Home

Legea 192 din 2022 pdf

VolDesfacerea Casatoriei Cerere De Divort Model Md

Legea 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice Dată act: 25-oct-2019 Emitent: Parlamentul Intră în vigoare: 26 ianuarie 2020 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire. Textul integral: Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice si in format PDF. Textul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 30.10.2019 Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 868/28.10.2019 a fost publicată Legea nr. 192 din 25.10.2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

  1. LEGE nr.192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice Identificare act: Numar/data: Lege nr.192 din 25 octombrie 2019: Emitent: Parlament Procesul legislativ la: - Camera Deputatilor: P.L. nr. 254/2019: Cu functie: de modificar
  2. Parlamentul României - Lege nr. 192/2019 din 25 octombrie 2019 . Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice . În vigoare de la 26 ianuarie 2020. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 28 octombrie 2019. Formă aplicabilă la 26 ianuarie 2020.
  3. Legea medierii actualizata 2019 LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. LEGEA MEDIERII actualizată 2019 (29.07.2019) Capitolul I Dispoziții generale. Articolul 1 (1) Medierea reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de.

LEGEA 154/2019 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes. Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati! www.rauflorin.r Legea Nr.192 din 24.07.2017 pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 25 iulie 201 (1) În vederea înscrierii condominiului se aplică prevederile art. 26 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Înscrierea condominiului se face de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară î

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 30 octombrie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. + ARTICOL UNIC Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1 (1) şi (1^2) din Legea nr. 192/2006 sunt neconstituţionale. Menţionăm că, ulterior publicării deciziei indicate mai sus, art. 2 alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 154/2019 (#M16). #B ART. 3 Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, făr 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 463 din 17 septembrie 2014; LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014; LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015; ORDONANŢA D Ghid de aplicare a Legii 192/2019. Începând cu data de 26.01.2020, intră în vigoare Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, iar principalele modificări aduse OUG nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române vizează.

Integral: Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si ..

LEGE Nr. 127/2019 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 9 iulie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale ART. Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 441 din data de 22 mai 2006. Parlamentul României adoptã prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozitii generale . Art. 1 (1)Medierea reprezintã o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabilã, cu ajutorul.

LEGE nr.192 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea si ..

Hotararea CSM nr. 192/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura Publicata in MOR 806/4.10.2019 Avand in vedere dispozitiile ART. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare În M. Of. nr. 868 din 28 octombrie 2019, s-a publicat Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice.. Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 22 mai 2006. Legea medierii actualizată prin: OUG 80/2013 - privind taxele judiciare de timbru Monitorul Oficial 392/2013; Legea 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă Monitorul Oficial 365/201 Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019. Articol unic Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1

Modificările prin intermediul Legii nr. 192/2019 vizează și art. 9 din Legea nr. 61/1991, în sensul că dispozițiile legii se vor completa cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările. Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 si intră în vigoare la data de 02.08.2018. Legea aduce modificări si completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii si are două categorii de dispozitii, respectiv

octombrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 18 martie 2009; LEGEA nr. 12 din 26 ianuarie 2010; LEGEA nr. 118 III din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013 prevede: (1. Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea din PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 192 din 11 martie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. I Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modific Pagina 1 din 38 Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă Data intrării în vigoare: 01 Martie 2002 Forma actualizată valabilă la data de 22 Ianuarie 2019 Forma consolidată a Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februari

Legea nr. 192 din 2019 pentru modificarea si completarea ..

Legea nr. 34/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti în sistemul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128 din 15 iunie 1993; Legea nr. 52/1993 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Române. LEGE nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. I Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, c

Print Pdf. Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 192 din 20-12-2019 privind securitatea aeronautică . Publicat : 31-12-2019 în Monitorul Oficial Nr.. În M. Of. nr. 868 din 28 octombrie 2019, s-a publicat Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Astfel, respectiva lege aduce unele modificări următoarelor acte normative: Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, Legea nr. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (2) Medierea se bazeaz pe ncrederea pe care prile o acord mediatorului, ca persoan apt s faciliteze negocierile dintre ele i s le sprijine pentru soluionarea conflictului, prin obinerea unei soluii reciproc convenabile, eficiente i durabile Publicat : 05-07-2019 în Monitorul Oficial Nr. 218-222 art. 1149 În temeiul art.6 alin.(1 1) şi art.20 alin.(1) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea CNPF (Hotărârea CNPF nr.49/16 din 01.11.2018; Monitorul Oficial al. Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 504 din 8 iulie 2015 (M.Of. nr. 504/2015).. În vigoare de la 11.07.2015. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. După articolul 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al.

Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes. Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati! www.rauflorin.ro 11.07.2019 Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii Publicata in MOR 563/9.07.2019 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 716 din 30 august 2019 În baza prevederilor art. 3 şi ale art. 192 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei Acestea sunt doar cateva dintre modificarile aduse de Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, promulgata recent de Presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30 octombrie 2019, potrivit unei analize a Reff & Asociatii

OUG 8 din 18.02.2021. Legea 127/2019 se modifica la Art 86 aliniatul 2) Art.III - Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 86, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 08 septembrie 2020 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. - Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unel #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2006 #M2: Legea nr. 265/2006 #M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 #M4: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 #M5: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 #M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/201

98 din 12 aprilie 2013 publicată n MONITORUL OFICIAL nr. Legea 192 din 2006 actualizata 2016. 1 din Legea nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Legea 1922006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator publicată n Monitorul Oficial nr Cadrul legal aplicabil DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile Mai mult Fiscalitate hotararea 217/2020 , legea 192/2020 , monografie zile supraveghere copi Art. 192 (1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel. (2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau. (3) din Legea nr. 263/2010, introdus prin Legea nr. 192/2015, în sensul dacă sintagma stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații se referă la legea în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie sau la legea în vigoare la data recalculări (3) din Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010. Excepția a fost ridicată de Florica Alda, de Liviu Anghel și de Mărioara Năstac și constituie obiectul dosarelor Curții nr. 471D/2019, nr. 700D/2019 și nr. 701D/2019. 9. Prin încheierile din 11 martie 2019, pronunțate în dosarel

legea medierii actualizata 2019 Legea nr

Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 51 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (5) Pentru judecători, procurori şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procedura internă prevăzută la alin. (4) se stabileşte prin regulamen Din jurisprudenţa ÎCCJ 159 În M. Of. nr. 109 din 12 februarie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 23/2018referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 43 din O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ş Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018 este in vigoare din 28 septembrie 2018, insa prevederile sale se aplica incepand cu 1 septembrie 2019. Alesii din Parlamentul au hotarat sa le ofere tuturor celor implicati in aceasta chestiune un an de ragaz pentru a-si pune toate actele in ordine. Legislatia comentata si analizata o puteti gasi AICI

Video: Legea 192/2017 Legislatie gratuit

Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata. 2016 Codul Muncii-Legea 53/2003 actualizata. 2019 Culegere de acte normative. 2020 Legea nr. 19 din 14.03.2020. 2020 Legea educatiei. 2020 Ordonante militare COVID-19. 2020 Găsește un distribuitor în apropiere Legea nr. 204/2021 - aprobarea OUG nr. 39/2021 pentru modificarea OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 Legea nr. 201/2021 - modificarea OG nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C 1 LEGEA NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE NR. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Status: Act în vigoare Versiune de la: 24 martie 2017, astfel cum a fost modificată și completată prin: Legea 206/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea uno Monitorul Oficial nr. 0703 din 2021. Actul nr. 1071 din 02 Iulie 2021. Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Monitorul Oficial nr. 0703 din 2021 (2) din titlul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 657/2014 ) a se vedea Actul din Regulament din 2011, M.Of. 767 din 31-oct-2011 privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar (la data 31-oct-2011 Art. 6, alin

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 14 februarie 2019 În temeiul art. 138 alin. (1) şi (2), art. 158 alin. (1) - (4) şi art. 192 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobare Legea nr.192/2015 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 504 din 8 iulie 2015

M. Of. nr. 0768 din 06 August 2021 Act nr. 922/06 August 2021: Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror: Președintele României: M. Of. nr. 0768 din 06 August 2021 Act nr. 192/18 Martie 2021: Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 186 din _____ 2020 Cu privire la aprobarea Programului Național de Securitate în domeniul Aviației Civile În temeiul art.36 din Legea nr.136/2017 cu privire Guvern (Monitorul Oficial, 2017, nr.252, art.412), art. 43 din Codul aerian al Republicii Moldova 301/2017 (Monitorul Oficial nr. 95-104/189 din 23.03.2018), și art.12 alin Codul Muncii al României a fost adoptat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 345 din data de 18 mai 2011. În prezent (august 2019) Codul muncii al României are forma republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

alin. (4), art. 51 alin. (4) şi art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 53 Decizia nr. 192 din 27 aprilie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza a doua din Legea partidelor politice nr. 14/2003 5 ; LEGEA nr. 73 din 25 aprilie 2019 Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor SENTINTA nr. 192 din 24 iunie 2020 antrenare raspundere. EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA. din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, SENTINTA nr. 1143 din 03 mai 2019 conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP) EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI. - Legea nr. 108/2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 29/05/2019. - Legea nr. 134/2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 17/07/2019. - Ordonanţa nr. 9/2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 din 09/08/2019. - Legea nr. 165/2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 07.

LEGE 193 28/10/2019 - Portal Legislati

Ghid de aplicare a Legii 192/2019 - Politia de Frontier

nr.1421 din 20 februarie 2019 Ministru _____Victoria IFTODI În temeiul art.8 lit.i) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.91 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată î (22) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organiza Prin Decizia nr. 5/2019 (M. Of. nr. 334 din 2 mai 2019), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lâng

Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de ..

Legea 192/2006 actualizată 2020

HOTÄRÂREANR. 192 din 30.05.2019 privind asocierea municipiului Bacäu cu Asociatia S.C.E.N.A. din Bacäu în vederea realizärii în comun a evenimentului Food Fest — Festival în perioada 30 mai — 02 iunie 2019 Consiliul Local al Municipiului Bacäu întrunit în ordinarä la data d HANRE422/2019 din 22.11.2019 art.68 din Legea nr. 108/2016 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), Consiliul de 2011, nr. 192-196, art. 1748), înregistrată la Ministerul Justiţiei la data de 4 noiembrie 2011 cu nr privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificärile si completärile ulterioare l. Legea nr.192/2015 se referä la cresterea punctajelor anuale realizate de pensionari Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr.154/24,07.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 623 din 26.07.2019 [Descarcă - document sursă Eurolex

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii ..

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 26 septembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 88/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008; - Legea nr. 281/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma î H.C.L. nr. 192 din 29.05.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 602/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru proiectul: Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic Transilvania, Municipiul Baia Mar

Ianuarie 2020: Noi modificări privind sancționarea

LEGE Nr. 286/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul penal 188 - 192 Capitolul II - Infrac ţiuni contra integrit ăţ ii corporale sau sănătăţ ii art. 193 - 198 Capitolul III - Infrac ţiuni s ăvâr şite asupra unui membru de A se vedea şi art. 3 din Legea nr. 187/2012 (#M3),. 192 din 27 mai 2021 lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentr

Obligativitatea (mascată) a procedurii medierii prin Legea nr. 154/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediato In Monitorul Oficial nr. 767/2020 a fost publicata Legea nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.. Potrivit Legii nr. 448/2006, companiile care au cel putin 50 de salariati au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT PARLAMENTUL Publicat în MONITORUL OFICIALnr. 652 din 28 august 2015 Data intrării în vigoare 28-08-2015 Formă consolidată valabilă la data 19-06-2019 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-06-2019. HOTÅRÂREA nr.7 din 31.01.2020 referitor la completarea anexei nr.l la H.C.L. nr.74 din 13.12.2019 privind aprobarea impozitelor taxelor locale pentru anul 2020 Consiliul Local al comunei Bâra, judetul Neamt,întrunit în ordinarä ; Avånd în vedere; - Art. 25, lit. d) art. 65 din Legea nr. 481 din 2004 Republicatä privind protectia civilä