 28 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat șase recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii

RECURS ÎN INTERESUL LEGII În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, modificată şi completată raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din. Hotărârea prealabilă şi recursul în interesul legii sunt instituţii juridice care garantează interpretarea unitară a legii. Legislaţia în vigoare, reglementează cele două instituţii este Capitolul VI din C. procedură penală iar justiţia are la dispoziţie cele doua instituţii care au un scop comun şi anume, acela de a asigura o practică judiciară unitară. Privire. Având cuvântul în replică, reprezentantul Avocatului Poporului, în ceea ce privește admisibilitatea prezentului recurs în interesul legii, a învederat că hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dată prin Decizia nr. 82/2018 nu este aplicabilă în cauză, deoarece.

DECIZIA nr. 16 din 20 mai 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)- 49. Decizie nr.17/20-05-2019 (Î.C.C.J.) DECIZIA nr. 17 din 20 mai 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)- 50. Decizie nr.17/08-04-2019 (Î.C.C.J.) DECIZIA nr. 17 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor. Recurs în interesul legii. În data de 21 septembrie 2015 Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat printr-un recurs în interesul legii (RIL) cu privire la practica neunitară în ce privește avocații din barourile alternative. Minuta are următorul conținut Recurs în interesul legii admis referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010. În Monitorul Oficial nr. 840 din 24 octombrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 10 din 19 iunie 2017 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a. Art. 471. Cererea de recurs in interesul legii (1) Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre toate instantele judecatoresti, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau colegiile de conducere ale curtilor de apel.

ANAF a solicitat Ministerului Justitiei sesizarea Procurorului General pentru promovarea unui Recurs in interesul legii cu privire la interpretarea legislației. Ministerul Justiției a solicitat curților de apel comunicarea hotărârilor judecătorești, a constatat existența unei practici judiciare neunitare, astfel că a adresat. Procurorul general al PICCJ, Gabriela Scutea, a solicitat, pe 31 iulie 2020, Înaltei Curți de Casație și Justiție să judece un Recurs în Interesul Legii (RIL), în materie civilă, vizând următoarea problemă de drept: dacă în litigiile de funcție publică vizând stabilirea/acordarea drepturilor salariale sunt admisibile acțiunile directe prin care funcţionarii publici solicită.

Recursul în interesul legii - Instituția Avocatul Poporulu

Etichete: Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 11 din 16 aprilie 2018, Monitorul Oficial nr. 430/2018, recurs în interesul legii, Stiri juridice, suspendarea popririi bancare RIL admis. Interpretarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/200 Recurs în interesul legii. 22 aprilie - 6 mai 2013, ora 17:00, Cluj Napoca / Locul desfasurarii: Sigma SCM, Piaţa Muzeului, 6. Organizator: Glia Center Vezi eveniment. Vezi toate evenimentele despre recurs în interesul legii. Vezi toate comunicatele de presa despre recurs în interesul legii Decizia nr.10 în dosarul nr.191/1/2019 Admite recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Timișoara. În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal, art. 342 alin. (6) din Codul penal şi art. 5491 din Codul de procedură penală, stabilește următoarele: În cazul Read More »RECURS ÎN. 16.06.2021. Recurs în interesul legii cu privire la includerea echivalentului valoric a normei de hrană în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilulu Recurs în interesul legii. Caracter obligatoriu. (art.329 (3) Cod procedură civilă ) Decizia nr.VI din 15.01.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie- prin care s-a admis recursul în interesul legii, a stabilit în aplicarea nediscriminatorie a dispoziţiilor art.11 alin.1 din OUG nr.177/2002, precum şi a dispoziţiilor art.28 alin.4 din OUG nr.43/2002, faptul că drepturile.

RECURS ÎN INTERESUL LEGII În practica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2512 ş Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a avut pe rol cauza având ca obiect recurs în interesul legii, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.719 alin.(1) din Codul de procedură civilă: Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii.

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat, în cazul unui recurs în interesul legii, referitor la momentul din care curge termenul de prescripție de 5 ani a dreptului organului fiscal de a stabili impozitul pe profit şi accesorii ale acestuia. Magistrații au arătat că acest termen începe de la data de 1 ianuarie a anului. Recurs în interesul legii. Suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară. În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua Cod de procedură civilă, suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară înlătură obligaţia terţului poprit de a indisponibiliza şi încasările, în contul. Definitie Recurs in interesul legii: Conform art.414^2 Cod Procedura Penala, procurorul general, direct, sau ministrul justitiei, prin intermediul procurorului general, are dreptul, pentru a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legilor penale si de procedura penala pe intreg teritoriul tarii, sa ceara Curtii Supreme de Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au primit. Modalitatea de acordare a indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004. La data de 19 septembrie, procurorul general al Romaniei a formulat un recurs in interesul legii in materie civila, constatand ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin

BREVIAR JURIDIC/ Recursul în interesul legii în materie

Recursurile in interesul legii admise de ICCJ in anul 2016. Publicat: 30 Dec 2016 4545 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro. Lista deciziilor ICCJ prin care, in anul 2016, au fost admise recursuri in interesul legii. Deciziile pronuntate sunt obligatorii. Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale. De curând, Curtea a fost sesizată cu un nou recurs în interesul legii, dată fiind practica judiciară neunitară constând în soluţionarea, într-un mod diferit, a problemei incidenţei Deciziei nr. 19/2011 în cauzele care au ca obiect contestaţii împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de. Prin Decizia nr. 4/2019, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.. Înalta Curte a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 396 alin.(10) din Codul de procedură penală, în ipoteza în care instanța a admis cererea inculpatului de. In sedinta din data de 18 martie 2013, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis un recurs in interesul legii prin care a decis ca prevederile art. 396-404 din Noul Cod Civil, referitoare la efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori, sunt aplicabile si cererilor de divort formulat

Examinând sesizarea cu recurs în interesul legii, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, precum și dispozițiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod unitar, se constată următoarele: 117. Potrivit art. 515 din Codul de procedură civilă, recursul în interesul legii este admisibil numai dacă se face dovada că. Sub aspectul titularului dreptului de a formula recurs în interesul legii, se constată că autorul sesizării, Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța, se regăsește printre titularii dreptului de sesizare prevăzuți de art. 514 din Codul de procedură civilă..

RECURSURI IN INTERESUL LEGII - Lumea Juridic

Decizia din recurs în interesul legii a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 17 februarie 2012, dezlegarea problemelor de drept judecate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fiind obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 3307 alin. 4 C.proc.civ.. Acest proiect trateaza Recursul in Interesul Legii. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 42 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte

Decizia 3/2020 [A] referitoare la recursul în interesul

Avocatul poporului: recurs in interesul legii pe OG privind regimul juridic al contraventiilor. Avocatul poporului (AP), Victor Ciorbea, a promovat la Inalta Curte de Casatie si Justitie un recurs in interesul legii pe Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 in ceea ce priveste regimul juridic al... » citeste mai departe aici Efectele hotărârilor pronunţate în recurs în interesul legii. Instanţa de contencios constituţional este competentă să analizeze inclusiv deciziile în interesul legii pronunţate de Înalta Curte de Casație și Justiție, dacă prin acestea s-ar da unui act normativ o interpretare susceptibilă de a intra în coliziune cu. La data de 23 septembrie 2019, Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu soluționarea recursului în interesul legii privind următoarea problemă de drept: dacă criticile de recurs ce vizează exclusiv cuantumul și modul de acordare a cheltuielilor de judecată pot fi încadrate.

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr

 1. Avocatul Poporului a iniţiat, marţi, un recurs în interesul legii privind aplicarea neunitară de către instanţe a ordonanţei prin care li s-au acordat unele drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de regimurile politice instaurate în România între 6 septembrie 1940 şi 6 martie 1945
 2. Dosare procese pe rol inregistrate in anul 2005, publicate de instanta de judecata Curtea de Apel Cluj - pagina 50
 3. EuroAvocatura.ro - Dictionar Juridic, Jurisprudenta, Spete, Stiri Juridice, Articole Juridice, Institutii Publice, Primarii din Romani
 4. DECIZIE 22 24/02/2020. DECIZIA nr. 22 din 24 februarie 2020referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, art. 69 alin. (1)- (2),art. 71 alin
 5. and sesizarea cu recurs in interesul legii, raportul intocmit de judecatorii raportori si dispozitiile legale ce se solicita a fi interpretate in mod unitar, retine urmatoarele: Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost legal sesizata, iar recursul in interesul legii este admisibil, fiind indeplinite cumulativ cerintele prevazute de art.

Decizia ICCJ nr. 2/2014 pentru dezlegarea modului de ..

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2012, a fost publicată Decizia ICCJ nr. 15 din 12 noiembrie 2012 (Decizia 15/2012) privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 alin Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ Decizia nr. 16/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 15/2012 Rodica Aida Popa vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție - președintele completului Lavinia Curelea președintele Secției I civile Roxana Popa președintele delegat al Secției a II-a civile Ionel Barbă. 28. Întrebarea preliminară privind interpretarea a fost adresată în cadrul unui recurs în casație în interesul legii, care poate fi declarat de procurorul general împotriva hotărârilor instanțelor de prim grad și de apel care nu sunt supuse niciunei căi de atac de drept comun 25 de judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție a României, printre care chiar președintele instanței supreme, au admis un recurs în interesul legii care pune capăt pentru totdeauna unor practici de anarhie și impostură juridică. Ne referim aici la acțiunile populare deduse judecății de mai multe asociații nonguvernamentale din întreaga țară împotriva [

Recursuri n interesul legii deciziile Seciilor Unite ale naltei Curi . de Casaie i Justiie privitoare la executarea silit . CUPRINS . 1. nvestirea cu formul executorie a biletului la ordin, cambiei i cecului_____ 3 . 2. Caracterul de titlu executoriu al contractelor de asisten juridic_____ 6 . 3. Competena material i teritorial de soluionare a. ÎN RECURS ÎN INTERESUL LEGII Gabriela Dănilă1) Rezumat: Prezenta lucrare urmărește să prezinte o analiză succintă a prescripției în materia dreptului fiscal, astfel încât cititorul să aibă un context juridic în vederea decelării importanței Deciziei ICCJ nr. 21/2020 pronunțate în recurs în interesul legii Examinând sesizările cu recurs în interesul legii, raportul întocmit de judecătorii-raportori şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod unitar, reţine următoarele: Textele de lege ce au generat practica neunitară: Art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat Recurs in interesul legii privind pedepsele accesorii. In sedinta din 11 noiembrie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii, a solutionat mai multe recursuri in interesul legii. Printre acestea s-a numarat si recursul in interesul legii formulat de procurorul general al. Practica neunjtară a condus la promovarea unui recurs în interesul legii, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat prin Decizia nr. LXI (61) din 24 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 7 aprilie 2008. Prin această decizie s-a stabilit că: dispoziţiile art. 190 alin. (1) lit

Art. 515 Noul Cod de Procedură Civilă Condiţii de ..

În ședința din 15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie: Decizia nr.8 în dosarul nr.28/201 Procurorul General al Romaniei a sesizat, la data de 4 octombrie 2007, Inalta Curte de Casatie si Justitie cu recurs in interesul legii in materie de proprietate, motivandu-se practica neunitara. Intre timp, presedintele a semnat, pe 30 ianuarie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 10, privind regimul. Va sesizam cu urmatorul recurs in interesul legii privind interpretarea si aplicarea neunitara a sintagmei 'pana la solutionarea contestatiei la executare' din cuprinsul dispozitiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedura civila, in sensul de a stabili daca suspendarea executarii se dispune pana la solutionarea in prima instanta a.

Recurs in interesul legii - Decizia 19/201

Complet RIL: Deciziile CCR au putere de lege și nu pot fi

 1. Kovesi a sesizat ICCJ cu recurs in interesul legii dupa ce s-a constatat ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar privind aplicarea Legii 221/2008 care se refera la cresterile salariale pentru personalul din invatamant, transmite Mediafax. In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor Legii nr.221/2008.
 2. recurs interesul legii: avem 4 stiri despre recurs interesul legii. Citeste acum toate articole despre recurs interesul legii pe Digi24.r
 3. Recurs în interesul legii expediat la ˛CCJ: Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 58 alin. (1) din OUG nr.59 (2000) privind Statutul personalului silvic Procurorul general al Romaniei a promovat in data de 27 februarie primul recurs in interesul legii in

Preaviz recurs in interesul legii. Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat lamuriri in problema duratei preavizului acordat salariatului, dupa ce a fost sesizata cu recurs in interesul legii in urma solutiilor diferite date din instantele din tara. In practica judecatoreasca nu exista practica unitara cu privire la sancțiunea care poate. Tag: Recurs în Interesul Legii . Suspendarea executarii silite | Decizia ICCJ 11/16.04.2018. aprilie 18, 2018 | Un comentariu | Juridice. ICCJ confirma ca debitorii trebuie protejati de Executari Silite Ilegale. Executarea Silita Abuziva trebuie combatuta cu Suspendarea executarii Silite. Debitorii pot ataca in justitie Executarea Silita. Recurs in interesul legii admis. Posibilitatea instantei de a inlocui o sanctiune disciplinara gresit individualizata, cu o alta. Inalta Curte de Justitie si Casatie (ICCJ) a admis prin Decizia nr. 11/2012 recursurile in interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de procurorul general al Parchetului de pe langă Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu. Plata integrală a indemnizațiilor de concediu pentru polițiștii de penitenciare, în funcție de recursul în interesul legii Conducerea ANP ne transmite că nu-și poate asuma plata indeminizației de concediu cu toate sporurile câtă vreme Ministerul Justiției a anunțat că va promova un recurs în interesul legii Procurorul General al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, a sesizat, in luna octombrie, ICCJ cu recurs in interesul legii din cauza faptului ca, la nivelul instantelor, s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor Legii nr. 119/2010, ce prevede recalcularea pensiilor private

Un recurs in interesul legii, superficial, promovat de

 1. Aveti aici integral Sesizarea nr 7157/10.05.2018.. Avocatul Poporului a formulat Recurs in Interesul Legii. La data de 14.10.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis RIL-ul și a stabilit următoarele: Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 22 din.
 2. Recurs în interesul legii publicat privind recalcularea unor drepturi la pensie În Monitorul Oficial nr. 522 din 14 iulie 2015 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 11 din 25 mai 2015 a Completului competent să judece recursul în interesul legii cu privire la modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit O.U.G. nr. 4/2005
 3. iştri au scăpad de răspunderea penală după ce faptele s-au prescris
 4. ează în cameră de consiliu, fără citarea.
Sesizarea ICCJ cu recurs în interesul legii pentru

Video: Recursul in interesul legii! - Cabinet Avocat Bucuresti

Recurs in interesul legii - competenta materiala

Tarcea, despre Lia Savonea: Pentru prima oară când un

Recurs in interesul legii - momentul de la care incepe sa

CRIMA LA ANTICORUPTIE – Iata cum anchetatorii DNA auDemers important făcut de Avocatul Poporului | Antena 3Savonea, spulberataprocesele verbale pentru lipsă rovignetă sunt nule | OmRauRidicarea de pe stradă a mașinilor parcate neregulamentarRIL: Muncă în folosul comunității pentru minorul pentru