Home

Controlul executiei bugetare

CONTROLUL EXECUTIEI BUGETARE 1.1. NOTIUNI INTRODUCTIVE Executarea bugetului de stat reprezinta un ansamblu de acte si operatiuni vizand incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor adoptate prin legea bugetara anuala. Ea incepe dupa adoptarea sa de catre Parlament, iar intreaga raspundere pentru aducerea la indeplinire a autorizatiei. Acest referat descrie Controlul Executiei Bugetare. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte..

Referat: Controlul Executiei Bugetare (#398393) - Gradu

 1. istrativ Control ad
 2. Controlul bugetar. Controlul asupra executiei bugetului local reprezinta o etapa a procesului bugetar, a carei necesitate deriva atat din considerente de ordin politic, cat si din considerente de ordin financiar. Astfel, din punct de vedere politic, consiliile locale sunt interesate sa fie realizate integral veniturile bugetare aprobate si sa nu fie depasite cheltuielile bugetare stabilite, in.
 3. Controlul extern: exercitat de către Curtea de Conturi . Controlul extern este efectuat de către curțile de conturi naționale și Curtea de Conturi Europeană (CCE), care prezintă autorității bugetare rapoarte anuale detaliate în temeiul articolului 287 din TFUE. Acestea sunt
 4. 2. Rolul ordonatorilor de credite in executia bugetara. În procesul executiei bugetare sunt implicate toate persoanele fizice si juridice care platesc impozite, taxe si contributii la buget si cele care beneficiaza de fonduri de la buget sub diferite forme. Dar un rol important revine anumitor organisme ale statului
 5. istrativ 10 4.3. Controlul jurisdictional 11 5.Aprobarea executiei bugetare 11 6.Durata in timp a intregului proces bugetar 11 7.CONCLUZIE 12 8.BIBLIOGRAFIE 1
 6. controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean Calarasi, are obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si sa organizeze, s

Referat Controlul Executiei Bugetare < Drept (#116344

CONTROLUL EXECUTIEI BUGETARE - Biblioteca Digitala Online

 1. încheierea exercitiului bugetar, 1. Încheierea procedurii bugetare în sistemul bugetar naţional 2. Încheierea procedurii bugetare în sistemul bugetar al Uniunii Europene. Procedura bugetară este o procedură anuală, repetitivă, care se încheie în condiţiile legii. Bugetul este un document programatic, elaborat în anul calendaristic precedent
 2. O.U.G. nr. 119/1999 privind privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată şi cu modificările ulterioare; OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea
 3. NORMA (A) 24/12/2002 - Portal Legislativ. NORME METODOLOGICE din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale. EMITENT

Controlul bugetar - rasfoiesc

Controlul bugetar Fișe descriptive despre Uniunea

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare Controlul politic se exercita si in cursul executiei bugetului. Parlamentului ii sunt prezentate periodic rapoarte ale Guvernului privind mersul executiei bugetare, iar comisiile sale permanente, sau comisii special constituite pot intreprinde actiuni de control asupra executiei bugetului, informand Parlamentul in legatura cu concluziile desprinse Cifrele execuției bugetare pe prima jumătate a anului 27 iulie 2021 (R.C.) Economie 2 Execuția bugetului general consolidat în primele șase luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 33,81 mld lei (2,96% din PIB) în scădere, față de deficitul de 45,17 mld lei (4,28% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020. Executia cheltuielilor bugetare. Metode de analiza a cheltuielilor publice: document util pentru elaborare de lucrari de licenta, diploma, proiecte, disertatie, referate, et

Controlul executiei bugetare .15 3.6. Aprobarea executiei bugetare .16 IV. Executia bugetara in anul 2008.17 Concluzii si propuneri .20 Bibliografie.21. Extras din proiect Cum descarc? INTRODUCERE Procesul bugetar reprezinta o succesiune de etape ce constau in elaborarea, aprobarea, executarea, incheierea, controlul si raportarea rezultatelor. Rectificarea bugetară începe cu o analiză a execuţiei bugetare pentru fiecare minister în parte. Articolul 56 (1) - Până la data de 25 iulie 2021, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate transmit la Ministerul Finanţelor o analiză a execuţiei. Bugetul local în România referat. I.Cadrul juridic. Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare

credite sau persoanei împuternicite decât dupä ce persoana împuternicitä sä exercite controlul financiar preventiv propriu, a acordat viza; (6) Plata cheltuielilor este faza finalä a executiei bugetare se va face de Direc!ia Generalä Economico-Financiarä pentru toate capitolele de cheltuieli. Art.4. Instrumentele de platä se semneazä la Controlul executiei bugetare. - Cazurile de modificare a destinatiei creditelor bugetare. Consecinte - Procedura incheierii executiei bugetare - Controlul executiei bugetare - Raspunderea juridica privind executia bugetara . 10. Datoria publica - Notiune, temei legal , tipologie

EXECUTIA BUGETARA - rasfoiesc

 1. principiile procedurii bugetare Facultatea de Drept Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare
 2. Hotărârea Congresului avocaților nr. 03/26 iunie 2021 privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.) pentru anul 2020 și a proiectului de buget pentru anul 2021, precum și a mandatării Consiliului U.N.B.R. să aprobe proiectul de buget pentru anul 202
 3. Primele trei faze ale procesului executiei bugetare a cheltuielilor se realizeaza in cadrul institutiei publice, raspunderea pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor imputernicite sa exercite aceasta calitate prin delegare, potrivit legii. CAP. 4 Plata cheltuielilo
 4. Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare, UAT Merisani, are obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si Plata cheltuielilor, precum si s

Executia bugetului de stat - Proiecte

 1. area rezultatului executiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, se realizeaza cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura clasificatiei bugetare in vigoare
 2. normelor juridice si tehnice aplicabile executiei, descrierii, inregistrarii si controlului operatiunilor financiare ale organismelor publice. 1.2. Principiul dublei autorizari a cheltuielilor bugetare. Cheltuielile ce se efectueaza din bugete au la baza doua autorizari: autorizarea legala si autorizarea bugetara
 3. creditelor bugetare. Procedura incheierii executiei bugetare - Tipologia și regimul juridic al transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale - Cazurile de modificare a destinatiei creditelor bugetare. Consecinte - Procedura incheierii executiei bugetare - Controlul executiei bugetare - Raspunderea juridica privind executia bugetara 9
 4. Argumentele favorabile infiintarii Trezoreriei finantelor publice sunt : • Desfasurarea executiei bugetare prin mai multe banci creaza dificultati in ceea ce priveste controlul asupra operatiilor , complica fluxurile monetare si prelungeste termenele de raportare a datelor de executie,influentand negativ urmarirea executiei si a echilibrului.
 5. Pune la dispozitia utilizatorilor intregul set de rapoarte necesare in analiza si sustinerea executiei bugetare si controlul financiar preventiv. a. Zonele Departamentale in care este utilizat i. Dep. Financiar Contabilitate: Initierea cererilor de deschidere a creditelor bugetare
 6. 9. în scopul eficientizärii executiei bugetare, efectueazä viräri de credite, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu art. 47 si a art. 47M din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificärile completärile ulterioare, modificând corespunzätor si filele de buget; 10. 11

 1. organizeazä controlul financiar preventiv la nivelul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice, potrivit normelor legale în vigoare, în scopul eficientizärii executiei bugetare, efectueazä viräri de credite, în limita fondurilor bugetare aprobate, modificând corespunzätor si filele de buget
 2. 4.1.14 Ordonantarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile de bunuri si de servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata; 4. l .15 Plata cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final pri
 3. Organizarea si controlul financiar preventiv Intocmirea bugetului general al societatii prin consolidarea bugetelor departamentale, verificarea periodica a executiei bugetare (planificat vs realizat) , asistarea metodologica a sefilor de departamente pentru intocmirea si executarea bugetelor propri
 4. tinerea executiei bugetare si controlul fi-nanciar preventiv. Asigura operarea si gestionarea credi-telor bugetare aprobate pe surse de fi-nantare si articole bugetare, precum si a propunerilor de: angajare, angajamente bugetare, lichidari, ordonantari si plati. Automatizeaza procesul de verificare a disponibilelor si planificarea ordonanta
 5. area rezultatului executiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare se realizeaza cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura clasificatiei bugetare in vigoare
 6. BUGETUL LOCAL: Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare
 7. istrare atat a procesului de colectare la un nivel cat mai ridicat al veniturilor, cat si a procesului de utilizare a alocatiilor bugetare

Referat: Incheierea Executiei Bugetare in Cadrul

CONTROLUL EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL 6.1 Executarea controlului bugetar local 6.1.1 Controlul legislativ 6.1.2 Controlul jurisdictional Capitolul 7 Aprobarea executiei bugetare Bibliografie Pagini 61. Trimiteți prin e-mail Postați pe blog! Distribuiți pe Twitter Distribuiți pe Facebook. Incheierea executiei Bugetului de stat 4.5. Aprobarea incheierii executiei bugetare 4.6. Controlul executiei bugetului de stat 69 CAPITOLUL 5 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXCEDENTUL / DEFICITUL BUGETAR 109 CAPITOLUL 6 SINTEZA EVOLUTIEI BUGETARE IN ROMANIA CONSIDERATII FINALE BIBLIOGRAFIE. Extras din licenta Cum descarc BUGETUL LOCAL. Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare

Controlul intern managerial in institutiile publice Fazele executiei bugetare in institutiile publice( procesul ALOP) Analiza de diagnostic financiar a situatiilor financiare ale institutiilor publice Bibliografie Finantele institutiilor publice - Gyorgy,Attila;Tatu,Lucian;Stoian,Andreea, Editura Universitara,Bucuresti,2009,33/G9 utcluj.r Bugetul Local. Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare View CURS 6_BTP_2019-2020-PROCES BUGETAR.ppt from AA 1CURS 6 PROCESUL BUGETAR: CONTINUT, ACTORI, ETAPE 1 Competente si responsabilitati Etapele procesului bugetar Elaborarea Aprobarea Executi Guvernului nr. Il 9/1999 privind controlul intern controlul financiar preventiv, republicatä, Consiliul local, are obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a chel tuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea Plata cheltuielilor, precum sä organizeze, sä conduca evident s

Documente si informatii financiare. Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, incheierea, controlul si aprobarea executiei bugetare controlul financiar preventiv, republicatä, cu modificärile si completärile ulterioare, Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea Plata cheltuielilor institutiilor In procesul executiei bugetare, persoana delegatä de cätr

Proces bugetar primarie

Organizeazä, planificä, coordoneazä controlul evaluarea tuturor activitätilor specifice din subordine; Monitorizeazä mentinerea echilibrului executiei bugetare, urmärind atât gradul de realizare al veniturilor, încasärilor la fond pe surse, cât nivelul cheltuielilor/plätilor bugetare, încadrarea în prevederile bugetare. 2. PROCESUL BUGETAR: NOŢIUNI GENERALE. Bugetul public reprezintă un concept de mare semnificaţie pentru economia Republicii Moldova. Din considerente că nu putem vorbi despre controlul execuţiei b... by is1992 in Types > School Work şi drept financiar referat controlul executiei bugetare A doua etapa a executiei cheltuielilor bugetare este lichidarea, in cadrul careia se verifica existenta angajamentelor si realitatea sumei datorate pe baza documentelor care atesta bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate (factura fiscala; factura; state de plata in cazul salariilor etc.)

e) Controlul executiei bugetare - se realizeaza de Curtea de Conturi care efectueaza, la fiecare institutie publica controlul ulterior, vizand legalitatea si realitatea datelor cuprinse in contul de executie a bugetului si, in acelasi timp, verifica eficienta, eficacitatea si economicitatea executiei bugetare, pronuntandu-se asupra calitatii. Controlul executiei bugetare este determinat atat de ratiuni de ordin politic, in sensul ca parlamentul este interesat ca guvernul, in realizarea programului sau, sa nu depaseasca limitele autorizatiei parlamentare ce i-a fost acordata, cat si de ratiuni de ordin financiar, guvernul fiind interesat de buna gestionare a fondurilor publice. (1)Controlul executiei bugetelor Camerei Deputatilor, Senatului, Presedentiei si Guvernului se exercita numai de catre Curtea de Conturi. (2)Executia bugetului propriu al Curtii de Conturi se aproba de Parlament. ART. 21 Controlul exercitat de Curtea de Conturi poate fi preventiv si ulterior. Sectiunea a 2 a Controlul preventiv . ART. 2 4 thoughts on Analiza bugetului si executiei bugetare pe anul 2020 Mihai says: ianuarie 20, 2021 at 2:49 pm Mai vad o concluzie demna de mentionat, si anume faptul ca rolul dezvoltatorilor imobiliari este aproape egal cu zero in acest buget. In sensul ca presupusele taxe in plus venite din dezvoltare, nu sunt suficiente pentru o. bugetare, ca operaţiuni ale anului 2019, cu data de 31 decembrie 2019. (3) Eventualele sume rămase nedistribuite la finele anului 2019, după efectuarea operaţiunilor de la alin. (2), în contul unic de disponibil 55.04 Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţi

Karina Popescu: Companii: Controlul bugetar in vremuri de

13.Asigura si exercita controlul financiar preventiv propriu asupra operatiunilor efectuate ,in baza deciziei privind controlul financiar preventiv propriu,verificand angajarea ,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare. 14.Verifica permanent drepturile de personal ale angajatilor,cu incadrarea acestora in planuril Persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv (CFP). Angajamentul legal - faza în procesul executiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice Controlul financiar preventiv: atributii ale controlorului delegat. de Ioana Stoica 23 Oct. 2014 2777. Atributiile controlorului delegat care efectueaza controlul financiar preventiv sunt reglementate de OMFP 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv Dezbaterea studiilor de caz propuse de participanți privind etapele executiei bugetare. Evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Exemple privind întocmirea și evidența raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Intocmirea de liste de verificare pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu

ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale În temeiul art. 14 alin 9.1. Descrierea standardului. Pentru atingerea obiectivelor, deciziile si actiunile componentelor structurale ale entitatii publice trebuiesc coordonate, in scopul asigurarii convergentei si coerentei acestora. 9.2. Cerinte generale - Managementul asigura coordonarea decizi ilor si actiunilor compartimentelor structurale ale entitatii publice; - Atunci cand necesitatile o impun, se pot. - Supravegherea executiei bugetare in conditii de echilibru si de prudentialitate, prin exercitarea controlului prin viza asupra operatiunilor privind deschideri de credite, repartizari si retrageri de credite, virari de credite si modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare

Generarea de rapoarte privind starea executiei bugetare si controlul costurilor; Monitorizarea pietei, administrarea bazelor de date cu furnizori si initierea analizelor de piata in vederea identificarii de noi furnizori. Angajator Departament Functia Groupama Asigurari SA Marketing & Comunicare Specialist Marketing parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si sa organizeze, sa conduca evidenta si sa raporteze angajamentele bugetare si legale incepand cu anul bugetar 2003 Monitorizeaza mentinerea echilibrului executiei bugetare, urmarind atat gradul de realizare al veniturilor, transmise de catre ANAF, incasarilor la fond pe surse, cat si nivelul Exercita controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile actelo (2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 167.702,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 261.212,0 milioane lei credite de angajament și în sumă de 215.224,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 47.521,8 milioane lei

PE BAZA BILANTULUI A EXECUTIEI BUGETARE INCHEIATE LA DATA DE 31.03.2018 In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si complectarile ulterioare,au fost intocmite pe baza datelor din evidenta contabila sintetica si analitica, situatiile financiare centralizate la 31.03.2018 la nivelu Legea nr 84/2003 privind modificarea si completarea Ordonantei nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventive. Legea nr. 273/2006-privind finantele publice. Faza din procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia public Controlul financiar preventiv si auditul intern Art. 23. - Controlul financiar preventiv si auditul intern se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public si sunt exercitate conform reglementarilor legale in domeniu. Principii ale incheierii executiei bugetare Primele trei faze ale procesului executiei bugetare a cheltuielilor se realizeaza in cadrul institutiei publice, raspunderea pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor imputernicite sa exercite aceasta calitate prin delegare, potrivit legii. 4

faze ale executiei bugetare a cheltuielilor. 4.2 Dä asiguråri cu privire la existen!a documenta!iei adecvate derulärii activitåtii: 4.3 Asigurä continuitatea activitátii, inclusiv in condi!ii de fluctuatie a personalului: 4.4 Spriiinä auditul 9i/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare $/sau control cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar. 27. Lege de rectificare Lege care modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala. 28. Lichidarea cheltuielilor Faza in procesul executiei bugetare in care ordonatorul de credite verifica existenta dreptului creditorului, determina sau verifica realitate Conducerea executiva a unitatii scolare, emiterea deciziilor, elaborarea strategiei de dezvoltare si a ofertei educationale, coordonarea departamentului financiar-contabil si secretariat, indrumarea si controlul personalului din subordine, asistente la orele de curs, reprezentarea unitatii in relatie cu terte persoane, indrumarea, consilierea. Compartimentul contabilitatea publicå 9i de persoana imputernicitä så exercite controlul financiar preventiv. Art. 5. Persoana imputernicitå så exercite controlul financiar preventiv are urmåtoarele atributii si obligatii principale: a) exercitä controlul financiar preventiv in toate fazele executiei bugetare Confor

Încheierea exercitiului bugetar Dictionar juridic (dex

Executia bugetarä, fazele executiei bugetare; Obiectul organizarea controlului financiar preventiv; Contabilitatea Trezoreriei statului a institutiilor publice, precum registrele de contabilitate Managementul Costurilor și Resurselor pentru proiect - controlul detaliat al costurilor si monitorizarea executiei bugetare, Rapoarte de Stare , Rapoarte de Performanta a costurilor, previzionarea cost final pentru inchiderea proiectulu

In sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din data de 17 aprilie 2019 s-a adoptat Hotararea nr. 10 pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 32 din 4 iulie 2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetare anuale ale Curtii de Conturi. Controlul jurisdictional, ca forma a controlului bugetar, are urmatoarele caracteristici: A. Inchiderea executiei bugetului la finele exercitiului bugetar, indifferent de faptul ca unele dintre cheltuieli sau venituri au ramas neefectuate, neincasate. Doua proiecte de lege bugetara (una cu veniturile si cealalta cu cheltuielile bugetare LUCRARI DE LICENTA FINANTE - LUCRARI DE DIPLOMA FINANTE. Click pe titlu pentru a copia/vizualiza cuprinsul lucrarii de licenta / diploma. 1. Activitaea de control financiar. 2. Analiza aplicarii impozitului pe venitul global. Exemplificare la S.C. ITAL - VEST S.R.L. Timisoara. 3

Referat: Procesul Bugetar in Romania (#474817) - GraduoReferat: Procedura Bugetara la Nivelul Uniunii EuropeneControlul bugetarReferat: Bugetul-Veriga de Baza a Sistemului Financiar alCICLUL DE VIATA AL UNUI PROIECTReferat: Situatii Financiare (#146802) - GraduoReferat Contabilitatea Institutiilor Publice