Home

Natura juridica a dreptului de autor

Referat: Dreptul de Autor (#452265) - Gradu

  1. Capitolul 1. Istoria, definitia si natura juridica a dreptului de autor. 1.1. Istoria si evolutia dreptului de autor. Ideea protectiei dreptului de autor a inceput sa apara odata cu inventarea tiparului, care a facut posibila multiplicarea lucrarilor literare prin procese mecanice in locul copierii manuale. Aceasta a dus la aparitia unui negot.
  2. 1. Dreptul proprietatii intelectuale-componente 3 2. Dreptul de autor-evolutie 3 3. Dreptul de autor- notiune 4 4. Natura juridica a dreptului de autor 5 5. Elementele raportului juridic specific dreptului de autor 6 5.1. Subiectele dreptului de autor 6 5.2. Obiectul dreptului de autor 7 5.3. Continutul dreptului de autor 8 6. Concluzii 9 7
  3. Persoana juridica, in principiu, nu poate fi titulara a dreptului de autor, deoarece aceasta nu creeaza din punct de vedere intelectual. - sa fie vorba despre o creatie exprimata intr-o forma concreta, perceptibila simturilor umane. Acest lucru nu inseamna neaparat publicarea operei respective. (ex. manuscrise, notite, schita, tablou, partitura)
  4. Continutul dreptului de autor Art. 10. — Autorul unei opere are urmãtoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide dacã, în ce mod si când va fi adusã opera la cunostintã publicã; b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitãtii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusã opera la cunostintã publicã
  5. Decizie 11R (07.01.2010) Recurs. Gestiune colectiva a drepturilor de autor. Autorizatia licenta neexclusiva. Natura juridica a actului. Exceptie de nelegalitate întemeiata pe Legea nr. 554/2004. Admisibilitate. Invocarea direct în recurs a nulitatii unui act juridic. Acte ale autorităţilor publice Sectia a IX a civil si proprietate intelectual
  6. spre deosebire de design, dreptul de autor nu se inregistreaza . Acesta exista prin simplul fapt al creatiei si se dovedeste cu orice mijloc de proba. trebuie sa facem intodeauna distinctie intre natura juridica a dreptului de autor si natura juridica a dreptului la design, marca-acestea nu pot fi confundate

1.Notiuni generale. Printre garantiile sociale si juridice,un loc deosebit in apararea drepturilor de autor si drepturilor conexe ocupa apararea efectuata prin intermediu instantelor de judecata.Orce persoana are drept de acces la instantele de judecata si dreptul de a obtine o aparare juridica calificata a drepturilor sale La analizarea eventualului caracter ilicit, s-a avut in vedere si natura juridica a celor doua opere, determinata de apartenenta la categoria lucrarilor cu caracter stiintific in materia dreptului comunitar, retinand ca in astfel de lucrari originalitatea este atenuata de forma de exprimare a ideilor sau de redare a informatiilor in continutul unor astfel de opere scrise, ce contin un limbaj de specialitate, aproape standardizat Natura juridică a noţiunii know-how-ului. In the following article, the authors set out the legal nature of the notion of know-how — a basic criterion for modernizing intellectual property in the context of European integration which is set out in the National Strategy on Intellectual Property by 2020. Make a characterization of the. Natura juridica a dreptului de proprietate intelectuala este: a. un drept de proprietate . b. un drept distinct ce formeaza o categorie speciala, bucurandu-se de attribute morale si patrimoniale. c. cedarea de catre autor editorului a dreptului de a reproduce si difuza opera. b

Drept de autor. 1. Totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale generate prin crearea de opere literare, stiintifice, artistice si ca urmare a valorificarii lor prin raspandirea in public, conform dispozitiilor legii (vezi Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe). 2 Examen, Dreptul Proprietatii Intelectuale TESTUL nr.8 VERDES VALERIA Sub.I. Natura juridica a operei 1. Caracterizati operele audiovizuale ca obiecte ale dreptului de autor. operă audiovizuală-operă care constă dintr-o succesiune de.. Codul civil defineşte actul juridic unilateral ca fiind actul juridic care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său (art. 1324 din Codul civil). Aşadar, actul juridic unilateral este manifestarea de voinţă care generează efecte juridice deşi nu a fost acceptat de o altă persoană Dreptul de autor se refera in mod direct la persoana autorului si a aspectelor de ordin moral si patrimonial. Poate fi vorba de opere literare, artistice, stiintifice si alte opere de creatie intelectuala asupra carora sunt valabile drepturile de autor CAPITOLUL II: Subiectul dreptului de autor Articolul 3 (1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. (2) In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul

Drept de autor. Opera derivata. Traducerea si publicarea unei lucrari prin incalcarea dreptului de autor acordat prin contract de licenta exclusiva ac Pronunţată: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3362 din 30 martie 2006 Institutia dreptului de autor este reglementata in sistemul romanesc de drept prin Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Prin drept de autor se intelege ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale care se nasc din crearea, publicarea si valorificarea operelor literare, artistice sau stiintifice Definitie Drept de autor: 1. Totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale generate prin crearea de opere literare, stiintifice, artistice si ca urmare a valorificarii lor prin raspandirea in public, conform dispozitiilor legii (vezi Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe).2. Complex de drepturi subiective personale nepatrimoniale si patrimoniale. Societatea de Avocati Soporan & Pop din Cluj-Napoca prin avocatii specializati, va poate oferi consultanta si asistenta juridica in:. Comercializarea drepturilor de proprietate intelectuala, care include drepturile de autor, brevetele, marcile comerciale, combaterea falsificarilor si a pirateriei, know-how, informatiile confidentiale si secretele comerciale Obiectul dreptului de autor. Art. 7. — Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

Dreptul de Autor - Tocilar

Titluri de creanta fiscala - Natura juridica : 11 kb: 2772 : Titluri de creanta fiscala - Natura juridica Prin lege se arată că, prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat se înţelege ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fi: Raspunderea juridica. Capitolul al 2-lea. Continutul si natura juridica a dreptului de preemtiune. Sectiunea a 2-a. Dreptul de preemtiune - un drept asupra altui drept §82. Punerea problemei §83. Natura juridica a dreptului de preemtiune §84. Definitia si deosebirile dintre drepturile reale si drepturile de creanta. Sectiunea a 4-a Sistemul stiintei dreptului Ştiinţele naturii au ca obiect de studiu natura şi sunt astfel de ştiinţe: fizica, biologia, chimia etc. Legile generale ale societăţii au trăsături care le deosebes de legile naturii, în primul rând prin ace: Drepturile omului - rezumat : 6 kb: 367 Cabinet avocat SORIN ARDELEAN acorda cu profesionalism servicii de consultanta juridica, consiliere juridica, asistenta juridica si reprezentare juridica in procese in domeniul Dreptului Penal.. Asistand si reprezentand persoane fizice si societati comerciale in cauze penale si de natura penala, av. drd. SORIN ARDELEAN actioneaza deopotriva in contexte ale urmaririi penale, cat si in fata. I. Natura juridica a dreptului de autor. Natura juridica a dreptului de autor a facut si continua sa faca obiect de controversa, desi in privinta continutului dreptului de autor exista aproape consens. O lunga perioada, dreptul autorului de opere literare si artistice a fost considerat si protejat ca o aplicatie a proprietatii

Apropiat de legea franceză, în sensul clarității, Codul Civil rusesc califică drepturile izvorâte din creația intelectuală, inclusiv dreptul asupra mărcii - ca fiind drepturi exclusive, art. 1229 în mai multe rânduri indicând natura exclusivă a dreptului la marcă : persoana fizică sau juridică care deține un drept exclusiv. Limitele juridice ale executării dreptului de autor. I-Legea nr. 8/1996, in art. 33-38. care utilizează opera sa respecte natura literara, artistica sau științifică a operei, după caz, precum si cerințele impuse de Legea nr. 8/1996 pentru diversele modalități de utilizare. Spre exemplu, copiile trebuie realizate fără modificări. Subiectul dreptului de autor. Art. 3. — (1) Este autor persoana fizicã sau persoanele fizice care au creat opera. (2) În cazurile expres prevãzute de lege, pot beneficia de protectia acordatã autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decât autorul Subiectul dreptului de autor. Art. 3. -- (1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. (2) In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decat autorul. (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile. Subiectele dreptului de autor. 1.Consideratii generale asupra subiectelor raportului juridic civil. In doctrina juridica anterioara Revolutiei din 1989,raportul juridic civil era definit ca fiind o relatie sociala - patrimoniala sau nepatrimoniala - reglementata de norma dreptului civil.Analizarea acesteia are ca urmare concluzia ca raportul juridic civil este privit in cadrul diferentierii.

De asemenea, fara a prejudicia drepturile de autor originale, constituie obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create pornind de la una sau mai multe opere, deja existente: traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale sau alte transformari ale unei opere literare, artistice sau. Decizie 179-CA-R (20.06.2007) NATURA JURIDICA A ADRESEI EMISA DE O AUTORITATE PUBLICA PRIN CARE ATESTA O SITUATIE DE FAPT BAZATA PE DOCUMENTE DETINUTE. Autorităţii (infracţiuni contra) Curtea de Apel Oradea-secţia contencio Descarca acum referatul 'Apararea drepturilor de autor'. Download acum fara cont. Referat online gata facut obiectul dreptului de autor si conditiile protectiei operelor prin drept de autor categorii de opere protejate si examenul conditiei originalitatii natura juridica a dreptului creatorilor in dreptul roman: drept complex, avand in continut drepturi morale si drepturi patrimoniale regimul drepturilor morale de autor drepturile patrimoniale de autor Protecţia juridică a dreptului la viaţă privată, în un alt autor american (Alan Westin) identifica dreptul la analiza natura juridică de drept fundamental (sau nu) și de a furniza o posibilă definiție a fiecăreia dintre cele trei noțiuni de bază: drept fundamental, dreptul la viață privată,.

Derechos de autor: ¿Existe castigo para el “plagio

Referat: Dreptul de Autor (#429357) - Gradu

protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe. Suntem aici sa va ajutam in rezolvarea problemelor de natura juridica. Indiferent de gradul de complexitate a problemei dvs., expertii nostrii va vor ajuta in toate aspectele si va vor informa in detaliu cu privire la cazul dvs La declaratia 030 se anexeaza contractul de drept de autor, tradus in limba romana. Formularul 030 se gaseste pe site-ul ANAF, fiind reglementat de OPANAF 511/2017. Contractul de drept de autor si cel de servicii se inregistreaza la ANAF daca si numai daca serviciul este prestat efectiv pe teritoriul Romaniei, conform art. 1 din Ordinul 2994/2016 Natura juridică a obligaţiei garantate printr un drept de retenţie Comentariu la Decizia civilă nr. 2131/2015 a ÎCCJ, Secția I civilă. Contract de vânzare-cumpărare încheiat potrivit Legii nr. 112/1995 lovit de nulitate absolută Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunalul pentru Întreprinderi din Liège) arată că, în temeiul dreptului belgian, orice creație este protejată prin dreptul de autor atunci când ia o formă specială și este originală, ceea ce implică faptul că un obiect utilitar precum o bicicletă poate fi protejat printr ‑ un drept de autor A1.2 - Dreptul de autor. Natura juridica; subiectul dreptului de autor M119/ AE 104 09.00 - 13.00 4 Studenți doctoranzi întregul grup ţintă 27.06.2012 Lect.univ.dr. Florin Tudor A1.2 - Dreptul de autor. Obiectul proprietăţii intelectuale M119/ AE 104 09.00 - 13.00 4 Studenți doctoranzi întregul grup ţint

Oferte produse si servicii: contract drepturi de autor. Producatori, distribuitori, furnizori - CONSULTANTA DREPTURI DE PROPRIETATE INTEL Asistente juridica acordata unora din cei mai cunoscuți actori, muzicieni și trupe cu privire la protecția dreptului de autor, redactarea și negocierea unor complexe contracte și reprezentare în fața organismelor de gestiune colectivă, revizuirea și negocierea contractelor cu numeroase rețele de televiziune In aceasta acceptiune, a dreptului comercial, ?concesiunea? reprezinta un activ necorporal amortizabil, ce poate fi asimilat ca natura juridica cu bunurile enumerate exemplificativ la art. 24 alin. (10) din Codul fiscal ?brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica?.. In consecinta, din perspectiva fiscala, consideram ca nimic nu se opune ca amortizarea ? pe durata. CAPITOLUL 6: RASPUNDEREA JURIDICA . 1.Notiunea de raspundere juridica Notiunea de raspundere nu este specifica în exclusivitate dreptului, ea fiind folosita în toate domeniile vietii sociale. Astfel, se întâlneste sintagma de raspundere politica, raspundere morala, raspundere civica, etc Uzucapiunea de foarte scurtă durată se aplică numai pentru dobândirea dreptului de proprietate, în cazul operațiunii de înregistrare sporadică, cu privire la imobile terenuri, cu sau fără construcții, care pot forma obiectul proprietății private, neînscrise în cartea funciară sau înscrise în cartea funciară deschisă în baza.

Nota juridica si Drepturi de autor; Festo nu isi asuma raspunderea pentru daune de natura materiala sau intelectuala rezultate din utilizarea sau neutilizarea informatiilor furnizate, respectiv din utilizarea de informatii incorecte sau incomplete, in masura in care nu se poate stabili nici o dovada de rea-credinta sau neglijenta din partea. De altfel, Codul civil dispune, după cum s-a arătat, că dreptul de concesiune reprezintă o modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică. În opinia noastră, de altfel, este discutabilă acordarea concesiunii după abrogarea Legii nr. 219/1998, adică după data de 30.06.2006

Students also viewed 4- Izvoar 1 - Lecture notes 1-3 5- Normaj 1 - Lecture notes 1-3 7- Dreptu 1 - Lecture notes 1-3 Regula de drept sau norma juridica Izvoarele Dreptului Actiunea normei juridice in timp, in spatiu si asupra persoanelo Societate civilă de avocați, Mureșan - Silaghi este îmbinarea perfectă a celor doi avocați parteneri și fondatori, având o experiență acumulată de peste 30 de ani în avocatură, oferindu-vă servicii juridice integrate de înalt profesionalism. Având o echipă de specialiști în toate ramurile dreptului, raporturi de colaborare cu. Încălcarea dreptului şi corolarul ei firesc, răspunderea juridică, sunt situaţii de excepţie în procesul realizării dreptului întrucât respectarea normelor şi îndeplinirea sau executarea benevolă a prevederilor legale reprezintă modalităţile cele mai uzuale întâlnite în viaţa curentă, aplicarea dreptului intervenind în.

Diversitatea si complexitatea problemelor de natura juridica necesita atentie, tact si profesionalism. Acestea sunt valorile de baza ale organizatiei noastre, fiind completate de calitatea serviciilor, satisfactia clientilor si cautarea de solutii alternative la probleme deosebite Prin urmare, veniturile obținute de autor, din vânzarea unei cărți către persoane fizice prin intermediul unei platforme online sau în cadrul unor târguri sau festivaluri, se încadrează în categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, modalitatea de valorificare a drepturilor de autor nu modifică natura veniturilor Natura juridica a prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita / 237 Regimul juridic al prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita / 239 Termenele de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita / 239 Dreptul de a obtine executarea silita si inceperea cursului prescriptiei / 240 Suspendarea termenului de prescriptie a. Fata de aceste considerente se constata ca reclamanta nu detine un bun si un drept la restituirea in natura, astfel cum pretinde pe calea aalea actiunii in revendicare, ci are un drept de creanta (dreptul la despagubiri) stabilit in procedura Legii nr. 10/2001 si de natura sa excluda incidenta dreptului comun care sa permita promovarea cu.

Recurs. Gestiune colectiva a drepturilor de autor ..

Situatie de fapt: Am un contract pentru constituirea unui drept de superficie intre o persoana fizica, neplatitoare de tva-proprietar al unui teren si o persoana juridica-dezvoltator imobiliar, in urmatoarele conditii:-Proprietarul constituie dreptul de superficie cu titlu gratuit in favoarea superficiarului in vederea construirii unui bloc de apartamente Tratat de prescriptie extinctiva. Autor Marian Nicolae. Tratatul de fata constituie prima analiza teoretica si practica aprofundata a institutiei prescriptiei extinctive ?n dreptul rom?n, at?t ?n sfera dreptului privat, c?t si ?n aceea a dreptului public, ?n lumina legislatiei, doctrinei si jurisprudentei actuale, rom?na si straina. Fiind chemata sa asigure pacea si linistea sociala, prin. Teoria şi filosofia dreptului, Bucureşti: Ed.ALL,1997, p.56. 13. 13 2. Abordarea fenomenologică şi istorică a dreptului ce vizează originea, geneza şi evoluţia sa în ansamblu, a normelor şi valorilor juridice în dependenţă de contexte social-culturale Despre autor. Dragos Marian Radulescu. Mediator, lector univ. dr. Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, disciplinele Teoria generala a dreptului, Dreptul Uniunii Europene si Medierea conflictelor, licentiat in stiinte juridice si administratie publica, specializat in sistemele ADR, participari la conferinte nationale si internationale, autor de manuale si articole in domenii ca: teoria. Subiectul dreptului de autor Art. 3. - (1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. (2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecţia acordată autorului persoanele juridice şi persoanele fizice altele decât autorul

Peste aceste granie naionale exist elemente eseniale comune tuturor sistemelor juridice i dincolo de particulariti se contureaz un concept universal al dreptului.[1, p.2] Dreptul pozitiv nu este produsul unor cauze speciale i excepionale, ci este un fenomen comun tuturor popoarelor n toate timpurile, cu alte cuvinte, dup cum menioneaz Gh Oferim reprezentare juridica in toate domeniile de interes ale dreptului. Bine ati venit pe site-ul Centrului de Resurse Juridice Aplicate in Drept Intern, Comunitar si International, un site unde puteti gasi un avocat sau un jurist profesionist care sa va ofere consultanta juridica si sa va reprezinte in orice litigiu astfel incat sa va fie. Natura juridica a dreptului de retentie in acest caz se apropie de exceptia de neexecutare a contractului. Diferenta intre cele doua institutii are in vedere gravitatea neexecutarii: in primul caz orice incalcare de catre o parte a obligatiilor asumate, determina posibilitatea pentru cealalta parte sa se prevaleze de dreptul de retentie Drept international public. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Râmnicu-Vâlcea, Anul 2, Semestrul I. 1. Pentru a fi guvernate de normele dreptului international, relatiile dintre state trebuie sa fie: A) relatii cu caracter politic, juridic, economic, cultural sau de alta natura. B) relatii ce au ca subiecte statele, in care.

Societatea de Avocati Soporan & Pop detine o vasta experienta in formularea actiunilor in revendicare imobiliara, care este cel mai specific mijloc juridic de aparare a dreptului de proprietate, deoarece reprezinta o posibilitate a proprietarului de a-si recupera bunul de la cel care il detine fara drept Elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene si modalitati de plata, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea platii pretului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a. Asistarea clientului la negocieri, redactarea, modificarea si urmarirea executarii contractelo in opinia noastra, evidentierea si explicitarea unor celebre consideratii cu valoare aforistica, transmise lumii moderne ca reguli fundamentale ale dreptului roman, sunt de natura sa contribuie la solutionarea unor probleme juridice practice si sa determine formarea unei culturi juridice atat pentru omul de cultura cat si pentru specialistul. Asistenta Juridica Bucuresti, Romania. Bine ati venit pe site-ul Centrului de Resurse Juridice Aplicate in Drept Intern, Comunitar si International, un site unde puteti gasi un avocat sau un jurist profesionist care sa va ofere asistenta juridica si sa va reprezinte in orice litigiu astfel incat sa va fie aparate interesele PRESCRIPTIA EXTINCTIVA. Notiunea si efectul prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1, alineatul 1, consacra efectul prescriptiei extinctive dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege

Drepturi de autor / Contract de colaborare - Răspunsuri

Cabinetul de avocat Lisita Ciprian ofera servicii de consultanta juridica, asistenta si reprezentare, in fata instantelor judecatoresti sau a altor organe de jurisdictie, in domenii importante ale dreptului, respectiv: drept civil, drept penal, dreptul familiei si drept administrativ Cabinet Avocat Udrea,Udrea&Udrea acorda servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare , redactare acte, cereri, cai de atac, mediere, precum si orice alte activitati prevazute de lege in domeniul Dreptului Familiei. este specializat in divorturi si litigii complexe si delicate, fiind in masura sa va indrume cu atentie si. CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind apariţia, evoluţia şi natura juridică a dreptului de autor. 1.2. Problemele definirii dreptului de autor 1.3. Concursul teoriilor privind conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor. CAPITOLUL II. Conţinutul şi natura juridică a drepturilor subiective personale (morale) ale.

Capitolul 1. Istoria, definitia si natura juridica a dreptului de autor. 1.1. Istoria si evolutia dreptului de autor. Ideea protectiei dreptului de autor a inceput sa apara odata cu inventarea tiparului, care a facut posibila multiplicarea lucrarilor literare prin procese mecanice in locul copierii manuale. Aceasta a dus la aparitia unui negot. Persoana juridica, in principiu, nu poate fi titulara a dreptului de autor, deoarece aceasta nu creeaza din punct de vedere intelectual. - sa fie vorba despre o creatie exprimata intr-o forma concreta, perceptibila simturilor umane Prevederi legale ale dreptului de autor si drepturilor conexe. Dreptul de autor se refera in mod direct la persoana autorului si a aspectelor de ordin moral si patrimonial. Poate fi vorba de opere literare, artistice, stiintifice si alte opere de creatie intelectuala asupra carora sunt valabile drepturile de autor LEGEA nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Actualizata 2019 prin: - Legea 15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in M.Of. 33 din 11 ianuarie 2019 Aşa cum bine se arată în cadrul opiniei de la pct. 23.2 lit. (a): Dreptul de instituire a curatelei este reglementat de Codul civil, curatela reprezintă o măsură de ocrotire a persoanei fizice, dată, în principiu, în competenţa instanţei de tutelă şi de familie. Până la reglementarea prin lege a organizării şi funcţionării.

Apararea drepturilor de autor si a celor conex

Prescriptia dreptului de optiune succesorala. Dreptul de optiune succesorala trebuie exercitat, asa cum rezulta din art. 700 alin. (1) C. civ., modificat prin Decretul nr. 73/1954 in termen de 6 luni de la data deschiderii mostenirii. Desi textul legal vorbeste numai de dreptul de a accepta mostenirea, asa cum s-a statornicit in practica judecatoreasca in acelasi termen se va face si. Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. valabil la 09 Aug 2021. Raspuns oferit de. Justinian Cucu. Jurist si expert in proceduri fiscale. Tags: servicii telecomunicatii control ANAF rambursare TVA inspectie fiscala decont cod special de TVA declaratia 301 achizitii intracomunitare EuroAvocatura.ro - Dictionar Juridic, Jurisprudenta, Spete, Stiri Juridice, Articole Juridice, Institutii Publice, Primarii din Romani

orfebrería - XacopediaLos mejores libros de Pablo Neruda, Premio Nobel deMi lado infantil: Entre mostruos y fantasmas