Home

Copii aflați în situații de risc

de copii din București în perioada 2010-2017 indică o scădere cu 9.502 persoane a celor sub 4 ani și cu. 18.691 a celor între 15 și 19 ani. În același timp se înregistrează o creștere. Copii în situații de risc. O problemă abordată de către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni este situația copiilor aflați în situație de risc și mai ales a celor rămași fără ocrotire părintească. Deși în anul trecut numărul acestor copii nu a depășit cazurile înregistrate în cel precedent.

Acest rezumat descrie riscurile cu care se confruntă copiii, precum și efectele migrației asupra copiilor. Riscuri privind situația de migrație Așa cum este explicat în infograficul nostru, există un întreg spectru de tipuri de situații de migrație pentru copii. Tipurile care implică migrație ilegală, călătorii fără însoțirea adulților de încredere și deplasări forțate. Copii în situații de risc. Vă propun un test pentru verificarea percepției elevilor despre semenii lor, copiii aflați, din păcate, în situații de risc. Identificarea problemei reprezintă un prim pas pentru conștientizarea situației și luarea de măsuri care să vină în sprijinul acestora, spre empatie și solidaritate Majoritatea părinților copiilor aflați în situații de risc la Rezina sunt familii cu un singur părinte. Mai exact, în 80 la sută din aceste situații, este vorba de tinere mame solitare cu vârste între 30 și 40 de ani. Circumstanțele care însoțesc problema copiilor rezineni, aflați în situații de risc în orașul nostru, sunt consumul [ Citiți ultimele știri ale zilei la temă copii în situații de risc: Creșă gratuită la Chișinău: Iată cine pot fi beneficiarii, Cum sunt protejați copiii aflați în situații de risc

(Pdf) Copii Aflați În Situație De Risc Din Municipiul

  1. ime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; HCL nr. 863/2008 privind Organizarea Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc. Descrierea.
  2. ată de timp a unor activităţi de îngrijire.
  3. copii aflați în risc de separare de familie; copii aflați în alte situații de dificultate propuse de catre comisie. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa apartina obligatoriu criteriilor 1) - 3) și cel puțin unuia dintre criteriile 4)-15)

Copii în situații de risc - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea

Program de lucru. Luni - Vineri: 07:00 - 17:00 Conform Ordinului nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, programul de vizită, destinat copiilor potențiali beneficiari, precum si aparținătorilor acestora, este in ultima zi de joi a fiecărei luni in intervalul orar 08.00-16.00 Asistența pentru copiii aflați în situație de risc este în impas Republica Moldova este singura țară din cadrul Parteneriatului Estic care a dedicate un capitol separat drepturilor copilului în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. La semnarea acordului, țara noastră s-a angajat să..

copiii aflați în situații de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situatie de risc psiho-social în care se află copilul la un moment dat ; părinţii ai căror copii beneficiază de o măsura de protecţie specială; Tipurile de servicii sociale acordate în cadrul Centrului social de zi sunt următoarele GHID DE COMUNICARE CU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC. Oana Magdalin. C ON SI LIUL DIRECŢ IA I NSP ECT ORAT UL JUDETEAN GENERALĂ DE P OLI Ţ I E MU R EŞ DE ASIST ENŢĂ J UDEŢ EA N SOCIALĂ MUREŞ ŞI PROT ECŢ IA COPILULUI MUREŞ GHID DE COMUNICARE CU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC destinat specialiștilor din domeniul. Primăria Răcoasa a construit un Centru de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc. Investiția a fost realizată cu sprijinul Guvernului României - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei prin Proiectul Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa și. Proiectul urmărește creșterea gradului de incluziune socială a 870 de copii și tineri aflați în situații de risc prin crearea unei Rețele Integrate de Sprijin prin Educație Incluzivă în trei județe: Ilfov, Neamț și Iași. În acest scop, proiectul va dezvolta o rețea de sprijin la nivelul celor trei județe ce va oferi o. Lugojul are peste 300 de cazuri de copii aflați în situații vulnerabile. Cu sau fără contextul pandemic, circumstanța copiilor abuzați, neglijați sau în situații de risc este o realitate. Sute de copii lugojeni se încadrează în acest scenariu. Anul 2020 este unul cu multe provocări, iar pandemia de coronavirus a adus în atenția.

Riscurile cu care se confruntă copiii aflați în situație

  1. PROGRAMUL R010 - FRDS. PROGRAMUL RO10 COPII ȘI TINERI AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC ȘI INIȚIATIVE LOCALE ȘI REGIONALE PENTRU REDUCEREA INEGALITĂȚILOR NAȚIONALE ȘI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE. Cea mai eficientă educație pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase. Platon. Descriere
  2. Un număr de 405 copii, din cadrul a 17 clase Școală după Școală din județul Alba, au primit în luna martie, rechizite școlare, materiale didactice, culegeri de probleme cu teme specifice, în valoare de 20.000 de lei, în cadrul Proiectului Educație spre vocație. Aceste materiale vor contribui semnificativ la organizarea activităților educaționale, de dezvoltare.
  3. 230 de copii aflați în situații de risc, 130 de reprezentanți legali ai acestora și 120 de specialiști vor fi implicați în proiectul Incluziunea socială a copiilor prin acces la educație, proiect lansat în Baia Mare în 26 martie
  4. 405 copii aflați în situații de risc au primit sprijin pentru continuarea şcolii, prin proiectul Educație spre Vocație. 1 aprilie 2021. 1 aprilie 2021. Redactie educatie, filantropia, filantropia ortodoxa, proiect, sprijin, vocatie. Un număr de 405 copii, din cadrul a 17 clase Școală după Școală din județul Alba, au.
  5. Îmbunătățirea serviciilor sociale acordate copiilor aflați în situații de risc pentru un număr de 70 de copii delincvenți și copii ai strazii din județul Prahova; Creșterea pregătirii profesionale pentru 105 persoane cu activitate directă cu copiii instituționalizați din cadrul centrelor de plasament ale D.G.A.S.P.C. Prahova

Copii în situații de risc - Didactic

copii aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și a celor cu cerințe educaționale speciale Consilier școlar 6 17 luni 84 ore/lună x 17 luni 12 A4.3. Activități de educație non-formala (mediu, discriminare, nutritie, sport, igiena etc) pentru copii aflați în situații de risc de Animator școla La moment în Centrul pentru Copii în Situații de Risc din orașul Ștefan Vodă sunt 20 de copii, a relatat Elena Bernaz. Elena Bernaz afirmă că asistenții sociali se străduie să cultive deprinderi de viață pentru acești copii, pentru ca aceștia să fie pregătiți să întâmpine responsabilitățile și primejdiile vieții Centrul de Zi pentru Copii Diamant prestează servicii educaționale și de incluziune socială pentru circa 110 copii aflați în situație de risc din raionul Telenești.  În cadrul unui proiect european, au fost reparate și echipate sălile de activități ale centrului, iar sala de bucătărie a fost dotată cu mobilier și echipamentul necesar. Personalul și [

36 de copii aflaţi în situaţii de risc social din municipiu, au desfăşurat zilele trecute mai multe activităţi de informare, educaționale și de petrecere a timpului liber În acest context, menționăm Legea RM nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți, care considerăm că a fost adoptată în urma precedentelor create în țară, și anume, situații legate de 3 plecarea părinților peste hotarele țării și lăsarea copilului cu. Sprijin material și educațional pentru 405 copii aflați în situații cu risc de abandon școlar Actualitate. În luna martie, un număr de 405 copii din cadrul a 17 clase Școală după Școală din județul Alba au primit rechizite școlare, materiale didactice, culegeri de probleme cu teme specifice, în valoare de 20.000 de lei. CONTEXT: În situații de criză socio-economică, familiile cu copii resimt mai dur efectele negative ale tensiunilor din piața muncii. Astfel, între anii 2010 și 2012, în România, procentul copiilor în risc de sărăcie sau excluziune socială a crescut cu aproape 4,5 puncte procentuale (de la 48,1% în 2010 la 52,5% în 2012), în timp. Astfel, 142 de copii și 200 de părinți au beneficiat de serviciile de suport, consiliere și recuperare socio-medicală oferite gratuit în perioada martie 2015 - aprilie 2016 prin proiectul Centrul Steluțelor, centru social de suport și recuperare destinat copiilor aflați în situații de risc, finanțat prin granturile SEE 2009.

Primăria Răcoasa a construit un Centru de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc. Centru de îngrijire pentru copiii din Răcoasa aflaţi în situaţii de risc. De . NOAPTEŞ George - luni, 16-11-15. 0. 567. Share 230 copii în situații de risc cu vârstă cuprinsă între (3-15 ani) 130 de părinti (inclusiv părinti adoptivi sau de substituție-care au copii în plasament) și tutori sau alți membri ai familiilor copiilor care fac parte din grupul tintă principal împărțiți astfel: părinți 105 și asistenți maternali și familii de plasament. În perioada februarie - aprilie 2021, pentru copiii, beneficiari ai Centrului de Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc Astra, s-au organizat evenimente specifice

Municipalitatea lugojeană oferă o șansă copiilor aflați în

La data de 1 martie 2021, șeful interimar al DGPDC, Sergiu Oceretnîi împreună cu reprezentanții Asociației Open Gate International au efectuat o vizită în cadrul Casei comunitare pentru copii aflați în situații de risc. În cadrul vizitei, oaspeții s-au familiarizat cu condițiile de trai a beneficiarilor, activitățile desfășurate, precum și specificul serviciului (nr. COPII IN SITUAȚII DE RISC. 3 iunie 2020, 10:55. 0 stele | 0 review-uri

Proiectul EDUSmart Robot, lansat de Fundația Missio Link Internațional, are ca scop stoparea ciclului sărăciei, abuzului și exploatării, cât și a analfabetismului la copiii aflați în situații de risc din zona rurală din Timiș Sprijin material și educațional pentru 405 copii aflați în situații de risc din judeţul Alba. Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie. Un articol de: Oana Rusu - 05 Apr, 2021 La nivelul comunei Cumpăna a fost identificat un număr de 83 copii aflați în situații de risc (ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate), dintre care 12 copii sunt de etnie romă. Cei 83 de copii reprezintă beneficiarii direcți ai proiectului Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători-Neamț (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea. Programul RO10 - CORAI. Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale Centrul de Zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți, care ar urma să funcționeze la Vălenii de Munte, va avea o capacitate de 130 de locuri. Consiliul Județean Prahova va analiza, miercuri, propunerea de înființare a unui centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți în.

AI CUI SUNT COPIII REZINENI ÎN SITUAȚII DE RISC ? - Vocea T

Programul presupune realizarea unor activități educative stradale prin intermediul unei Școli Mobile, un instrument educațional conceput pentru copii aflați în diferite situații de risc. Adaptată atât tehnic cât și pedagogic la realitatea copiilor străzii, Școala Mobilă facilitează și sporește eficiența intervenției stradale Acasă Social Alba: 405 copii aflați în situații de risc au primit sprijin material și educațional pentru a-și continua școala, prin proiectul Educație spre Vocație Alba: 405 copii aflați în situații de risc au primit sprijin material și educațional pentru a-și continua școala, prin proiectul Educație spre Vocați În cei 25 de ani de activitate, ne-am dedicat copiilor aflați în situații vulnerabile: copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii aflați în risc de abuz sau exploatare, copii ce provin din medii socio-economice precare Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 859.554 euro, oferit de Norvegia, și are ca obiectiv creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, prin promovarea educației incluzive în cele 14 școli colaboratoare selectate din județele Suceava și Brașov

Astfel, între anii 2010 și 2012, în România, procentul copiilor în risc de sărăcie sau excluziune socială a crescut cu aproape 4,5 puncte procentuale (de la 48,1% în 2010 la 52,5% în 2012), în timp ce, în rândul adulților, creșterea a fost de cinci ori mai mică/de doar de 0.8 puncte procentuale (de la 40,1% în 2010 la 40,9% în. Delegația UNICEF a vizitat la Brașov, Centrul pentru copii aflați în situații de risc, din Astra, a cărui activitate au apreciat-o ca fiind utilă comunității. În urma întâlnirii de la Primăria Brașov, repreznetanța UNICEF din România va transmite Municipalității o scrisoare de intenție privind parteriatul în dezvoltarea unor proiecte pentru protecția copilului

copii în situații de risc - ultimele știri ale zilei și

Astfel, în Casa comunitară pentru copii în situații de risc din s. Doroțcaia, care activează începînd cu a doua jumătate a lunii mai curent, locuiesc 8 copii (5 băieți și 3 fete) cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani Articolul 1. Obiectul legii Prezenta lege stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective Municipalitatea lugojeană oferă o șansă copiilor aflați în situații de risc. Cu fonduri de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost realizat un Centru de zi pentru 15 copii aflați în situație de risc, cu vârsta cuprinsă între 3 și 15 ani. Autoritățile lugojene au finalizat lucrările la noul Centru de zi pentru copiii.

Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc social, DAS Botosani Aug 2013 - Present 8 years. Botosani County, Romania Coordonator local voluntar Asociatia Lindenfeld Apr 2017 - Present 4 years 4 months. Botosani County, Romania Executive director. Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc Drumul spre casa este o instituție specializată, publică, de profil social, care oferă îngrijire temporară pentru copii și persoanele tinere în situații de dificultate. Centrul activeaza NON-STOP din Iunie 2003 Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc își desfășoară activitatea chiar și pe perioada pandemiei. Desigur, în condiții speciale. La ora actuală, centrul funcționează la o capacitate minimă, adică sunt înscriși 15 copii împărțiți pe grupe a câte 5, pentru a se respecta toate măsurile preventive de infectare.

Proiectele finanțate în cadrul acestui apel vor aduce un impact semnificativ în viața utilizatorilor de servicii, urmând ca cel puțin 4.400 de copii sau tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și 440 de copii sau tineri cu CES să primească servicii de suport, 1.800 de copii sau tineri să își îmbunătățească. Proiectul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc Astra a fost inițiat în 2008, iar centrul a devenit funcțional în anul 2012. De serviciile sale beneficiază copii aflați în situații de risc care provin din familii cu părinţii plecaţi în străinătate sau cu situaţii speciale În fiecare sector al municipiului Chișinău activează câteva centre comunitare pentru copii și tineri. Acestea se află la balanța Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copiilor și sunt frecventate zilnic de copiii din comunitate, pentru ei fiind organizate diverse activități cultural-educative, cognitive, informative etc. Sunt desfășurate diferite cursuri, ateliere de. 022 758806. 022 756787. fax: 022 748387. office@cnpac.org.md. www.cnpac.md. Misiunea Centrului este de a proteja copiii în situaţii de risc şi copiii victime ale tuturor formelor de abuz, prin activităţi de prevenire şi servicii specializate adresate copiilor şi familiilor acestora Casa Comunitară pentru copii în situație de risc este un serviciu social specializat de plasament temporar pentru creșterea și educarea, într-o locuință de tip familial a copiilor privați temporar sau permanent de mediul lor familial sau a copiilor aflați în situații de risc. 280

Direcția de Asistenţă Socială Botoşani organizează în data de 27.11.2020, ora 10ºº, la sediul Centrului social de zi pentru copii aflați în situații de risc social, str. Parcul Tineretului, nr. 4, examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru salariații cu contract individual de muncă Distributia pe grupe de vârsta a copiilor aflati în institutii de plasament (martie 2002)* `Media anuala a respectivei categorii. Sursa : INS. Între copiii cuprinsi în institutii , o pondere mare o au cei de vârsta avansata ; în anul 2003 erau. 13.553 copii cu vârste cuprinse între 14-17 ani si 5.150 copii de peste 18 ani Grupul țintă a fost reprezentat de 100 de copii.Elevii aflați în situații de risc (proveniți din familii dezorganizate, crescuți de bunici, rude, cu părinți plecați în străinătate) au participat activ la toate activitățile, depășind riscul de abandon școlar datorită situației materiale precare sau a dezinteresului. Delegația UNICEF a vizitat la Brașov, Centrul pentru copii aflați în situații de risc, din Astra, a cărui activitate au apreciat-o ca fiind utilă comunității. În urma întâlnirii de la Primăria Brașov, reprezentanța UNICEF din România va transmite Municipalității o scrisoare de intenție privind parteriatul în dezvoltarea unor.

Centrul De Îngrijire De Zi Pentru Copiii Aflați În

Centrul De Zi Pentru Copii Anteprescolari Aflati in

Pentru prima dată, prin intermediul acestui proiect, România va avea un sistem informatic național, ce permite urmărirea copiilor aflați în situații de risc, încă de la momentul intrării în sistemul de protecție și până la ieșirea acestora din sistem prin adopție, reintegrare în familie sau majorat Vă aflați aici: Prima pagină » Eveniment » Proiectul Educație spre Vocație: 405 copii din județ, aflați în situații de risc au primit sprijin material și educațional pentru a-și continua școal 75 copii aflați în situații de risc, cu vârsta între 3-15 ani, 20 de tineri aflați în situații de risc instruiți în utilizarea calculatorului; 10 părinţi (inclusiv părinţi adoptivi sau de substituţie-care au copii în plasament) şi tutori sau alţi membri ai familiilor copiilor /tinerilor care fac parte din grupurile ţintă.

500 de copiii din familiile social vulnerabile vor viziona

La nivelul comunei Prundeni a fost identificat un număr de 50 de copii aflați în situații de risc (ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate), dintre care 5 copii sunt de etnie romă. Cei 50 de copii reprezintă beneficiarii direcți ai proiectului Centre socio-educative în comunele Cumpăna (Jud. Constanța), Vînători-Neamț (Jud. Neamț) și Prundeni (Jud. Vâlcea. Pe data de 21 martie 2019 în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic Academia copiilor s-a desfășurat sesiunea a doua a seminarului municipal Ansamblul activității psihologului școlar cu copiii din grupul de risc, la care au participat peste 100 psihologi școlari. Seminarul a fost deschis de d Un serviciu social de zi pentru copiii aflați în situații de risc a fost lansat la Chișinău. Persoanele care au copii mici și se află în situații de risc, cu domiciliul în alte raioane, dar care temporar se află în Chișinău, pot accesa serviciul social Secția de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de patru luni-trei ani

Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați in

Video: Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc

958 persoane primesc ajutor în cea de-a 8-a săptămână de

Asistența pentru copiii aflați în situație de risc este în

Centrul social de zi pentru copii aflati in situatii de

Ghid De Comunicare Cu Copiii Aflați În Situații De Ris

Proiect cofinanțat din Granturile Norvegiene 2014-2021. Operator de program: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) Programul: Dezvoltare locală, reducerea sarăciei și creșterea incluziunii romilor Aria 8 Copii și tineri în situații de risc Proiect: Investim în educația incluzivă_Cod PN2041 Contract de finanțare nr Criterii de selecție și prioritate: Copii ce au abandonat școala, copii cu risc de abandon familial și școlar ce provin din familii dezorganizate, copii afectați de sărăcie, copii ce provin din familii defavorizate economic și care au nevoie de sprijin pentru a-și continua educaţia, minimum 35% copii ce provin din familii sărace de. COMUNICAT DE PRESĂ În județul Dâmbovița funcționează, din data de 14 septembrie 2020, un nou centru pentru copiii aflați în situații de risc. Este vorba despre centrul de îngrijire de zi din comuna Poiana, care a fost inaugurat în prezenț Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Avrig este implicată într-un proiect privind dezvoltarea unui model de intervenție pentru copiii aflați în situații vulnerabile din județul Sibiu, împreună cu DGASPC Sibiu, Asociația SOS Satele Copiilor România și SOS Children`s Villages Norway Proiectul vizează copiii afectați de migrația părinților, așa.

Proiectul FACTIS își propune implementarea, la nivelul comunității marginalizate Argetoaia, jud. Dolj, a unui plan inovativ de măsuri integrate în domeniul educației, ce vizează combaterea discriminării și facilitarea integrării sociale a 180 copii aflați în situații de risc, prin facilitarea accesului la învățământ, prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. ZEST4EDU - O nouă perspectivă în educație. Cod: PN2022, Contract finantare 6/11.11.2020/N. finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel: Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc În județul Dâmbovița funcționează, din data de 14 septembrie, un nou centru pentru copiii aflați în situații de risc. Este vorba despre centrul de îngrijire de zi din comuna Poiana, care a fost inaugurat în prezența conducerii Consiliului Județean Dâmbovița, reprezentată de președintele Alexandru Oprea și vicepreședintele Alin Manole. Obiectivul, realizat în cadrul unui. Din analiza de nevoi efectuată la nivel de comunitate din teritoriul acoperit SDL GAL Crivățul de Sud-Est, reies următoarele categorii de GT aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială pentru care proiectul se adresează cu prioritate, categorii cuantificate astfel: Ø 56 de copii aflați în situații de dificultate din care Primăria municipiului Chișinău, în colaborare cu Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate și Direcția municipală protecția copilului, a organizat vizite în ajunul sărbătorilor de iarnă la mai multe centre specializate pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, defavorizați, dar și minori aflați în situații de risc. În cadrul evenimentelor.

Centru de îngrijire de zi la Răcoasa pentru copiii aflaţi

CENTRU DE ZI PENTRU COPII, INAUGURAT ÎN COMUNA POIANA. 15 septembrie 2020. În comuna Poiana, un nou centru de zi își deschide porțile pentru copiii aflați în situații de risc. În județul Dâmbovița funcționează, din data de 14 septembrie 2020, un nou centru pentru copiii aflați în situații de risc. Este vorba despre centrul de. Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 12 decembrie 2018, apelul de propuneri de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc

Proiecte de educație incluzivă - FRDS - Programul

Fiecare echipă va desfășura, în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2020, activități de voluntariat pentru persoane aflate în dificultate sau în situații de risc, care vor fi înscrise, mai apoi, în competiția generozității de către reporteri-copii și tineri, participanți la inițiativa locală Pe 6 aprilie 2019, peste 70 de voluntari ai companiei Antibiotice s-au implicat în proiectul Livada de la școală, derulat de Fundația Antibiotice Știință și Suflet, plantând 150 de pomi fructiferi la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu Iași și la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, sat Cornești comuna Miroslava

Trist! Lugojul are peste 300 de cazuri de copii aflați în

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș prin Serviciul Social Centrul de Zi Rozmarin vine în sprijinul preșcolarilor și școlarilor mici, cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani aflați în situație de risc, proveniți din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, existând posibilitatea de abandon școlar și familial deoarece nu dispun de resurse materiale și. Pentru a rezolva astfel de situații specialiștii din DGASPC uri au nevoie și de from SOCIOLOGY 101 at Laikipia Universit

Anunț – 02Învățare prin joc la Atelierele de Vară Șotron 2019 de laProiectul Împreună pentru copii! – un model de succes