Home

Managementul educational in contextul tehnologiei moderne

Folosirea tehnologiei informaţionale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului de învăţământ bazat pe clase şi lecţii. În contextul noilor tehnologii informaţionale se creează noi posibilităţi în instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării materialelor didactice. TEORIILE EDUCAȚIONALE MODERNE ȘI MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI Liubov ZASTÎNCEANU, conferențiar universitar, doctor Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Moldova Abstract: Under the conditions of using modern educational technologies, the teacher's role in the management activities in the classroom is changed tehnologiei nu este doar o opțiune, ci are caracter de obligativitate în dezvoltarea și formarea viitorilor adulți pentru toate mediile de învățare. Prelungirea activităților didactice deșfășurate cu ajutorul noilor instrumente în afara contextului formal al școlii a devenit factorul care fac

Utilizarea tehnologiilor educaţionale modern - aplicații

 1. TIC in managementul educational Elevul este un adept al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor ani. Învăţarea centrată pe elev devine baza instruirii asistate de calculator. de data aceasta favorabilă tehnologiei
 2. IntroducereIniţial, BETT (British Education and Training Technology) s-a organizat în anul 1985 sub denumirea de Hi Technology and Computers in Education Exhibition. In anul 2009, evenimentul s-a desfasurat sub deviza Learning Creatively through Technology si sub semnul aniversarii a 25 de ani de la prima organizare
 3. moderne ale managementului calității. Una dintre metodele prezentate, este metoda Quality Function Deployment. Această metodă aduce o nouă abordare în managementul calităţii al întregului procedeu de proiectare al unui produs, sau proces. Dacă o varietate de tehnici şi metode din acest domeniu se concentrau până nu demul
 4. CLUSTERIZAREA SISTEMULUI ADMINISTRATIV PUBLIC. IN CONTEXTUL ECONOMIEI BAZATE PE CUNOASTERE. In secolul XXI-lea,am ajuns sa traim intr-o noua economie bazata pe cunostinte si idei, in care factorul cheie al prosperitatii si crearii de locuri de munca,il constituie gradul de implementare a noilor concepte, a ideilor inovarii si tehnologiei in toate sectoarele economiei
 5. Trei domenii ale tehnologiei educaționale: Partea a II-a T2 Utilizarea transformațională a tehnologiei și achizițiile elevilor creeracord / February 4, 2019 Iată și cel de al doilea articol al seriei despre utilizarea tehnologiei educației în școli, propusă de Dr. Sonny Magana
 6. metoda compararii cu alte planuri si proiecte, 4. metoda reflectiei individuale sau în grup, metoda normativa ,prin reactualizarea principiilor, 5. tehnici de creativitate, 6. metoda scenariului. Una dintre cele mai moderne metode manageriale care este aplicata cu mult succes în managementul educational românesc este managementul prin proiect

TIC in managementul educationa

 1. Schimbarea tehnologiei la SC. 22. Managementul evenimentelor. Studiu de caz. Provocări pentru marketingul firmelor/ băncilor / educational etc. la începutul mileniului trei. 29. Mixul de marketing în contextul noilor provocări ale mediului online / tehnologiilor online. 30. Impactul noilor tehnologii informaţionale asupra.
 2. Managementul riscurilor; 3. Ghid metodologic pentru implementarea managementului riscurilor. Programul MR reflectă viziunea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (în continuare - MTIC) şi este menit să asigure un cadru instituţional durabil de implementare a Standardului naţional de control intern nr. 1
 3. Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC) in procesul didactic de la toate nivelurile de invatamant, cu accent pe sistemul educational preuniversitar. Contextul de dezvoltare a sistemului educational din Romania si al performantelor scolare pe care le sustine, in conformitate cu standardele Uniunii Europene si exigentel
 4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA . PENTRU EXAMENUL DE LICENTA . LA SPECIALIZAREA MANAGEMENT. I. PRECIZARI GENERALE. 1. Examenul de licenta sesiunea iulie 2009 si februarie 2010 va avea loc pentru toate formele de invatamant, cursuri de zi, frecventa redusa (FR) si la distanta (ID) sub forma de examen complex, pe calculator, tip grila. Datele vor fi aduse la cunostinta celor interesati prin afisare la.
 5. Education and competitiveness in contemporary business world March 2006 Conference: International Conference of Commerce, 27-29 March 2006, Facultatea de Comerţ, ASE-Bucureşt
 6. XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. Concepte fundamentale: management, leadership, managementul procesului educational, managementul grupei de prescolai, managementul institutiei prescolare, ciclu managerial, conflict, comportament asertiv 2. Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactic

moderne în educație, cel mai important document în acest sens fiind Agenda Digitală 2020, care recomandă în mod expres educația prin activitatea curiculară și extracuriculară bazată pe TIC. Cu toate acestea, marea majoritate a școlilor se confruntă cu lipsa de fonduri proprii necesare implementării și adopției tehnologiei necesare precum şi necesitatea implementării tehnologiei informatice şi de comunicaţii ca premisă a dezvoltării rurale durabile, ceea ce reprezintă fluxurile ce se stabilesc (materiale, informaţionale, de transfer de cunoştinţe) conform aceleiaşi teorii constructale, pentru ca pornind de la situaţia actuală să putem atinge obiectivul dorit

Acest referat descrie Modelul Britanic de Management. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.. de aplicare a tehnologiilor moderne în administrație în data de 22.10.2015 cu ocazia desfășurării celei de-a XI-a ediție a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment organizat de Portalul naţional de Administraţie publică www.administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii Actiuni propuse Resurse educationale Responsabilitati amenajarea de cabinete si laboratoare dotate cu mijloace care sa asigure calitatea actului educational; finantarea pentru procurarea de materiale necesare realizarii unor lectii moderne. *lectorate cu parintii pe tema tehnologiei actuale si rolul acesteia in scoala XVI Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari 1. Concepte fundamentale: management, leadership, managementul procesului educational, managementul grupei de prescolai, managementul institutiei prescolare, ciclu managerial, conflict, comportament asertiv 2. Relatii si interactiuni educationale in gradinita Comunicarea didactic

IETI-0064 Metode moderne de proiectare logica DAP 2 1 IETI-0107 Baze de date relationale DAP 2 1 1 IETI-0925 Sisteme informatice Si suport decizional DAP 2 1 IETI-0058 Managementul securitatii informatiei DSI 2 2 IETI-1153 Practica profesionala I DAP TOTAL 8 -3 3 Sem. I STRUCTURA CURSULUI 1. Managementul schimbărilor 2. Schimbările organizaţionale din perspectivă decizională 2.1 Conceptul de schimbare. Tipologia schimbărilor 2.2 Moduri de abordare a managementului schimbării 2.3 Factorii care influenţează atitudinea individuală faţă de schimbări 2.4 Abordarea metodică a schimbării 2.5 Unele idei-cheie în managementul schimbării 2.6 Planul. A. CONTEXTUL FORMĂRII B. OBIECTIVELE DE FORMARE C. CONŢINUT INTRODUCERE - Managementul documentelor - planificare dinamică MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ŞI ALTE DOMENII CONEXE i. Gestionarea documentelor şi managementul modern al organizaţiei publice ii. Gestionarea documentelor şi managementul instituţiilor publice iii În contextul actual în care ne aflăm, exact aceste realități au devenit vizibile, subliniind necesitatea unei pregătiri digitale cu accent pe design instrucțional - Instructional Design. În fața acestei generații digitale care utilizează aplicațiile informatice ca și cum ar respira sau ar bea apă, ar trebui să fie o ofertă. Extras din referat: 1. Conceptul de E-learning. Conceptul de E-learning inseamna asimilarea constiintelor si formarea competentelor prin intermediul tehnologiei si prin utilizarea computerului si a internetului.Invatarea on-line se poate face fie prin apelarea la cursuri pe suport digital (CD sau DVD) fie prin cursuri on-line pe internet

In contextul dezvoltarilor rapide din domeniul TIC si al transformarilor socio-economice, sistemul educational se schimba prin oferirea de noi oportunitati educationale. Mule institutii de invataman raspund provocarii prin dezvoltarea unor programe de invatamant la distanta Proiectul Democratic Management for a Quality Educational Network (QED) 2018-EY-PMIP-R1-0022; Formarea noţiunilor gramaticale; Discursul argumentativ şi persuasiv şi eficacitatea comunicării în managementul conflictului educaţional; Înmulțirea când unul dintre factori este 5. Pădurea, mediu natural de viață moderne de furnizare a cursurilor. Având în vedere contextul actual, adaptarea procesului de formare continuă la evoluţia socială şi tehnologică este ineluctabilă. Altfel există riscul realizării lui în inadvertenţă cu nevoile de dezvoltare profesională care, la rândul lor, con Acest referat descrie E-learning - Implicatii in Managementul Documentelor. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte

(PDF) BETT 2009 Tehnologii Moderne Pentru Dezvoltarea

 1. Nevoi resurse acompaniere socio-emoțională în contextul crizei COVID-19 1251 respondenți . Informații despre completarea chestionarului Total: 1251 managementul clasei, management educațional, proiectare didactică, predare diferențiată, metodice etc. utilizare a tehnologiei moderne, creare website/ blog, utilizare avansată
 2. Education in Europe an ETUCE Policy Paper, 2008) Evoluţiile so ciale şi economice recente au consecinţe negative asupra şcolii şi prin fenomenele de subfinanţare cronică care se răsfrâng.
 3. Compania agricola Corteva Agriscience anunta startul unui nou sezon al programului TalentA, incepand cu data de 4 iunie 2021. TalentA este un program educational gratuit pentru dezvoltarea competentelor profesionale in managementul afacerilor si agricultura, dedicat femeilor inovatoare din mediul rural, fondat si dezvoltat de Corteva Agriscience
 4. Managementul inovarii in educatie - Managementul inovării în educație - INTRODUCERE Managementul inovării înseamnă că organizația (școlară) a ajuns la maturitatea necesară să poată dezvolta programe și proiecții reale de inovare a proceselor proprii. Managementul inovării se referă în primul rând la procese dar și la produsele realizate de organizație. În mod evident.

6 SUMMARY As state member of EU, our country, must respects article 149 from European Union Convention, in which quality of the education is a national priority for each of member states. As far back as 2001, a report of European Commission shows that the incorporation of Information and Communication Technologies in the European educational systems is a process Asta ar însemna să spunem că acei elevi vor fi mult mai capabili să stăpânească conținutul de învățare curent în contextul unor clase moderne, mai eficiente. În timp ce asta este în mod clar important, este complet insuficient, deoarece atinge doar o parte a problemei pregătirii pentru învățare

Era digitalizarii, dar si contextul pandemic actual au lansat o provocare profesorilor din scoala noastra, familiarizati cu metodele traditionale de predare-invatare-evaluare. Este o realitate faptul ca elevii stapanesc uneori mai bine mijloacele tehnologiei moderne, devenite parte integranta din existenta lor cotidiana. In acest context Program de formare: Abordri moderne n didactica Matematicii i tiinelor Naturii . 3 . CUPRINS . Capitolul 1. TIC i educaie n contextul societii cunoaterii . 1.1. Societatea cunoaterii i noile tehnologii de informare i comunicare . 1.2. Politici europene referitoare la implementarea TIC n educaie . 1.3. Competenele digitale n contextul.

Principii Si Practici Moderne in Managementul

Proiectul Managementul forestier reprezintă un demers educațional prin care se oferă elevilor informații și concepte privind aplicarea procedurilor moderne de management al pădurilor, susținerea principiului fundamental al conservării și dezvoltării fondului forestier și modul în care tehnologia susține managementul durabil în domeniul silviculturii managementul deseurilor. o analiza diagnostic a evolutiei deseurilor provenite din constructii si demolari in mediul urban in contextul post aderarii romaniei la uniunea europeana. academia de studii economice din bucuresti. dragan. gabriela. 89,67. acceptat la finantare. 83. 128 Invãþm jucându-ne. Utilizarea tehnologiei moderne în cre§terea randamentului scolar Parteneriat educational §coalä — bibliotecã Carte frumoasã, cinste cui te-a scris Reforma educationalã 9i inteligença emoýionalã Colegiul National Horea, C109ca Cri9an la ceas aniversar Ne pregãtim pentru piafa muncii Profesorul eficien

Elaborarea si managementul proiectelor. 1. 1. Introducere 1.1 Proiectul - definiţii La nivelul oricărui segment social, la nivelul fiecărui grup organizat pe baza unui interes de dezvoltare se vorbeşte despre proiecte. Conceptul este atât de des utilizat încât a început să se abată de la propria definiţie, creând astăzi reale. naționale în contextul tranzitiei spre o economie cu emisii zero de carbon. 5. Research regarding the role of business models with green energy in the context of the transition to the zero carbon economy. 6. Cercetări privind utilizarea tehnologiei blockchain în sectorul energiei în contextul schimbărilor climatice. 6

Trei domenii ale tehnologiei educaționale: Partea a II-a

-Aspectele utilizarii programarii Java si Html in managementul educational -Bazele tehnologiei informatiei. Arhitectura sistemelor de calcul -Clasificarea si caracteristicile algoritmilor de sortare -Comertul electronic prin intremediul unui site web -Comertul electronic prin retelele de tip Intranet -Componentele pachetului Office 2000 Leadership participativ sau democrat. Acest tip de leadership, desi este caracterizat de o implicare ridicata a membrilor echipei in procesul de luare a deciziilor, lasa ultimul cuvant de spus in seama liderului. Asadar, decizia finala e luata de acesta, dupa ce se consulta cu toti membrii echipei. Acest stil se bazeaza pe incredere si unitate. Masteratul de Managementul Proiectelor a primit în februarie 2011 recunoaștere internațională, fiind singurul program masteral de managementul proiectelor din România acreditat de către PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Programul de masterat este disponibil în trei versiuni: 1 2012-2017 Project of the Romanian Academy Program: Changing the education paradigm: technological and socio-cultural perspectives in the digital age (as coordinator). 2009-2011 Project of the Romanian Academy Program: Research on knowledge management systems - ontology-based approach (as coordinator)

Defining new paradigms in educational, e-learning, is made with specific connotation in the broad sense and meaning and in the narrow sense. There are described the advantages of e-learning. naționale în contextul tranzitiei spre o economie cu emisii zero de carbon. 5. Research regarding the role of business models with green energy in the context of the transition to the zero carbon economy. 6. Cercetări privind utilizarea tehnologiei blockchain în sectorul energiei în contextul schimbărilor climatice Concurs de software educaţionale pentru elevii claselor I-XII pe table interactive (teme: e-ştiinţă, e-chimie, societate@2.0 - Impactul tehnologiei moderne asupra societății, etc.). Secțiuni: primar, gimnaziu, liceu 9-10, liceu 11-12 5 În contextul dezvoltării tehnico-ştiinţifice actuale, un impact major pentru mediul economico-social îl au progresele din domeniile noilor tehnologii electronice şi de calculatoare. Acest lucru este permanent simţit în toate sectoarele economico-sociale, de la industrie, transport, comunicaţii, până la astronautică, medicină şi. În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces facil la infrastructură.

Contextul proiectului: Investiţiile în aceste resurse (umane, n.n.) vor fi de o importanţă capitală pentru locul Europei în economia bazată pe cunoaştere (Consiliul European de la Lisabona din martie 2000) Start spre succes prin Erasmus +, este un proiect derulat în cadrul programului Erasmus+ 2019/2020, Acțiunea cheie 1 - educație școlară, având numărul de înregistrare 2019-1-RO01-KA101-061719. Proiectul de mobilitate pentru cadre didactice vine în sprijinul necesității de internaționalizare a Liceului Tehnologic Economic Nicolae Iorga din Pașcani, jud SIMPOZIONUL JUDEŢEAN PERSPECTIVE EDUCAŢIONALE‖ — VOLUM CUPRINZÂND LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI — Organizator: — Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş Coordonatori: — prof. Bogdan. Cu referire la contextul educaţional, a apărut, mai întâi, în documentele unor universităţi medievale (Leiden, Olanda, 1582; Glasgow, Scoţia, 1633). Una dintre primele lucrări lexicografice care îl menţionează este The Oxford English Dictionary. Înţelesul oferit era de curs obligatoriu de studiu sau de instruire, dintr-o.

Managementul incertitudinii în procurarea mijloacelor de transport la Managementul riscului în lanțurile logistice din domeniul Măsurarea gradului de satisfacție a clienților firmei Metode de evaluare a performanței firmelor Oportunități ale tehnologiei informațiilor pentru creșterea competitivității firmelo Lect. univ. dr. Corina Cace Email: corina.cace@unibuc.ro Ore de consultație: Miercuri: orele 14-16, Schitu Măgureanu nr. 9 Domenii de interes: Asistența socială a șomerilor, Design și management de proiect în asistența socială, Management, Managementul organizațiilor, Managementul schimbării, Politici publice Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: 2004, Academia de Studii.

(DOC) MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI- SINTEZA (3) Victor

2 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat Prezenta lucrare face parte din seria Module pentru dezvoltarea profesional ă a cadrelor didactice elaborată în cadrul Proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare • Managementul tehnologiei informatiei Procesul se referă la modul în care părţile negocieza: contextul negocierilor, părţile negocierii, tacticile folosite de către părţi, Modernism vs. Postmodernism in educatie si management educational Programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua Abordari moderne in Psihopedagogia speciala Concurs Time To Move O.M.E.C nr. 3125 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului scolar 2020-202 Lazar Ioan, Scortar Lucia-Monica, Environmental education-basic rule of sustainable, EBSCO, Quality-access to success Journal, 2008, P.140-144 9. Scortar Lucia-Monica, Managementul deseurilor menajere, Ed

Folosirea TIC în procesul de predare-învăţar

Predarea şi învăţarea în învăţământul secundar inferior. Monday, 15 July, 2019 - 16:24. On this page. Potrivit Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în învățământul preuniversitar curriculumul național este centrat pe formarea și dezvoltarea/ diversificarea competențelor cheie. Colegiul Naţional Octavian Goga participă începând din septembrie 2015 la Proiectul de Parteneriat Strategic între şcoli Sustainable Consumption and Production, proiect cu finaţare europeană din cadrul Programului Erasmus +, Acţiunea Cheie 2. Proiectul reuneşte elevi şi profesori din şase ţări europene: Estonia, Franţa, Italia, Spania, Turcia şi România şi are ca. Acest program, la randul sau este finantat de Fondul Social European în Romania, în perioada 2007-2013. Proiectul respectiv presupune organizarea unor cursuri de antreprenoriat informatizat in turism finantate cu fonduri europene, cursuri ce se finalizeaza cu o diploma de absolvire. POSDRU este programul operational sectorial co-finantat de. ROMANIA SI COMISIA EUROPEANA A DUNARII. 1856 - 1948. ARHEOLOGI FARA FRONTIERE. DIMENSIUNILE EUROPENE ALE ARHEOLOGIEI DIN ROMANIA (1834-1989) CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA ALGORITMILOR GENETICI LA MODELAREA IMPACTULUI MIXULUI DE (ECO)-MARKETING ASUPRA PERFORMANTELOR FINANCIARE SI DE PIATA ALE ANTREPRENORIATULUI DIN REGIUNEA DE NORD-VEST A TA In ciuda tuturor acestor probleme, dr. Sarah Cassidy, psiholog educational si terapeut comportamental, este de parere ca fiecare copil cu TSA trebuie ascultat, astfel ca a intocmit o lista cu 20 de lucruri pe care, in opinia ei, copiii autisti incearca, intr-un fel sau altul, sa le faca cunoscute celor din jur

Management educational by Anca Tirca - Issu

Managementul educaţiei vizează realizarea, ca activitate conştientă, raţională, dar trebuie să ţină seama şi de relaţia între tipurile de educaţie ca specific şi dinamică (formală, non formală şi informală), gradul lor de intenţionalitate şi organizare, aria de acţiune şi de influenţare contextul asigurării standardelor de calitate in educaţie. Totodată, creşterea modernizarea tehnologiei didactice. Profesorul ocupă o poziţie cheie în activitatea de programare, de organizare, Managementul educaţiei, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 199 Utilizarea tehnologiei informaţiilor şi comunicării (TIC) şi spiritul inovator în IMM-urile româneşti. Instrumente moderne de management utilizând pachete software Microsoft/IBM. Studiu de caz. 8. Business Intelligence - o tehnologie strategică pentru managementul firmei. Managementul brandului în contextul redefinirii. Managementul achizițiilor publice la nivelul unităților de învățământ preuniversitar. Managementul clasei de elevi în contextul utilizării de metode și tehnologii interactive Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală 102 or managementul scolar este un cadru de lucru didactic care pune in functiune programul managerial, conduce personalul didactitc si administrativ in scopul sustinerii eficientei procesului instructiv-educativ. 2. Principiile, functiile si continutul managementului educational Activitatea manageriala este orientata de mai multe principii: a

Noile tehnologii informaţionale: provocare şi necesitate

administra si a transforma contextul de studiu sau de lucru la cerinte noil neprevizibile, care solicitä abordäri strategice noi în situatia dinamicä a tehnologiei în electronica programatä, cu extensii si cätre comunicatiile digitale, urmärind sä se respecte si cerintele EQF-Level 7 — Master 1. Managementul organizației școlare 2. Managementul integrării resurselor umane 3. Comunicarea în managementul educațional 4. Eficientizarea managementului calității 5. Managementul carierei și progresului profesional 6. Planificarea, promovarea și desfășurarea activităților dintr-un proiect 7. Managementul organizației școlare 8

Tematica Si Bibliografia Pentru Examenul De Licenta La

 1. Psychology in Education (DPPD) (D14MP1SL101) Resurse umane (SP1157) Psihologia educației (FC2020) Managementul schimbarii; Sisteme de gestiune in turism Tourism management systems; Marketing (001) Bazele tehnologiei informației Information Technology Basics; Algoritmi si tehnici de programare (ATP1) Microeconomie Microeconomic
 2. 19 April - 9 May 2019. Posted onBy 22.05.2019 Bianca Irimie Posted in UBB Research Newsletter, UBB Research Newsletter 2019. CONFERINTE, SESIUNI DE COMUNICARI, EVENIMENTE STIINTIFICE. Universitatea Babes-Bolyai organizeaza vineri, 10 mai 2019, ceremonia de decernare a titlului Profesor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Marian Preda.
 3. Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Informaticӑ. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc cunoştinte teoretice, aplicative şi practice în informatică aplicată bazate pe tehnologiile noi; cunoştinte teoretice şi abilităti avansate pentru dezvoltarea de aplicatii moderne utilizând tehnologii Internet; cunoştinte.
 4. 1 Cum să devină studenţii la inginerie şi arhitectură mai interactivi şi creativi-răspund profesorii lor. CUPRINS I. Orientări moderne şi postmoderne în tehnologia didactică.Didactica tradiţională faţă-n faţă cu didactica modernă şi postmodernă.Elena Tiron I.1. Pedagogia în societatea cunoaşterii şi a informatizării educaţiei
 5. Managementul activităţii didactice. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003. 10. Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia, Cluj, 1995. 11. Iucu Romiţă Managementul şi gestiunea clasei de elevi Editura Polirom, Iaşi, 2000 12

(PDF) Education and competitiveness in contemporary

 1. MANAGEMENT - biblioteca universitar
 2. 3 I. PROGRAME ACREDITATE MEN PROGRAM DE FORMARE 1. Criterii curriculare Denumirea programului Management educational - competente cheie în învățămantul preuniversitar (OMEN 4586/09.08.2017) Public-ţintă vizat Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitarJustificare (necesitate, utilitate) Managementul școlar este o temă importantă de dezbatere în
 3. managementul parcărilor.. • BIG DATA - următoarea frontieră pentru inovare, competiție și productivitate. Transparență, identifi carea tendițelor, algoritmi automați de luare a deciziei. • Tehnologii moderne de colectare a datelor geo-spatiale despre realitatea din teren și prin utilizarea inteligenței artifi cial
 4. Expert in management educational si membru al Corpului National de Experti in Management Educational. Expert pe termen scurt ARACIP in cadrul proiectului POSDRU -Sprijin pentru unitatile scolare in implementarea manualului de evaluare interna a calitatii. Master Comunicare si Management in Afaceri in cadrul SNSPA

Referat Modelul Britanic de Management < Management (#174346

Aspecte ale tehnologiei Java utilizate in aplicatii Aspectele utilizarii programarii Java si Html in managementul educational Asupra varietatilor abstracte, conturului Euler multidimensional si aspectelor aplicative ale acestora Implementarea de algoritmi bazati pe tehnici moderne de programare paralela si formalizare matematic Proiectul contribuie la schimbarea educatiei in România prin integrarea tehnologiei și digitalizarea orelor de curs în școală, îmbunătățind curriculum-ul o dată cu adăugarea unor elemente SMART (3D-uri, VR, jocuri și aplicații) la conținutul actual care este convertit, astfel, în material digital și transformat în conținut. At the end of the year 2019, 265 Romanian Ph.D. students and 16 foreign Ph.D. students were included in the doctorate study programs System Engineering (SE) and Computers and Information Technology (CIT) organized in the Doctoral school of Automatic Control and Computers. From this total number, 111 work out theses in the SE domain. 2. Cercetari privind piata de energie in contextul tranzitiei către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 2. Research regarding the energy market in the context of the transition to a climate neutral economy 3. Cercetari privind utilizarea tehnologiei blockchain in sectorul energiei 3

pdf-manage_compress - MANAGEMENTUL DEZVOLT\u0102RII

Imbunătățirea tehnologiei de fabricație a acumulatorilor plumb-acid în vederea utilizării lor în industria automobilelor start and stop / The improvement of the manufacturing technology of lead-acid batteries to be used for start-and-stop automobiles P: website: 22: 191/2014: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1198 Moldovan Mărioar Drept urmare, și în ciuda programelor anuale de vaccinare și a tehnologiei medicale moderne, gripa în Statele Unite are ca rezultat aproximativ 36.000 de decese și 226.000 de spitalizări în fiecare an. O pandemie apare atunci când apare o tulpină complet nouă de virus gripal care are capacitatea de a infecta și de a fi transmis. Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile Prin portalul N-Lex se acorda acces gratuit la legislatiile nationale ale statelor membre, portalul fiind conceput pe baza unei tehnologii de comunicare interne, ce permite accesarea directa a bazelor de date legislative nationale, rezultatele cautarilor venind direct de la sursa Lucraredelicenta.com - site specializat cu lucrari de licenta, lucrari de disertatie, proiecte de master, teze de doctorat, lucrari si proiecte de diploma, cursuri, referate si alte materiale intr-o multitudine de domenii: Administatie publica, drept, stiinte politice, economie, informatica, biolog Studiul factorilor clinici şi paraclinici în managementul neoplasmelor mamare Aspecte ale solicitărilor de la nivelul aparatului dento-maxilar Aplicaţii ale tehnologiilor moderne în chirurgia abdominală (suturi mecanice, tehnici laparoscopice, tehnici hybride laparo-endoscopice, tehnologii emergente şi translaţionale, etc

Managementul învățării online - perspective - EDIC

Turismul este ramura economică cea mai puternică pe plan mondial. În 2004 s-au obținut în acest sector, conform Organizației Mondiale a Turismului, circa 623 miliarde de U.S. $. În 2008, s-au consemnat peste 922 milioane de sosiri la nivel internațional, cu o creștere de 1,9% față de anul 2007. Încasările internaționale din turism. Şcoala Gimnazială Nicolae Stoleru Baia. Com. Baia, jud. Suceava; tel/fax: +4-0230-544600. e-mail: nstoleru1scoala@gmail.com. PLAN MANAGERIAL. AN Ș COLAR 2020-2021. 1 CONTEXT EUROPEAN : În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele. Schimbările economice și sociale generate de răspîndirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții se reflectă și în discursurile și practicile educaționale, iar efectele crizei de sănătate provocate de noul coronavirus la nivel mondial asupra procesului de învățămînt evidențiază avantaje și neajunsuri ale educației digitale în contexte diferite Conf. dr. habil. Réka Barabás, reka.barabas@ubbcluj.ro - aplicații de prevenire a coroziunii pieselor metalice pentru îmbunătățirea proprietăților suprafețelor metalice și ceramice (depuneri de materiale bioceramice pe implanturi); aceste acoperiri se pot realiza cu ajutorul următoarelor echipamente

Referat: E-learning - Implicatii in Managementul

Hotărâre nr. 297 din 09/04/2020. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 08/05/2020. Intrare in vigoare: 08/05/2020. Hotărârea nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-202 Read this essay on Managementul Financiar Al Mediului. Increderea in progresele tehnologiei nu trebuie sa devina o acceptare a progresului orb. 17 In orice sistem finit trebuie sa existe restrictii care sa opreasca cresterea exponentiala (bucle negative de conexiune inversa). (cunoscut prin The Times Higher Education Supplement. După prima sesiune de admitere organizată în luna iulie 2021, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au fost acceptați în anul I, în urma examenului, 9.735 de studenți la nivel licență (4.368 buget și 5.367 cu taxă) și 3.563 la nivel de master (2.726 buget și 837 taxă),..

Aplicarea tehnologiei Blockchain în managementul financiar-contabil: Amarfii-Railean Nelli: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi: Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică: Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1. Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-27 Aşadar, dezvoltarea curriculumului universitar nu este un proces izolat de contextul internaţional şi cel naţional, de contextul social-economic şi educaţional. Dimpotrivă, aceşti factori, în mare parte, determină concepţia şi metodologia redimensionării curriculumului universitar Hotărârile CA / iunie 2021. 2021 06 29 HCA 6952 privind completarea Protocolului de colaborare dintre UBB și ASFC Universitatea Cluj. 2021 06 28 HCA 6848 privind modificarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Laboratorului de încercări Radon / VALIDARE SENAT in asteptare. 2021 06 28 HCA 6845 privind distribuirea numărului de.