Home

Numerotarea paragrafelor in word

This is Numerotarea paragrafelor in Word by Line Education Center on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Numerotarea paragrafelor. Pentru a crea o lista ordonata puteti atribui paragrafelor numere. Pentru a numerota paragrafele. Selectati paragraful sau paragrafele care trebuie formatate. Executati clic pe butonul Numbering (numerotare) din bara Formatting, pentru a numerota paragrafele (fig. 8 si 11). Pentru a specifica un alt stil de numerotar Marcare, numerotare paragrafe si liste Multinivel in Word 2003. Stealth. September 26, 2011. 0. O lista este o succesiune de paragrafe indentate fata de margina stanga a textului din document si numerotate (listele numerotate - Numbered) sau marcate printr-un simbol in zona de indentare (listele cu buline - Bulleted ) Numerotarea paginilor în Word 2003. Varianta 1: Meniul Insert, Opțiunea Page Numbers. Se deschide fereastra Page Numbers, cu următoarele opțiuni disponibile: Position - se alege dacă numărul paginii sa fie afișat în antet (header - partea de sus a paginii) sau în subsol (footer - partea de jos a paginii) Alignment - se alege. Word va porni automat o listă numerotată pentru dvs. Tastați * și un spațiu înaintea textului și Word va face o listă cu marcatori. Pentru a termina lista, apăsați pe Enter până când se dezactivează marcatorii sau numerotarea. Creați o listă din textul existent

Formatarea paragrafelor Figura 7.3 - fereastra de dialog Paragraph - sec\iunea Line and Page Breaks Op\iunile oferite de Word sunt: • Widow/ Orphan Control. }n limbajul tipografic, Widow (v[duv[) este ultima linie a unui paragraf r[mas[ singur[ la ]nceputul unei pagini; Orphan (orfan[) este prima linie a unui paragraf, atunci c`nd apare singur[ l Numărul și liniuța paragrafului sunt eliminate. De asemenea, puteți apăsa Ctrl + Q pentru a elimina numerotarea paragrafelor, dar acest lucru lasă paragraful indentat. Word poate, de asemenea, să creeze automat o listă numerotată, dar puteți dezactiva această caracteristică 2) Indentarea paragrafelor; Liniile cu text ale unui paragraf se întind în mod obişnuit de la marginea din stânga a paginii până la marginea din dreapta. În unele situaţii dorim ca anumite paragrafe să aibă o aliniere diferită de a celorlalte, să înceapă mai din interiorul marginilor paginii, sau să se termine înainte de. Indentarea primei linii în mod implicit. Plasați cursorul oriunde în paragraf. Pe fila Pornire, faceți clic dreapta pe stilul Normal și alegeți Modificare. Selectați Format, apoi alegeți Paragraf. Pe fila Indentări și spațiere, sub Indentare, selectați Prima linie Microsoft Word: Spatiere intre randuri si spatiere stanga-dreapta. Salut! Bine te-am regasit in cadrul unui nou tutorial video. In tutorialul de astazi o sa vorbim despre Microsoft Word, cel mai folosit program de editare text, mai exact despre spatierea intre randuri si spatierea stanga- dreapta. Programul nostru de editare vine presetat cu.

13.1. Numerotarea paginilor unui document Editorul Word permite stabilirea unor op\iuni astfel ]nc`t numerotarea paginilor unui document s[ se fac[ automat. }n cazul numerot[rii automate a paginilor, orice modificare a documentului va duce la renumerotarea paginilor (dac[ este cazul). Modu Numărul și liniuța paragrafului sunt eliminate. De asemenea, puteți apăsa Ctrl + Q pentru a elimina numerotarea paragrafelor, dar acest lucru lasă paragraful indentat. Word poate, de asemenea, să creeze automat o listă numerotată, cu toate acestea puteți dezactiva această caracteristică Numerotarea paginilor in word 2010 se poate face pe fiecare sectiune sau pentru tot documentul. Daca observi ca numerotarea paginilor in word sare peste unele fragmente din document sau este incoerenta, atunci trebuie sa dai clic, in bara de optiuni, pe Header & Footer (Antet si Subsol) si apoi sa selectezi din optiunile incluse link to.

Numerotarea paragrafelor in Word on Vime

4. Aliniază textul vertical (sus, centru, sus-jos, jos) pe paginile unui document Microsoft Word. La fel ca pentru orice altă acțiune de aliniere de text, întâi selectează textul. Apoi, apasă pe fila Aspect din partea de sus a ferestrei. Apoi, apasă pe butonul Inițializare pagină din secțiunea cu același nume 1. Pentru a numerota sau adauga un semn înaintea paragrafelor în Word trebuie sa alegem din meniu optiunea: a. Format-Paragraph (Format-Paragraf) b. Format-Bullets and Numbering (Format-Marcatori si Numerotare) c. Format-Columns (Format-Coloane) 2. Apasarea butonului , în Word are ca efect: a. Scrierea textului cu litere majuscule b 1) Inserarea imaginilor intr-un document Word; Imaginile sunt reprezentări grafice care se inserează dintr-un alt fişier. Aceste fişiere cu imagini se pot afla pe hard-disc, pe CD-uri, stick de memorie etc Microsoft Word poate gestiona trei tipuri de liste: numerotate, nenumerotate (cu buline), ierarhizate. O intrare intr‑o lista este un paragraf cu o formatare predefinita de sistem (se poate modifica prin transformari de stiluri). Se poate astfel vorbi despre numerotarea paragrafelor •Numerotarea paginilor •Inserarea imaginilor •Lucrul cu tabele. Obiective •familiarizare cu fereastra programului Word •deprindere metode de navigare •in cadrul programului •in cadrul documentelor •facilitate pentru numerotarea automata a paragrafelor •meniul Forma

Microsoft Word Word face parte din pachetul Office, realizat de firma Microsoft şi este un procesor de documente foarte complex şi des folosit. Realizarea unui document cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Word presupune formatarea iniţială a acestuia şi editarea conţinutului. Orice document poate conţine text, imagini, grafice Operaţia de formatare în editorul de texte Word Fişă de aplicaţii A. Formatarea la nivel de document 1. Deschideţi documentul Word salvat pe Desktop cu numele Text. 2. Realizaţi în acest document urmatoarele setări de pagină: format A4, marginea de sus 2.32 cm, jos 2.11 cm, stânga 2.32 cm, dreapta 1.5 Spaţierea rândurilor. Formatarea la nivel de paragraf. meniul Format - opţiunea Paragraph. sau clic dreapta - opţiunea Paragraph. Se pot stabili: Alinierea textului. - din bara cu instrumente de formatare cu butoanele: alinierea paragrafelor la stânga (sau CTRL+L) alinierea la centru (sau CTRL+E

Numerotarea paragrafelor - rasfoiesc

Suport cls09-tic-cap03-l01-procesorul de texte microsoft word. 1. 4.1. DOCUMENTE WORD. NECESITATEA LUCRULUI CU UN PROCESOR DE TEXTE a) Deschiderea unei sesiuni de lucru. Interfaţa Microsoft Word 2007 Aplicaţia Microsoft Word 2007 face parte din pachetul Microsoft Office şi poate fi deschisă selectând butonul Start » Toate programele. Microsoft Word poate gestiona trei tipuri de liste: numerotate, nenumerotate (cu buline), ierarhizate. O intrare într-o listã este un paragraf cu o formatare predefinitã de sistem (se poate modifica prin transformãri de stiluri). Se poate astfel vorbi despre numerotarea paragrafelor Numerotarea acestora se face cu cifre arabe, continuând numerotarea de la începutul și până la sfârșitul lucrării. Notele de subsol se tehnoredactează cu Font Times New Roman, Style Regular, Size 10, Line spacing Single, Alignment Justified

www.cartiaz.ro - Carti si articole online gratuite de la A la Z- parcurgerea rapidă a documentului (scrolling),- formatarea caracterelor, paragrafelor, paginilor,- numerotarea automată a paginilor, figurilor, graficelor,- inserarea de obiecte grafice (Clip Art, WordArt, Chart, Picture, desene - Autoshapes),- creare, actualizare şi. a. Aplicați o numerotare de tip 01, 02, 03 tuturor paragrafelor aflate înaintea primei imagini din document, astfel încât după fiecare al treilea paragraf, numerotarea să reînceapă de la 01. b. Formatați tabelul astfel încât să aibă borduri exterioare trasate cu linie dublă, iar pentru fiecare celulă a tabelului, distanța dintr Bulleted - pentru marcarea paragrafelor cu un simbol. 2. Numbered - pentru numerotarea paragrafelor. 3. Outline Numbered - permite crearea de liste pe mai multe niveluri. 10.2. Crearea listelor marcate Pentru a crea o lista marcat[ trebuie parcurse urmatoarele etape: 1. Se pozi\ioneaz[ cursorul text acolo unde trebuie s[ apar[ lista. 2 Cum se realizeaza numerotarea paragrafelor in cadrul aplicatiei Microsoft Word? a. meniul Insert, comanda Symbol b. meniul FORMAT - BULLETS AND NUMBERING c. meniul Insert, comanda Number. Cum se realizeaza indentarea unui text in cadrul aplicatiei Microsoft Word? a Microsoft Word poate gestiona trei tipuri de liste: numerotate, nenumerotate (cu buline), ierarhizate. O intrare într-o listã este un paragraf cu o formatare predefinitã de sistem (se poate modifica prin transformãri de stiluri). Se poate astfel vorbi despre numerotarea paragrafelor

Marcare, numerotare paragrafe si liste Multinivel in Word

Numerotarea paginilor în Word - varianta simpl

 1. WORD Cursul IV Obiective : Sortarea listelor şi a paragrafelor Crearea filigranului şi a referinţelor încrucişate Găsirea şi înlocuirea textului folosind formate şi caractere speciale Lucrul cu documente master şi subdocumente Efectuarea calculelor în interiorul tabelelo
 2. TITLUL LUCRĂRII - MODEL DE REDACTARE ÎN MS WORD PENTRU WINDOWS Numerotarea se va face utilizând clasificarea zecimală.); Primul rând al paragrafelor se va scrie cu aliniere de . 1 Tab (adică cu deplasarea spre dreapta a textului cu 12 caractere)
 3. Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 2634/2015, entitatile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, astfel: persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, dupa caz, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea.

Crearea unei liste numerotate sau cu marcatori - Wor

 1. Reguli de tehnoredactare a unui document Word Pasul 1. Pentru a putea utiliza în mod comod diacriticele este necesară următoarea setare de Windows: Se merge la. Start-> Control Panel-> Date, Time, Language, and Regional Options-> Add other languages-> Details-> Add-> Input language: Romanian->OK-> OK
 2. Numbered - pentru numerotarea paragrafelor. Outline Numbered - permite crearea unei schiţe de numerotare pe mai multe niveluri. List Stiles - permite crearea unor stiluri de liste. (Lista de mai sus este o listă numerotată!) Figura 3.13 - Fereastra Bullets and Numbering
 3. Indentarea textului . În Word pute i indenta paragrafe, adic pute i schimba pozi ia paragrafelor în pagin fa de marginile din stânga i din dreapta. Word furnizeaz trei op iuni privind indent rile: . 1. Indentare primul rând: Fixeaz distan a dintre primul caracter din primul rând al paragrafului i marginea stâng
 4. Se recomandă ca numerotarea paginilor să se facă în mod automat încă din momentul redactării lucrării, prin definirea, pentru fiecare titlu, a unor Headings din secţiunea Home-Styles a programului Word. Un model de cuprins este prezentat în Anexa nr. 3. 4. Conţinutul lucrări
 5. Utilizând facilit ile de configurare a paginii din Word pute i realiza aranjarea în pagin dup dorin , pentru a se potrivi unui anumit document. Componentele unei a ez ri în pagin includ dimensiunea hârtiei, orientarea paginii, margini, antete i subsoluri de pagin , numerotarea liniilor, coloane stil ziar, note de subsol i note de final

Numerotarea se va face utilizând clasificarea zecimală.); (Atât numerotarea capitolelor cât şi cea a subcapitolelor, se va face exact de la începutul rândurilor (f ără Tab)) . Textul trebuie să se potrivească exact în suprafaţa de scris (160 × 242mm). NU se acceptă lucrări fără semne diacritice - Formatarea paragrafelor (aliniere, spaţiere, liste, indentare) - 1p - Inserare de imagini - 1p - Tabele - 1p - Simboluri si ecuaţii- 1p - Word Art - 1p - Diagrame, inserarea unei scheme - 1p - Numerotarea paginilor - 1 In cele din urma selectati Microsoft Office Word 2013. NOTA: Aceste opțiuni de meniu pot varia usor de la un computer la altul, iar dvs. ar trebui să veți posibilitatea de a localiza pictograma Microsoft Word 2013. Odata ce faceti clic pe Microsoft Word aceasta pictograma va încarca programul Microsoft Word de pe hard disc în memorie Caseta de dialog Paragraph se poate accesa cu clic pe butonul Paragraph Settings aflat pe panglică/ribbon, fila Home, grupul Paragraph sau cu tastele rapide Alt+O, P (F o rmat-P aragraph).. Caseta are două tab-uri/secțiuni: I ndents and Spacing, care se ocupă cu alinierea, indentarea și spațierea pe verticală a paragrafului selectat sau pe care se află cursorul

M3 Utilizarea procesorului de text Microsoft Word 2007 prof. Adriana Ilioasa 10 LECŢIA 4 Operaţii pentru formatarea paragrafelor 17. Spaţierea rândurilor Pornire/Spatiere/La 1 rand, la 1,5 randuri, la 2 randuri 18 Home > Documents > Curs Word Electronic. Curs Word Electronic. Date post: 24-Jun-2015: Category: Documents: View: 356 times: Download: 8 times: Download for free Report this document. Share this document with a friend. Transcript: INTRODUCERE N MICROSOFT WORD. 1. culoarea fontului, setarea tipului de font, dimensiunea caracterelor, aplicarea stilului ingrosat, alinierea paragrafelor, aplicarea de marcatori, aplicarea unui stil , stabilirea distantei dintre randuri, aplicarea unei culori de fundal pentru pagina, aplicarea unei borduri pentru pagina, stabilirea orientarii paginii, stabilirea marginilor paginii, inserarea unui tabel, inserarea uneu. După Excel, am studiat împreună Word și PowerPoint, nivel înalt. Ea are un bagaj impresionant de cunoștințe în IT, completate de un sens unic de analiză și de inovare, astfel încat orele petrecute cu ea nu pot fi considerate niciodată banale sau monotone. Recomand fără ezitare și cu drag tuturor cursurile cu Luciana 3.4.3 Numerotarea sau marcarea paragrafelor 3.5 Sortarea paragrafelor 3.6 Copierea şi ştergerea formatării Cap. 4 Tab-uri 4.1 Aliniatorii impliciţi 4.2 Alţi aliniatori Cap. 5 Fila Insert 5.1 Anteturi şi subsoluri 5.2 Forţarea sfârşitului de pagină 5.3 Numerotarea paginilor 5.4 Inserarea unor fişiere în documentele create cu Word

extensia .doc. Pentru lansarea în execuţie a acestei aplicaţii puteţi utiliza una dintre procedurile următoare: 1. clic cu mouse-ul pe Start - Programs - Microsoft Office - Microsoft Word ( WINDOWS. XP ) sau Start - Programs - Microsoft Word (WINDOWS 98) 2. dublu click pe iconul programului (dacă există pe desktop) Pentru. 6.7. Numerotarea paragrafelor si titlurilor 17 6.8 Crearea cadrelor 17 6.9 Numerotarea paginilor. Antete si subsoluri 18 6.10 Note de subsol si de final 18 6.11 Generarea indexului si cuprinsului 18 Indexul 18 Cuprinsul 19 7. Crearea Tabelelor si optiunile de redactare a lor 19 7.1 Introducerea si stergerea randurilor / coloanelor / celulelor LECȚII WORD. Lecție 1. . Editorul de text este un program care permite folosirea calculatorului. pentru a introduce și a modifica texte. - prin modificare, putem înlocui, șterge, copia porțiuni dintr-un text. De asemenea, putem schimba aspectul: culoare, mărime, orientare, aliniere Utilizarea notelor de subsol și a notelor de final în Pages pe Mac. Un document poate conține note de subsol, care apar în partea inferioară a paginii, sau note de final, care apar la sfârșitul documentului sau al unei secțiuni.Nu puteți introduce atât note de subsol, cât și note de final în același document, însă puteți converti toate notele din document dintr-un tip în altul

Riboanele afişate permanent în fereastra aplicaţiei Word sunt: Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View. Selectarea unui tab are ca efect activarea ribonului iar comenzile pot fi accesate. Home Comenzi pentru formatarea textelor (grupul Font) şi paragrafelor (grupurile Paragraph ş Format, Plain Text, Word XML Document, Word 2003 XML Document, OpenDocument Text, Works 6.0- 9.0, Works 7.0. Când s- a creat un fişier şi se doreşte păstrarea originalului, se va salva.

Numerotarea automata a paginilor

Formatarea paragrafelor • Prezentarea opţiunii Paragraph. . . din meniul Format • Marcarea paragrafelor • Stabilirea opţiunilor de aliniere, indentare, spaţiere • Încadrarea unui paragraf cu un chenar • Crearea şi administrarea unei liste marcate sau numerotate • Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilo Microsoft Word 2007 şi 2010 Cum se setează spaţierea / distanţa dintre rânduri şi paragrafe în Microsoft Word 2007 şi 2010. Dacă aţi trecut la Word 2007 sau 2010 de la o versiune mai veche (2003, 2000, etc.), aţi observat cu siguranţă că, între rânduri şi paragrafe, există o distanţă mai mare decât cum v-aţi obişnuit Formatarea paragrafelor (aliniere, spatiere, controlul salturilor la pagina noua, impartire in coloane, utilizarea optiunii Change Case, aplicarea unui chenar, introducerea unei letrine, etc). Formatarea paginii (stabilirea marginilor, orientarea paginilor Portrait/Landscape, numerotarea paginilor, introducerea antetului/subsolului, inserarea.

Cursul la Windows&Word&Excel pentru anul 2 universitar - restore button (buton de restaurare) - când fereastra este mărită, utilizaţi acest buton pentru a restaura fereastra la dimensiunea ei anterioară. - close button (buton de închidere) - închide fereastra. Deschiderea unei ferestre a) Executaţi dublu clic pe pictograma pe care doriţi să o deschideţi b) Windows deschide o. word 2007. Silviu S. AUTOR: Prof. silvius fCapitolul 3. Utilizarea editoarelor de texte Utilizarea editoarelor de texte Microsoft Office Word Microsoft Word este un program de editare texte ce face parte din pachetul Microsoft Office, alături de Excel, PowerPoint, Access. El mai poartă numele de Editor de texte şi asigură cateva funcţii. Astăzi, toată lumea ar trebui să aibă abilități informatice și să dețină cel puțin un set minim de programe. Standardul și cele mai populare includ Microsoft Word. Lucrând în Word, utilizatorii se confruntă cu necesitatea de a evidenția pentru claritate anumite game de text. Foarte des în document trebuie să introduceți o listă Kutools pentru Microsoft ® Word este un supliment puternic care vă eliberează în mod eficient de operațiunile consumatoare de timp pe care majoritatea utilizatorilor de Word trebuie să le efectueze zilnic. Acesta conține grupuri de instrumente pentru economisirea orelor de timp și creșterea eficienței muncii. 18,000 de opțiuni ale utilizatorilor, încercare gratuită completă în. Kutools pentru Word: Cutie de instrumente Office Word puternică. Kutools pentru Cuvânt este un puternic program de completare Word care vă eliberează de operațiuni care necesită mult timp, pe care majoritatea utilizatorilor de Word trebuie să le efectueze zilnic! Conține grupuri de instrumente pentru a economisi ore din timpul tău

Numerotarea paragrafelor şi titlurilor. Paragrafele pot fi numerotate sau marcate cu un semn special în stînga lor. Pentru aceasta se vor selecta paragrafele care fac obiectul enumerării, apoi Format>Bullets and Numbering, declanşînd apariţia unei ferestre cu acelaşi nume Microsoft Word: Formatarea paginii & Formatarea textului & Creare automată a cuprinsului TIMP DE LUCRU: 2 ORE Obiective: • Formatarea documentelor de tip text (Formatarea caracterelor, paragrafelor, paginii) • Numerotarea paginii. • Antetul de pagină. • Crearea Cuprinsului [Insert - Reference - Index and Tables - Tables of.

Utilizarea procesorului de texte Word

Cum se creează o listă numerotată în Word folosind

 1. Bulletes - pentru marcarea paragrafelor cu un simbol. 2. Numbering - pentru numerotarea paragrafelor. 3. Multilevel List - permite crearea de liste pe mai multe niveluri. Crearea listelor marcate Pentru a crea o lista marcată trebuie parcurse urmatoarele etape: 1. Se poziţionează cursorul text acolo unde trebuie să apară lista. 2
 2. Numerotarea paginilor :meniul . Inserare - opţiunea . Numar de pagina. Crearea anteturilor şi subsolurilor de meniul . Inserare - opţiunea . Antet şi Subsol, Formatarea paragrafelor. Paragraful reprezinta textul cuprins intre doua apasarii a tastei . Enter. Principalele modificari pe care le putem face la nivel de parfagraf sunt.
 3. Microsoft Word 8 No margini, numerotarea paginilor, fonturi folosite, încadrarea imaginilor, dimensiune font, etc. paragrafelor pentru ob ţinerea unor efecte: cuvinte cheie, citate, sublinieri, îngro şări, înclinare, introducerea unor caractere speciale (s ăge ţi, figuri,.
 4. Word este un procesor de tip grafic, ceea ce permite vizualizarea pe ecran a textului şi cuvintelor în cadrul rândului (Word wrapping). Tasta Enter se apasă numai în cazul în care se doreşte introducerea paragrafelor, iar tasta Tab permite indentarea primei linii a unui paragraf. Mutarea, Numerotarea paginilor începând de la un.
 5. Word 2007 adauga o lista la indemana tuturor pentru bulett-urile standard si pentru numerotarea listelor, disponibile si pe bara de instrumente din Word 2003. Puteti sa creati o schita dintr-o lista existenta in ambele versiuni de Word, prin plasarea cursorului pe linia cu care doriti sa subliniati. 2. Adaugati optiunea Save All in Word 200
 6. de initiere Word. Intr-un timp scurt veti stapini si insusi notiunile de baza si tehnicile de editare astfel incit sa realizati un document oricit de complex ar fi. Programul se bazeaza pe o interactivitate ridicata cu utilizatorul fiind, lectiile fiind prezentate pe baza experientei acumulate pe parcursul predarii editorului Word
 7. Ecuațiile vor fi plasate în textul paragrafelor cu aliniere centrată şi fiind numerotate. Numerotarea se face prin includerea numărului ecuației între paranteze. Numărul ecuației va fi folosit în text atunci când se realizează o referință sau un comentariu cu privire la aceasta (vezi Ec.1)

LECTIA 5 - Formatarea paragrafelo

 1. Autor : ISBN : An de aparitie : Format : A4 Nr. de pagini : 140 Prezentare : Cartea prezintă într-un mod simplu şi direct tainele computerului: componentele calculatorului, elementele de bază ale procesării de text, lucr
 2. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat. f. Antetul paginii - apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în
 3. Numerotarea capitolelor se va face cu cifre romane, iar a paragrafelor cu cifre arabe; Pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza stilul Italic; Alineatele, inclusiv titlurile paragrafelor, vor începe de la distanţa de 1,25 cm faţă de setarea din stânga paginii (opţiunea Paragraf din meniul Format)
 4. 8. Numerotarea paragrafelor si tipurilor. 9. Introducerea antetelor si s subsolurilor. 10. Supradimensionarea primului caracter al paragrafului. Introducerea formulelor in Word. 11. Crearea tabelelor in Word. 12. Anularea si revenirea asupra comenzilor executate. 13. Numerotarea paginilor unui document. 14
Operator calculator (PC) - Universitatea Cultural

Indentarea primei linii a unui paragraf - Wor

 1. Marcarea sau numerotarea paragrafelor 113 Stabilirea spaţiului care trebuie lăsat automat înainte şi după scrierea unui paragraf 114 Spaţierea liniilor 114 Paginarea 115 Încadrarea paragrafelor în chenare 115 2.8. Tab-uri 117 2.9. Editarea formulelor 119 2.10. Vizualizarea caracterelor de formatare a textului 120 2.11
 2. Microsoft Office. Cursurile din Pachetul Microsoft Office predate in cadrul Academiei Credis sunt: Microsoft Word, Microsoft Excel si Microsoft Power Point. Toate aceste programe sunt indispensabile în utilizarea computerului. Crearea de documente, calculul tabelar și realizarea prezentărilor de tip Power Point sunt doar câteva din.
 3. Meniul Format Formatare la nivel de caracter Posibilităţile de lucru cu Word sunt mult extinse faţă de editoarele de text simple care se instalează o dată cu Windows XP (Notepad, WordPad).Formatarea textului se referă la prelucrări de text în ceea ce priveşte aspectul (font-ul, mărimea, tipul, culoarea etc.) şi aşezarea în pagină (alinieri, indentări etc.)
 4. Utilizarea stilurilor în Microsoft Word. Formatarea textului și a paragrafelor Formatarea textului se poate aplica întregului document (prin selecție totală), sau doar anumitor secțiuni, paragrafe, cuvinte sau caractere ale acestuia, după selectarea lor prealabilă. În
 5. Office Word . Formatul întregii lucr ări va fi A4 , recomandându-se ca num ărul de pagini sa fie de 70-80 de pagini , pentru lucrarea de licen ţă şi, respectiv, de 40-50 de pagini, pentru lucrarea de diserta ţie , cu respectarea urm ătoarelor reguli : a

Microsoft Word: Spatiere intre randuri si spatiere stanga

• alinierea paragrafelor (în centrul paginii, la stânga, la dreapta, rând plin) • posibilitatea intercalării de grafică (imagini,desene) în text • suport de mouse Editarea de texte cu Microsoft Word 32 5. NUMEROTAREA PAGINILO By tracing and comparing the number of key-presses taken to complete the functions in Word 2007 and Word 2003, the paper identifies eight design heuristics Word 2003 and Word 2007 could have. Numerotarea paragrafelor şi titlurilor. Paragrafele pot fi numerotate sau marcate cu un semn special în stînga lor. Pentru aceasta se vor selecta paragrafele care fac obiectul enumerării, apoi Format Bullets and Numbering, declanşînd apariţia unei ferestre cu acelaşi nume. Acţionarea butonului Bulleted din partea superioară a. Pt a schimba inch în cm (Word 2007):Fișier (File) - Opţiuni (Options) - Complex - in partea de jos, secțiune Ecran, există unităţi de măsură. 2) Font - fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă, ş, ţ, î, â Procesorul de texte Microsoft Word 2 - Crearea unui document Word 2 - Crearea unui document Word 2 - Salvarea documentului Word 2 0. Formatarea documentului 2 0.1. Setarea dimensiunii paginii,orientarea în pagină, antet şi subsol 2 0.2. Setarea zonei de antet şi subsol 2 0.3. Setarea marginilor 3 0.4. Numerotarea automată a paginilor 3 0.5

Numerotarea Paginilor In Word - Sfatul Macrotehnicus

WORD TO GO FEATURES: • Format font type, size, color, bold, italics, underline, and highlight text • High fidelity viewing for embedded graphics, tables, bookmarks, comments, footnotes/endnotes, text boxes, table of contents, and hyperlinks • Change paragraph alignment • Edit bullets & numbering • Find & replace • View Tracked Change 7.4.6 Utilizarea marcatorilor şi numerotarea paragrafelor 7.4.7 Bara de lucru outlining 7.4.8 Stabilirea spaţiului dintre liniile de text şi paragrafe 7.4.9 Casetele de text 7.4.10 Panoul Notes Pane 7.4.11 Anularea ultimei comenzi 7.4.12 Corectarea ortografică şi gramaticală 7.5 Operaţii cu obiecte grafice 7.5.1 Lucrul cu tabel • Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face în partea de jos (centrat, font de 12) începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină, dar numărul paginii apare doar începând cu • Alinierea textului în cadrul paragrafelor: textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga și dreapta. NRK! Maica-mea are niste teste de dat si m-a rugat sa o ajut cu ceva! Are de dat 100 de intrebari si cateva nu le stiu sau nu sunt sigur de raspuns! Cine ma poate ajuta sa scrie mai jos raspunsurile la urm. intrebari dar va rog scrieti-le serios sau daca nu abtineti-va: 1) O partitie este:.

Acest referat descrie Editoare de Text. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.. Domeniu: Calculatoar Nota de subsol 108 2.5. Numerotarea paginilor 109 2.6. Font-uri 109 2.7. Paragrafe 111 Alinierea 111 Indentarea 111 Marcarea sau numerotarea paragrafelor 113 Stabilirea spatului care trebuie laat automat inainte s dupascrierea unui paragraf 114 Spaterea liniilor 114 Paginarea 115 Incadrarea paragrafelor in chenare 115 2.8. Tab-uri 117 2.9 Formatare finala a unui document word. Formatare finala a unui document word. Search and overview. Search and overview. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed. ☑️ Interfața Word și recapitulare noțiuni generale PC ☑️ Operațiuni de bază folosind Textul și formatarea textului ☑️ Setări la nivel de pagină și Printarea documentului ☑️ Formatarea unui document (Indentarea, Tabulatorii, Spațierea ) ☑️ Liste și Hyperlink-uri ☑️ Antetul, Subsolul, Numerotarea paginilo

WordMARC Composer a fost un procesor de texte orientat științific dezvoltat de MARC Software, un offshoot al MARC Analysis Research Corporation (care s-a specializat în software-ul high-end de analiză a elementelor finite pentru inginerie mecanică). A funcționat inițial pe mini-computere, cum ar fi Prime și Digital Equipment Corporation VAX.. Stiluri si paginare - Aplicatii Microsoft Wordului si PowerPoint. 1.23. Stiluri si paginare: De multe ori într-un document se prefera anumite standarde în scriere. Astfel, difera textul din titlurile capitolelor unei lucrari de titlurile subcapitolelor si chiar de textul propriu-zis al lucrarii. Pentru a usura munca, Microsoft Word pune la.

c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1,5 cm (Format-> Paragraph-> Indentation> Left). Excepţie - fac titlurile capitolelor, care pot fi aliniate centrat; d Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face consecutiv cu cifre arabe (1,2,...) începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a proiectului, inclusiv anexele, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat • Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face în partea de jos (centrat, font de 12) începând cu pagina de titlu, până la ultima pagina, dar numărul paginii apare doar începând cu • Alinierea textului în cadrul paragrafelor, textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat într Paragraf - Modifica indent-ul paragrafului, alinierea textului, spatierea liniilor, paginarea si alte formate ale paragrafului pentru cel curent selectat.Marcatori si numere - Adauga marcatori sau numere paragrafelor selectate si modifica formatul. Marcarea si numerotarea elementelor unei liste - Aplicati