Home

Raport de activitate online invatatori

RAPORT DE AUTOEVALUARE - învățători invatator2000 12

Un raport de evaluare bine realizat, respectă domeniile evaluării și criteriile de performanță. Poate fi un material suport pentru toate cadrele didactice, fiecare adaptându-l în funcție de activitățile sale și completându-l, anul acesta, cu activitățile online Raport de autoevaluare. 24.07.2020 09:06. Nivel de dificultate: uşor. Mi-a plăcut că a fost actualizat raportul, dat fiind vremurile pe care le trăim. Este de mare ajutor la întocmirea raportului pe care trebuie să-l realizăm fiecare dintre noi la final de an școlar. Așteptăm cu interes și alte materiale din partea autoarei Acest model de raport este propus spre a ușura dispozitivele dumneavoastră de cantitățile mari de informații stocate. Într-un astfel de fișier puteți avea o oglindă a săptămânii în numai câțiva megabiți. Nu este nevoie decât să vă organizați și să introduceți câteva materiale / informații pentru fiecare activitate. Prima pagină » Documente » Alte documente utile » model raport de activitate /semestru . model raport de activitate /semestru . 3 august 2009, 07:10. este doar un model la noi acest format se cere -sper sa va ajute in intocmirea raportului de activitate.

Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava An școlar 2019-2020 Nr.5227 din 21.10.202 Raport de autoevaluare a activitatii desfasurate in. anul scolar 2019-2020. 1.4.Proiectarea activitatilor suport pentru invatarea in mediul online si a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactica. RAPORT DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. Doina Vieru. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper Fişă şi raport de autoevaluare-evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământului preuniversitar Fisa de autoevaluare personal auxiliar - secretar Cine este online. Avem 183 vizitatori și nici un membru online. Login. Nume utilizator RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I •ŞtefanMirela -Jocul ca tip de activitate integrată''- referat dezbătutîn luna octombrie •Hera Andreea -Cu matematica în lumea poveştilor''-activitate demonstrativădesfăşuratăla GPN nr.1 pe 20 noiembri

Raport autoevaluare (învățător) maya3 25

Contractul Colectiv de Munca 2019. Documente manageriale. Plan managerial și operațional 2019-2020. Raport activitate 2019-2020. PDI 2015-2020. Plan de integritate 2016-2020. Declarație de aderare SNA. Consiliul de administaţie. Echipa management CNGI 2020-2021 Author: Directeur Created Date: 1/29/2020 2:41:26 P a.Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2018/2019; b.Documente de raportare financiar-contabilă; c.Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 2)Documente de proiectare

MODEL Raport privind dovezile activitățilorde învățare on

model raport de activitate /semestru Didactic

  1. Raport de activitate al Comisiei Metodice a învățătorilor clasei pregatitoare. Managementul comisiei metodice. Pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018, comisia metodică a clasei pregatitoare, şi-a propus următoarele obiective: Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale.
  2. Raport de autoevaluare educatoare raport de autoevaluare pentru confirmarea gradului didactic raport de activitate profesor. Cursuri şcoala online cursuri online primar cursuri online gimnaziu cursuri online liceu profesorul la clasă ghid practic de pedagogie resurse educaţionale interactive revista cadrelor
  3. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER EDUCATIV . Anul școlar 2018-2019 . Semestrul I . Nr. 434/25.02.2019 . Comisia metodică Activităţi extracurriculare a ariei Consiliere şi orientare, activităţi educative şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anulu
  4. De cele mai multe ori elevii mei sunt nemul ț umi ți de faptul că-i scot din starea de lene intelectuală și îi învă ț să gândească ș i să defalce con ținuturile ș tiin ț ifice. Nu-i las să scrie fără să problematizez informa ția stiintifică. 3.6. Coordonarea elaborării portofoliulu
  5. RAPORT SEMESTRIAL/ ANUAL DE ACTIVITATE AN ȘCOLAR 2019-2020 . ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7, 430406 şi de comunicare (se includeprevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare
  6. Nr. 4524/17.11.2016 Validat in CA din data de 17.11.2016. RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016 Cunoașterea există pentru a fi împărtășită. Emerson I. INTRODUCERE Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de

Programe TIT./DEF. Structura an scolar 2020 - 2021. RETEA. Chestionar Resurse Materiale - CONSILIERE 2019-2020. Chestionar Resurse Materiale - LOGOPEDIE 2019-2020. CMBRAE. CMBAP. Profesori consilieri. CLI RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2020- 2021 SEMESTRUL I 1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 1.1 Număr de beneficiari Număr de persoanedistinctecare au beneficiat de consiliereindividuală PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE Nivelpreșcolar Nivel DIDACTICE primar Nivelgimnazial Nivel liceal Semestrul I, an școlar 2020- 2021 1.2 Date statistice Nr. crt Raport de activitate. Raport de activitate Semestrul I - an scolar 2016 - 2017. Raport de activitate activitati extrascolare Semestrul I 2014-2015. Raport de activitate Semestrul I - an scolar 2014-2015. Raport de activitate Sem II an scolar 2013-2014. Raport de activitate 2013-2014. Raport de activitate Semestrul al II-lea - an scolar 2018-2019

  1. RAPORT DE ACTIVITATE MANAGERIALA, ANUL ȘCOLAR 2016/2017 1 Școala gimnazială nr. 1 comuna Dumbrava Roșie RAPORT AN ȘCOLAR 2016/2017 Director, Prof. Ţuvichi D. Marius Ministerul Educaţiei Nationale Scoala gimnaziala nr. 1 Dumbrava Rosi
  2. RAPORT DE ACTIVITATE an şcolar 2018- 2019 COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂTORI În anul școlar 2018-2019, întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele legislative în vigoare - curriculum, scrisori metodice, ordonanţe, legi, regulamente, statute. Î
  3. RAPORT DE ACTIVITATE . COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI EDUCATOARELOR. AN SCOLAR 2019 - 2020 . Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate în anul şcolar 2019 -2020, in cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi educatoarelor din cadrul Liceului Tehnologic Ţăndărei

Raport de activitate pentru anul școlar 2019 - 2020, semestrul I February 20, 2020 Documente Manageriale de diagnoză Noutati February 20, 2020 Documente Manageriale de diagnoză Noutat Raport de autoevaluare a activitatii 2017-2018. OMEN 3382_24.02.2017. Proiectarea unitatilor de invatare - clasa pregatitoare. Planificare calendaristica - clasa pregatitoare. AN SCOLAR 2016/2017. raport-activitate-2017. proiect-lectie-activitate-extra-clasa-iv-2016-2017. planificarea_activitatilor_extrascolare-la-clasa-iv-2016-2017. AN. Ordin 5106/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Monitorul Oficial nr. 0644 din 15 Septembrie 2010. Actul nr. 5106 din 01 Septembrie 2010 Educ. HIRTEA ROMINA-ELENA An scolar 2015-2016 G.P.N. nr.1 HOLOD RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE PE SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2015-2016 În semestrul I al anului şcolar 2015-2016 mi-am desfăşurat activitatea cu copiii de la grupa mijlocie a Grădiniţei cu Program Normal nr. 1 Holod. În grupă au fost înscrişi 20 de preşcolari cu vârstele cuprinse între 3 şi 7 ani,iar la. Metoda vizeaza o activitate de predare-învatare-evaluare. Strategia vizeaza procesul de instruire în ansamblu si nu o secventa de instruire. 1.Metode de invatare Metoda didactică se referă la drumul sau calea de urmat în activitatea comună a profesorului si elevilor, în vederea realizării obiectivelor instruirii

Analiza Swot. Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare - manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.) DIAC GABRIELA Metode centrate pe elev-CCD Consiliere si orientare-CCD RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE PE ANUL SCOLAR 2014-2015 Comisia metodica Matematica si stiinte, formata din 6 membri, in anul scolar 2014-2015 isi va concentrat activitatea pe : - asigurarea caracterului practic- aplicativ al proiectarii si al cunostintelor. Activitate Cerc Metodic 12 - învăţători. Rolul evaluării în stabilirea parcursului școlar individualizat / Integrarea platformelor de învățare online şi offline și a softurilor specifice în procesul instructiv-educativ. susţinut în cadrul Cercului pedagogic pe data de 19 februarie 2013 de prof. Păun Cristina, Școala Gimnazială. de activitate pentru Semestrul I 2010- 2011 DACA VREAU SĂ ARĂT CEVA ÎN ŞCOALA MEA, ESTE ACEEA CĂ ŞCOALA ÎNCAPE ÎN CULTURĂ (CONSTANTIN NOICA) DIRECTOR, PROF. MAXIMILIAN OPAIT Avizat şi aprobat în C. A din 10. 02. 201 AN SCOLAR 2020/2021 raport-activitate-ceac-2020-2021Descarcă pdi_2017-2021Descarcă strategia_ceac-2019-2022Descarcă planificare-activitati-ceac-2020-2021Descarcă plan-operational-ceac-2020-2021Descarcă AN SCOLAR 2019/2020 raei-2019-2020Descarcă procedura-operationala-predarea-onlineDescarcă registre-inregistrare-documente-comisia-ceacDescarcă raport-comisia-ceac-2019-2020Descarcă.

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII COMISIEI PENTRU CURRICULUM IN ANUL SCOLAR 2017-2018 (SEM. I) 1.Obiective urmarite in activitatea comisiei 1. -procurarea documentelor curriculare oficiale (plan -cadru, programe scolare, ghidur RAPORT DE PROGRES ȘCOLAR. Download. Categoria de activitate Nr. copii A D S crt testaţi . 1 DLC -Educarea 20 13 2 5 limbajului 2 DS -Activitate 20 14 5 1 matematică 3 DS -Cunoaşterea 20 9 7 4 mediului 4 DOS - Educaţie pentru 20 7 9 4 soc. 5 DOS -Activitate 17 16 1 0 practică 6 DEC - Activitate 18 9 7 2 artistico-plastică.

raport-cmi-2015-2016. plan_managerial_comisia_invatatori_2016-2017. MACHETA_ INVATAMANT PRIMAR_2 014-2015. PLAN ACTIVITATI COMISIA METODICA INVATATORI 2014-2015. RESPONSABILITATI MEMBRI CMI. GRAFICUL ASISTENTELOR. Documente necesare in dosarul unei comisii la nivel de scoala 3. Recomandăm ca un copil la această vârstă să nu utilizeze reţelele de socializare, din motivele menţionate anterior. Dacă, însă, părinţii aprobă o astfel de activitate, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: copiii trebuie să fie foarte atenți atunci când își fac noi cunoștințe pe internet RAPORT DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE o Activitate la Biblioteca Judeteana---Scriitori de ieri si de azi II B o Vizita la Libraria Carturesti VI B, V B precizate si in acest an de catre invatatori, planificarea acestei saptamani in alta perioada 3

(Doc) Raport De Autoevaluare/Evaluare În Vederea Acordării

S-a prezentat Raportul de activitate pe semestrul I, s- au reamintit atribuţiile ce revin fiecărui membru, activităţile din cadrul comisiei: lectie demonstrativa Surdeanu Constanta, Ziua Portilor Deschise, in luna martie, consfatuire in luna mai, referat Stroe Steluta Evaluarea - aprecierea rezultatelor şcolare, analiza. RAPORT DE ACTIVITATE Anul școlar 2015-2016 SEMESTRUL I Activitatea Şcolii Gimnaziale Nr.84 s-a desfăşurat în anul şcolar 2015-2016, semestrul I în condiţii foarte bune. Îmbunătăţirea bazei materiale cu sprijinul Primariei Sectorului 3 Raport autoevaluare gradatie merit. Inainte de a va prezenta modelul de raport pentru obtinerea gradatiei de merit, este bine de stiut cateva prevederi legale referitoare la acest subiect. Astfel potrivit Ordinului 6211/2012 modificat prin Ordin 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit.

Fişă şi raport de autoevaluare-evaluare în vederea

Raport activitate 2019-2020 - Ed

Raport activitate semestrul I an scolar 2019-202

Model Raport De Activitate Contract Prestari Servicii

RAPORT DE AUTOEVALUARE PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR Ana Dragoş. 1. Proiectarea eficientă a curriculumului:: - am adecvat strategiile de predare şi metodologiile didactice la posibilităţile de învăţare ale elevilor. 2 Raport de autoevaluare Carchilan Lilia Po 42 Procedura Activitate Comisie PO 42 Procedura Activitate comisie metodica C po ke no poker keno 12 board set w red markers w instructions this game did not come with a deck of cards which are needed to play po 42 procedura activitate comisie metodica c. Liviu Dragnea, mișcare surpriză în plină.

Program primăvară - vară 2021: 26 iunie 2021 - online Program: Cursul se va desfășura sâmbătă, în intervalul orar 09.00 - 18.00 - 8 ore pe zi in direct online și 2 ore activitate individuala supervizata online. Workshop: DISLEXIA, DISGRAFIA ȘI DISCALCULIA LA COPIL: STRATEGII DE PSIHODIAGNOSTIC CLINIC ȘI INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ Organizator: Institutul de Psihologia. Procedura Activitate Comisie Metodica CDevastating Indictment of His Business \u0026 Life (2016) Așezarea textului scris în pagina caietului (Comunicare în limba română - clasa a II-a) Constituția și alegerile parlamentare în pandemie Raport de autoevaluare Carchilan Lilia Po 42 Procedura Activitate Comisie Page 12/2

Raport de Activitate ZilnicRaport lunar nr 1

(DOC) Raport de activitate model tip Pop Cristina

Bookmark File PDF Po 42 Procedura Activitate Comisie Metodica C Po 42 Procedura Activitate Comisie Metodica C Read Online Po 42 Procedura Activitate Comisie Metodica C service repair manual 1997 2003 en fr de ru 2 000 pages searchable printable indexed, sermons for young people free sermon outlines, answers to avancemos IGNIPLEX - Blogspot Premium Template by igniel.com - news-roman Cristiana M. - Profesor 6 ani experienta in meditatii / profesorat. Meditatii Bacalaureat Meditatii Evaluarea Nationala Meditatii admitere Academia de Politie Absolventa a Liceului Pedagogic (invatatori-educatori) 2010-2014, absolventa a Facultatii de Litere din cadrul Universitatii Bucuresti 2014-2017, specializarea romana-engleza,absolventa a modului pedagogic din cadrul Universitatii cu.

Download File PDF Po 42 Procedura Activitate Comisie Metodica C Read Online Po 42 Procedura Activitate Comisie Metodica C service repair manual 1997 2003 en fr de ru 2 000 pages searchable printable indexed, sermons for young people free sermon outlines, answers to avancemos 1 workbook pdf Websites Listing. We found at least 10 Websites Listing below when search with raport de activitate invatatori on Search Engine. › model raport de activitate. › Raport de activitate didactica. › Raport de activitate sem 1. › model raport de activitate zilnic. › Raport de activitate ceccar 2020. › Raport de autoevaluare gradinita

Mapa Cadru didactic. Model raport activitate sem. I. Mapa cadrului didactic si a DIRIGINTELUI.docx (272,1 kb) Raport de activitate sem 1 2016-2017.docx (369,04 kb) Raport de activitate sem 1 2016-2017.pdf (462,72 kb) Actualizat in - 10.03.2021, la ora 21:50. Trafic. Vizitatori: 454114, online: 1 RAPORT SINTETIC DE ACTIVITATE - PROGRAMUL ŞCOALA ALTFEL 26-30.03.2018 În săptămână 26-30.03.2018 s-a desfășurat programulȘcoala Altfel după un orar special, în funcţie de durata activităţilor. Scopul acestui program a fost implicarea tuturor preșcolarilor și a cadrelor didactice î Raport de autoevaluare, *1 punct dacă activităţile modern de învăţare nu sunt aplicate decât rareori (sub 10% din activitate) şi implică numai un procent redus de elevi (sub 30% din clasă) aşa cum rezultă din portofoliile elevilor Raport cadru didactic pe acest indicator

Model Raport Zilnic De Activitate Constructii

Dacă până acum, această activitate de învățare online nu era prevăzută într-un cadru legislativ, iată [profesorii - n.red] sunt obligați să își raporteze activitățile, pentru că, până la urmă, avem drepturi salariale pe care trebuie să le justificăm printr-o anumită activitate RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE SEMESTRUL I AN SCOLAR 2018-2019 În semestrul I, anul scolar 2018-2019, comisia și-a concentrat activitatea pe : - asigurarea caracterului practic- aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și corelarea.

Raport de activitate al Comisiei Metodice a învățătorilor

Lista invatatori, educatori, diriginti; Contract educational 2016-2017; Oferta microbuz scolar; Calitate in educatie. Raport de evaluare 2016 - 2017; An scolar 2017-2018; Raport privind starea invatamantului; Galerie foto. Excursie Voinesti in colaborare cu Consiliul Jdetean Calarasi; Activitate Colgate; Let's do it, Romania! 2016; Ziua. Adunarea unui număr format din zeci și unități cu un număr format din unități. Adunarea numerelor formate din zeci și unități. Filme de predare: Adunarea numerelor formate din zeci și unități. 6. Scăderea în intervalul 0 - 100 cu trecere peste ordin. Scăderea în concentrul 0 - 100, cu trecere peste ordin Fisa de autoevaluare profesori 2019-2020. Fisa de autoevaluare profesori 2019-2020 Raport autoevaluare educatoare An școlar 2017-2018 Page 6 De asemenea, am oferit saptamanal consiliere psihopedagogica copiilor si parintilor, dar si atunci cand s-au ivit unele probleme de comportament sau de alta natura ale prescolarilor Fisa de evaluare miscarea personalului didactic 2018-2019 (conf. anexei 2 din Metodologie) Concursuri organizate de unitati de invatamant. Concursuri organizate in timpul anului scolar 19.03.201

Raport cu locurile rămase libere după a doua etapă - clasa pregătitoare - An școlar 2021-2022 Referitor la desfășurarea probelor orale și a suspendării unor activități din cadrul etapei de restrângere de activitate pentru anul școlar 2021-2022, în condițiile prelungirii stării de alertă Ref.: Concursul Online de. Portofoliul fiecarui profesor trebuie sa cuprinda datele personale, activitatea la catedra, performantele, proiectele personale, cursurile de perfectionare si procesele verbale ale gradelor didactice dobandite, precum si diverse materiale. Va prezentam o lista utila in elaborarea portofoliului profesorului. Gasiti ma de activitate privind starea si calitatea in. vatamantului in anul scolar 2016-2017. Raport de activitate an scolar 2015-201. 6 . Responsabil EAC Raportul întocmit Rapoarte comisii, statistici etc. Invatatori, diriginti, comisie monitorizare frecventa . Conform PO specifice . Lunar (1-5 ale luni

Raport de activitate al S.P.C.L.E.P. pe anul: pe anul 2011 pe anul 2012 pe anul 2013 pe anul 2014 pe anul 2015 pe anul 2016 pe anul 2017 pe anul 2018 pe anul 2019 pe anul 2020. CPECA: Raport de activitate. 5 februarie 2020 de Timp Online. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG BISTRIȚA-NĂSĂUD ÎN ANUL 2019. Săptămâna trecută, reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Bistrița-Năsăud au participat la prezentarea. Astfel, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi, din cele 2.222 cadre didactice din învăţământul primar (inclusiv special), avem un număr de 1.888 femei şi 334 bărbaţi, rezultând un raport de şase învăţătoare la un învăţător. Pr in urmare, spun reprezentanţii instituţiei, putem vorbi despre o feminizare a. Obiectivele probei de evaluare Proba urmareste sa evalueze: > capacitatea de a identifica obiectivele de referinta pentru o arie tematica, standardele curriculare si descriptorii de performanta respectivi. > capacitatea invatatorului de a evalua, in raport cu descriptorii de performanta, probe scrise În atenția cadrelor didactice - ședința de repartizare transfer pentru restrângere de activitate, are loc în data de 27.03.2019 la IȘJ Mureș - sala 200 de la ora 8,30 (toate disciplinele). . Lista finală cu punctajele cadrelor didactice - Transfer pentru restrângere de activitate începând cu 01.09.2019.

Raport de evaluare a comisiei CEAC 5) Vizite la domiciliul elevilor cu probleme de comportament (sau de alta natura)-invatatori-diriginti permanent 9) Operationalizarea programului de activitate a comisiei dirigintilor; Monitorizarea riguroasa a fiecărui serviciu (secretariat, contabilitate, administraţie) si a fiecărei comisii. La incheierea primului an de scoala, elevii clasei pregatitoare trebuie sa ramana cu o serie de cunostinte aprofundate, pe care invatatorii le vor trece in raportul tip de evaluare obligatoriu. Raportul de evaluare pentru clasa pregatitoare se completeaza obligatoriu de catre invatatori, la sfarsitul anului scolar Pornind de la constatarea ca omenirea se afla intr-o perioada de schimbari radicale, consideram ca este momentul sa ne adaptam demersul instructiv-educativ astfel incat sa oferim elevilor nostri o educatie adecvata care sa le permita un start bun in competitia numita viata, o adaptare rapida si eficienta la o societate in continua schimbare, astfel incat viitorul sa nu-i ia prin surprindere Creată de o echipă educațională cu peste 20 de ani de experiență, ȘcoalaIntuitext transformă aventura cunoașterii.Mereu în pas cu tehnologia și mai ales cu nevoile celor implicați în educație: cadre didactice, copii, părinți, ȘcoalaIntuitext demonstrează că învățarea poate fi distractivă

Raport De Autoevaluare Profesori 2020 -

invatatori, profesori de limba română, profesori de matematică, profesori de limbi străine, profesori de informatica, consilieri psihopedagogi. 3. Desfasurarea programului educational remedial Elaborarea instrumentelor de lucru ale asistenţilor educaţionali Consiliul de Administratie. Invatamant Online 2020. Facilitati si resurse. Raport anual de activitate. Planul de actiune a scolii. Proiecte si concursuri organizate de scoala noastra. Rezultate la olimpiade si concursuri scolare. Programe si proiecte educative . Proiecte internationale. Examene nationale. STEM Discovery Week- 22-28 Aprilie 201 Raport de activitate al Comisiilor Metodice, semestrul I, an scolar 2018-2019; Tehnologii; Invatatori Educatori; 0251 334 703. gsacalarasi@gmail.com. Ultimele noutăți. Online Learning Glossary. 20 Jan 2016. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing... Tips to Succeed in an Online Course. Creat de ProgramatorWeb.ro.

11_Raport_CMBRAE_responsabili_2020_2021 - CMBRA

Fisa de Evaluare a Personalului Didactic 2019. Evaluarea activitatii personalului didactic si didactic auxiliar din unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar se realizeaza anual, pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul anului scolar, la nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar si are doua componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fisei. Link-urile sunt de la diverse site-uri de învățare a limbii germane (DeutschLern.net, LearningApps.org, goethe.de etc). Platforma edmodo dispune de statistici referitoare la activitatea elevilor fiind monitorizați de către profesor atât în timpul orelor de curs în laborator, cât și în afara orelor Fiecare activitate este derulată de câte o echipă de experți educaționali. Astfel, experții instituțiilor partenere din cadrul CRED - Ministerul Educației, CNPEE - Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Casa Corpului Didactic din Brașov, București, Buzău, Botoșani, Cluj, Teleorman, Timiș și Olt și cei din.

Domenii de activitate - Ecoburn

Va reatasam modele de rapoarte scrise si fise de evaluare pentru toate tipurile de inspectii sustinute la gradele didactice I si II. Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: Raport Inspectie Speciala _ Gradul Ii _ Anexa 6_ Om 5561_2011 (71.5k Planificarea activităţilor de cerc pedagogic, 2018-2019, învăţământ primar. Centre metodice 2018-2019. Selecţie metodişti 2018-2019. Consfătuiri judeţene, 4 octombrie 2018. Consfătuiri judeţene, 4 octombrie 2018. Planificarea activităţilor de comisie metodică, 2018-2019. Regulament Centrul de excelenţa- TSI ,2018-2019 Fișa de evaluare a cadrelor didactice actualizată Fişa de evaluare a personalului didactic a fost modificată prin Ordinului MEC nr. 4247 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/201 Comisii. Lista auxiliare didactice folosite in scoala (aprobate in adunarile generale ale parintilor, avizate de consiliul profesoral si aprobate de consiliul de administratie) conform OM 3027/2018- Anexa 2 si OM 3022/2018. Atentie!!!! - Notificarea 41945 minister cu privire la disciplinele optionale Despre noi. Școala ieșeană este în avangarda educației, succesele anuale constante ilustrând deja o tradiție, un mod de a fi, rezonant cu spiritul profund științific și cultural al Iașului. Rezultatele remarcabile ale elevilor noștri înscriu într-un palmares unic, pe locuri fruntașe, Iașul și școala de aici